Impulsavond duurzaamheid

4 sept.-.- D66 La­ren houdt don­der­dag 14 sep­tem­ber een open de­bat­avond over duur­zaam­heids­be­leid. ’De bij­een­komst heeft voor­al een prak­tisch doel, na­me­lijk be­trok­ken­heid en ideeën van­uit de ge­meen­schap een im­puls te ge­ven - cru­ci­aal voor het wel­sla­gen van ver­duur­za­ming. Ie­der­een is wel­kom', al­dus Yvon­ne Berg­horst van D66 La­ren. 'Fo­cus: op wel­ke am­bi­ties en be­leid zet de ge­meen­te La­ren in en wat zijn de speer­pun­ten van be­leid van res­pec­tie­ve­lijk Eem­nes en Hil­ver­sum, buur­ge­meen­ten die vaak als voor­lo­pers in de re­gio wor­den ge­noemd. Er wordt ook ge­ke­ken naar sa­men­wer­king in de re­gio Gooi en Vecht.’

Spre­kers zijn Niels Rood (wet­hou­der Eem­nes), Ni­co­lien van Vroon­ho­ven (wet­hou­der Hil­ver­sum) en ook El­bert Roest (dan ex-bur­ge­mees­ter La­ren) staat op de gas­ten­lijst. Stien­tje van Veld­ho­ven (D66-frac­tie Twee­de Ka­mer) geeft een toe­lich­ting over de mo­ge­lijk­he­den van lo­kaal duur­zaam­heids­be­leid.

Plaats van sa­men­komst is De Blok­hut, Smeek­weg 104 in La­ren. Aan­vang 20.00 uur, na af­loop (cir­ca 21.45 uur) is er ge­le­gen­heid nog wat na te pra­ten. Van­we­ge de be­perk­te zaal­ca­pa­ci­teit wordt aan­mel­ding op prijs ge­steld (via e-mail aan of bel 06-81654086).
Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 4-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cza
18,5°Czo
17°Cma
19°Cdi

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]