Het werk van de brandweer staat onder druk, daar wordt aan gewerkt'

26 okt.- Kloof tussen werkvloer en management groter dan elders in Nederland  De cijfers uit het belevingsonderzoek onder brandweermensen zijn bekend. Maar liefst 91% is trots, maar er valt ook nog veel te verbeteren. 

 Brandweermensen in de regio Gooi en Vechtstreek zijn in grote mate trots op hun vak. Een mooie uitslag als je weet dat het al jaren rommelt bij de brandweer. Het werk staat onder druk en dat is ook te merken. Zo gaf 66% aan dat er een onderbezetting is op de vrijwillige kazernes. Een score die beduidend hoger ligt dan het gemiddelde. Fons Hertog: "Het werk van de brandweer staat onder druk, maar daar wordt aan gewerkt." 

De cijfers komen uit het Belevingsonderzoek Repressief Brandweerpersoneel dat in opdracht van het Veiligheidsberaad werd gehouden in mei en juni en waarvan de resultaten nu bekend zijn geworden. Door de brandweermensen die zich bezighouden 

met het actief blussen van branden werden maar liefst 235 vragen beantwoord over hun werk. Burgemeester Fons Hertog uit Huizen is portefeuillehouder Brandweer van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en licht de cijfers toe. 

"Wij werken bij de brandweer veel met vrijwilligers, anders is de brandweerzorg niet te betalen. Dat geeft beperkingen. In de dagdienst zijn er posten die de opkomst niet kunnen garanderen. Daarom wordt er geschoven met beroepskrachten om deze gaten te vullen." In het onderzoek geeft 60% dan ook aan regelmatig extra diensten te draaien om die gaten in het rooster op te vullen. Een probleem dat al langer bekend is bij de regiobrandweer en waar ook al aan wordt gewerkt. Zo werden er deze zomer extra mensen ingehuurd en ging de brandweer aan de slag met het experimenteren met flexibele voertuigbezetting. 

Normaliter rukte er altijd een wagen met 6 mensen uit. Het snelle interventievoertuig met 2 mensen werd geïntroduceerd dat als eerste uitrukt, gevolgd door een wagen met 4 of 6 mensen. In het belevingsonderzoek kon daarom 94% zeggen ervaring met deze manier van uitrukken te hebben. Een score die erboven uitspringt ten opzichte van alle andere korpsen in Nederland. De uitruk met 6 mensen wordt nog steeds het hoogst gewaardeerd, namelijk 92% vindt dit acceptabel bij een woningbrand. Dit is 71% bij het uitrukken met een wagen met 2 en een wagen met 4 mensen. 

Kloof 60% geeft aan regelmatig extra diensten te draaien 

In het belevingsonderzoek wordt het werken met een uitruk op maat goed beoordeeld. Het wordt gezien als een goede manier om snel te kunnen uitrukken bij een onderbezetting. Wel geeft 45% aan dat er bij de invoering niet goed geluisterd is naar de ideeën en de behoeften van de mensen op de werkvloer. 18% is neutraal en maar 37% vindt dat er wel goed geluisterd is. Hier komt nog een probleem aan de orde: namelijk de kloof tussen de mensen op de werkvloer en het management. 

Opvallend in het onderzoek is dat brandweermensen best hun mond open durven te trekken als zij wat willen melden, maar 60% geeft 

2/3 vindt dat managers niet transparant zijn over keuzes 

aan dat de werkvloer geen goede dialoog heeft
met het management. Op de vraag of managers weten wat repressieve brandweermensen nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen antwoordt 51% procent het hier niet mee eens te zijn, is 18% neutraal en maar 31% het ermee eens. Ook vindt 2/3 dat managers niet transparant zijn over hun keuzes en een krappe meerderheid vindt dat managers zich niet aan hun afspraken houden. De ploegchefs worden op deze punten heel wat beter beoordeeld en krijgen een ruime voldoende. 

Werkgroep 

Hertog heeft nog goed nieuws. Er wordt weer een werkgroep opgericht die zich bezig gaat houden met de verbeteringen. "Er wordt nu echt wel geluisterd, ook naar de vrijwilligers. Zij krijgen straks het uitruksysteem dat zij graag willen." Bron: BEL Nieuws Foto: Leo Janssen

Ga terug

Publicatie datum: 26-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Goed Nieuws ?

7 juni.- Goed Nieuws ? Wie het weet mag het zeggen. Op last van de minister van binnenlandse zaken zijn de procedures voor o.m de fusie van de gemeenten Huizen-Blaricum en Laren verlengd met ‘enige maanden’. Def  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nieuw uitstel in fusiepoging Gooi

6 juni.- Op de dag dat naar buiten kwam dat ik Martijn Gebbink aflos als raadslid voor D66 Eemnes, maakte Noord-Holland bekend de ARHI-procedure in het Gooi nog maar eens met een onbekend aantal maanden te verlengen. De wet schrijft voor dat de provincie drie maanden mag uittrekken om tot een fusie-ontwerp te kom  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cdi
16,5°Cwo
18°Cdo
19,5°Cvr

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]