Impulsavond duurzaamheid

4 sept.-.- D66 La­ren houdt don­der­dag 14 sep­tem­ber een open de­bat­avond over duur­zaam­heids­be­leid. ’De bij­een­komst heeft voor­al een prak­tisch doel, na­me­lijk be­trok­ken­heid en ideeën van­uit de ge­meen­schap een im­puls te ge­ven - cru­ci­aal voor het wel­sla­gen van ver­duur­za­ming. Ie­der­een is wel­kom', al­dus Yvon­ne Berg­horst van D66 La­ren. 'Fo­cus: op wel­ke am­bi­ties en be­leid zet de ge­meen­te La­ren in en wat zijn de speer­pun­ten van be­leid van res­pec­tie­ve­lijk Eem­nes en Hil­ver­sum, buur­ge­meen­ten die vaak als voor­lo­pers in de re­gio wor­den ge­noemd. Er wordt ook ge­ke­ken naar sa­men­wer­king in de re­gio Gooi en Vecht.’

Spre­kers zijn Niels Rood (wet­hou­der Eem­nes), Ni­co­lien van Vroon­ho­ven (wet­hou­der Hil­ver­sum) en ook El­bert Roest (dan ex-bur­ge­mees­ter La­ren) staat op de gas­ten­lijst. Stien­tje van Veld­ho­ven (D66-frac­tie Twee­de Ka­mer) geeft een toe­lich­ting over de mo­ge­lijk­he­den van lo­kaal duur­zaam­heids­be­leid.

Plaats van sa­men­komst is De Blok­hut, Smeek­weg 104 in La­ren. Aan­vang 20.00 uur, na af­loop (cir­ca 21.45 uur) is er ge­le­gen­heid nog wat na te pra­ten. Van­we­ge de be­perk­te zaal­ca­pa­ci­teit wordt aan­mel­ding op prijs ge­steld (via e-mail aan of bel 06-81654086).
Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 4-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

21,5°Cza
20°Czo
16°Cma
14°Cdi

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]