Gemeenteraadsleden blij met nieuw informatiesysteem over regionale trends

9 okt.- Er wordt in het Gooi en de Vecht­streek steeds meer op re­gi­o­naal ni­veau over­legd en be­slo­ten. Het nieuws over die voor in­wo­ners vaak in­grij­pen­de maat­re­ge­len drong ech­ter maar moei­zaam door. Een nieuw sys­teem met ’re­sumé’s’ zorgt er voor dat het nieuws 'ein­de­lijk' ook bui­ten de mu­ren van het re­gio­kan­toor te­recht­komt.
De huis­hou­de­lij­ke hulp, op­vang van dak­lo­zen, anti-al­co­hol­be­leid, geld voor de po­li­tie, Gooi­se deel­na­me aan de Flo­ri­a­de van Al­me­re, ver­voer van ge­vaar­lij­ke stof­fen door ge­meen­ten en over pro­vin­ci­a­le we­gen, je kunt het zo gek niet noe­men of er wordt bin­nen de Re­gio Gooi en Vecht­streek over ge­spro­ken. Soms door bur­ge­mees­ters, soms door wet­hou­ders, mee­st­al door amb­te­na­ren, en heel af en toe zelfs door ge­meen­te­raads­le­den.

Maar wat er al­le­maal werd be­spro­ken en be­slo­ten, veel in­wo­ners van deze streek kon­den er maar wei­nig over ho­ren, laat staan over mee­be­slis­sen. Dat had al­les te ma­ken met een com­pleet an­de­re aan­pak waar de re­gio sinds twee jaar mee werkt. Bur­ge­mees­ters en wet­hou­ders spre­ken al­leen nog maar over zeer al­ge­me­ne trends.

Op­dro­gen

Con­cre­te voor­stel­len gaan sinds die tijd van­uit de tien­tal­len amb­te­lij­ke stuur­groep­jes di­rect naar de ge­meen­te­ra­den. Daar ligt im­mers de po­li­tie­ke macht.

Het gro­te na­deel van die stuur­groep­jes van amb­te­na­ren, vaak on­der lei­ding van een wet­hou­der, was dat er van al­les wordt be­spro­ken, maar dat nie­mand daar iets over te ho­ren kreeg. Niet al­leen het pu­bliek en de me­dia viel het op dat het nieuws uit de re­gio op­droog­de, ook raads­le­den klaag­den er re­gel­ma­tig over. Zij had­den moei­te het vol­gen van wat er al­le­maal in de re­gio speelt.

Sinds en­ke­le maan­den werkt de Re­gio Gooi en Vecht­streek daar­om met het sys­teem van de Re­sumé. Van elke bij­een­komst van een stuur­groep, maar ook van an­de­re be­lang­rij­ke ver­ga­de­rin­gen, komt er bij­na di­rect een ver­slag­je op de web­si­te van dit sa­men­wer­kings­or­gaan.

Te­vre­den­heid

Op die ma­nier kun­nen in­wo­ners en me­dia niet al­leen de be­lang­rijk­ste ont­wik­ke­lin­gen vol­gen, maar zelfs af en toe een nieuw­tje op­pik­ken. Bij­voor­beeld dat de ge­meen­te­raads­le­den van deze streek in­mid­dels zeer te­vre­den zijn over de wer­king van de re­sumé’s. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 9-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
15°Cza
14,5°Czo
13,5°Cma

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]