Gooi en Noord-Drenthe zijn meest welvarende regio s

29 okt.- Het Gooi en Noord-Dren­the zijn de meest wel­va­ren­de re­gi­o's van Ne­der­land. Dat staat in een nieuw rap­port van Ra­bo­bank en de Uni­ver­si­teit Utrecht.
In het Gooi zijn het voor­al het ho­ge­re ge­mid­del­de in­ko­men en de lage werk­loos­heid die de re­gio wel­va­rend ma­ken. Gro­te ste­den als Am­ster­dam, Rot­ter­dam en Den Haag ken­nen juist de laag­ste bre­de wel­vaart van Ne­der­land. Dit komt met name door de lage woon­te­vre­den­heid en gro­te­re on­vei­lig­heid daar.

Voor het on­der­zoek is ge­ke­ken naar meer­de­re fac­to­ren die het wel­zijn be­pa­len, zo­als baan­ze­ker­heid, on­der­wijs, ge­zond­heid, mi­li­eu, vei­lig­heid en ge­luk. Als al die za­ken wor­den mee­ge­wo­gen, doet Noord-Dren­the het heel goed om­dat men­sen daar over het al­ge­meen erg te­vre­den zijn over hun woon­si­tu­a­tie.

De wel­vaart, zo­als Ra­bo­bank en de Uni­ver­si­teit Utrecht die me­ten, blijft ach­ter bij de lan­de­lij­ke eco­no­mi­sche groei. Dit is voor­na­me­lijk te wij­ten aan de toe­ge­no­men flexi­bi­li­se­ring van de ar­beids­markt. Het aan­tal men­sen met een flexi­be­le ar­beids­re­la­tie is sterk op­ge­lo­pen. Dat beïn­vloedt het wel­zijn van men­sen ne­ga­tief, om­dat het leidt tot meer on­ze­ker­heid.

Vol­gens de on­der­zoe­kers is Ne­der­land te­rug op het ni­veau van voor de cri­sis als er puur ge­ke­ken wordt naar het bru­to bin­nen­lands pro­duct per hoofd van de be­vol­king, maar voor de wel­vaart in bre­de zin geldt dit nog niet. Die graad­me­ter liet pas af­ge­lo­pen jaar weer een dui­de­lijk stij­gen­de lijn zien. Het in­ge­zet­te wel­vaarts­her­stel is on­der meer te dan­ken aan het da­len van de werk­loos­heid. Bron: Gooi en Eemlander  Foto: Leo Janssen
Ga terug

Publicatie datum: 29-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Cdo
5°Cvr
4°Cza
4°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]