Huizen, Blaricum en Laren slaan handen ineen voor regionale bestuurskracht

4 okt.- De colleges van Huizen, Blaricum en Laren hebben dinsdag 3 oktober een voorstel naar de Provincie Noord-Holland gestuurd. Daarin bieden zij een oplossing voor het versterken van de regionale bestuurskracht. Het gebrek aan voldoende regionale bestuurskracht was voor de provincie reden om te starten met een gemeentelijke herindelingsprocedure.


In het voorstel krijgen per regionaal thema wethouders het mandaat om namens de drie gemeenten in de regio op te treden en standpunten in te nemen. Het gaat daarbij om de beleidsterreinen milieu en duurzaamheid, ruimte en mobiliteit, economie en innovatie, cultuur/recreatie/toerisme en het sociaal domein.

De gemeenten willen deze vijf beleidsterreinen verdelen in een verhouding van drie (Huizen), één (Laren) en één (Blaricum). Deze verdeling doet wat hen betreft recht aan de omvang van de verschillende gemeenten. 

Eemnes heeft met belangstelling kennisgenomen van de regeling, maar zal niet deelnemen. Eemnes ligt niet in de provincie Noord-Holland en is geen onderdeel van de herindelingsprocedure. Bron: Radio 6FMRegioplan HBL naar provincie


5 okt.- De ge­meen­ten Hui­zen, La­ren en Bla­ri­cum heb­ben hun plan voor het ver­ster­ken van hun re­gi­o­na­le be­stuurs­kracht via een ge­meen­schap­pe­lij­ke re­ge­ling in­ge­diend bij de pro­vin­cie Noord-Hol­land. Per re­gi­o­naal the­ma (ruim­te/­mo­bi­li­teit, eco­no­mie/­in­no­va­tie, mi­li­eu/­duur­zaam­heid, cul­tuur/­re­cre­a­tie/­toe­ris­me en het so­ci­aal do­mein) wor­den wet­hou­ders ge­man­da­teerd die na­mens deze ge­meen­ten in de re­gio kun­nen op­tre­den. Wan­neer de pro­vin­cie be­gin no­vem­ber ak­koord gaat met deze op­zet, moet het plan 1 fe­bru­a­ri 2018 ope­ra­ti­o­neel zijn. Eem­nes doet als BEL-ge­meen­te in de pro­vin­cie Utrecht niet mee aan deze op­zet. Als de pro­vin­cie vol­gen­de maand be­sluit de drie ge­meen­ten een kans te bie­den zich te be­wij­zen, gaat het voor­stel in de­cem­ber naar de be­trok­ken ge­meen­te­ra­den. Na twee jaar, be­gin 2021, zou dan een eva­lu­a­tie moe­ten plaats­vin­den om na te gaan of de re­gi­o­na­le be­stuurs­kracht daad­wer­ke­lijk is ver­sterkt of dat er toch een fu­sie nood­za­ke­lijk is. Waar­schijn­lijk krijgt Hui­zen drie the­ma's: so­ci­aal do­mein, eco­no­mie/­in­no­va­tie en mi­li­eu/­duur­zaam­heid. Bla­ri­cum: ruim­te/­mo­bi­li­teit en La­ren cul­tuur/­re­cre­a­tie/­toe­ris­me. Maar deze ver­de­ling ligt nog niet vast en kan na de ver­kie­zin­gen maart 2018 ver­an­de­ren.Bron: Gooi en EemlanderGa terug

Publicatie datum: 5-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

13°Cza
12°Czo
14,5°Cma
15°Cdi

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]