Gooi en Noord-Drenthe zijn meest welvarende regio s

29 okt.- Het Gooi en Noord-Dren­the zijn de meest wel­va­ren­de re­gi­o's van Ne­der­land. Dat staat in een nieuw rap­port van Ra­bo­bank en de Uni­ver­si­teit Utrecht.
In het Gooi zijn het voor­al het ho­ge­re ge­mid­del­de in­ko­men en de lage werk­loos­heid die de re­gio wel­va­rend ma­ken. Gro­te ste­den als Am­ster­dam, Rot­ter­dam en Den Haag ken­nen juist de laag­ste bre­de wel­vaart van Ne­der­land. Dit komt met name door de lage woon­te­vre­den­heid en gro­te­re on­vei­lig­heid daar.

Voor het on­der­zoek is ge­ke­ken naar meer­de­re fac­to­ren die het wel­zijn be­pa­len, zo­als baan­ze­ker­heid, on­der­wijs, ge­zond­heid, mi­li­eu, vei­lig­heid en ge­luk. Als al die za­ken wor­den mee­ge­wo­gen, doet Noord-Dren­the het heel goed om­dat men­sen daar over het al­ge­meen erg te­vre­den zijn over hun woon­si­tu­a­tie.

De wel­vaart, zo­als Ra­bo­bank en de Uni­ver­si­teit Utrecht die me­ten, blijft ach­ter bij de lan­de­lij­ke eco­no­mi­sche groei. Dit is voor­na­me­lijk te wij­ten aan de toe­ge­no­men flexi­bi­li­se­ring van de ar­beids­markt. Het aan­tal men­sen met een flexi­be­le ar­beids­re­la­tie is sterk op­ge­lo­pen. Dat beïn­vloedt het wel­zijn van men­sen ne­ga­tief, om­dat het leidt tot meer on­ze­ker­heid.

Vol­gens de on­der­zoe­kers is Ne­der­land te­rug op het ni­veau van voor de cri­sis als er puur ge­ke­ken wordt naar het bru­to bin­nen­lands pro­duct per hoofd van de be­vol­king, maar voor de wel­vaart in bre­de zin geldt dit nog niet. Die graad­me­ter liet pas af­ge­lo­pen jaar weer een dui­de­lijk stij­gen­de lijn zien. Het in­ge­zet­te wel­vaarts­her­stel is on­der meer te dan­ken aan het da­len van de werk­loos­heid. Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Leo Janssen
Ga terug

Publicatie datum: 29-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cdo
20°Cvr
20,5°Cza
20°Czo

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]