Gemeente Laren schroeft beveiliging op

27 aug.- De for­se stij­ging van in­bra­ken in La­ren (bij­na 60 pro­cent de eer­ste helft van 2017) zijn voor de ge­meen­te aan­lei­ding om de toch al om­vang­rij­ke vei­lig­heids­maat­re­ge­len in het dorp ver­der op te schroe­ven.
On­der an­de­re be­ter ca­me­ra­toe­zicht.Vol­gens een ana­ly­se van de po­li­tie, zo mel­den bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders in een memo aan de raad, ko­men de cri­mi­ne­len niet uit La­ren zelf. ’De stra­te­gi­sche lig­ging en de ge­rin­ge so­ci­a­le con­tro­le (aan­we­zig­heid heg­gen) creë­ren een aan­trek­ke­lijk in­braak­mi­li­eu voor in­bre­kers van bui­ten de ge­meen­te.’ Om deze groep aan te kun­nen pak­ken is on­der meer ’een pro­fes­si­o­na­li­se­rings­slag van het ca­me­ra­sys­teem' no­dig. De plan­ning is eind dit jaar of be­gin vol­gend jaar. „Het hui­di­ge ca­me­ra­sys­teem, ge­plaatst in 2012, is ge­da­teer­d", al­dus een woord­voer­ster van de ge­meen­te. „De po­li­tie ad­vi­seert daar­om om dit ca­me­ra­sys­teem te mo­der­ni­se­ren. De wens is om ca­me­ra's aan te schaf­fen met meer pixels (be­te­re beeld­kwa­li­teit). Zo kun­nen de beel­den be­ter ge­bruikt wor­den voor op­spo­rings­doel­ein­den.”

Ook wordt ge­ke­ken naar een com­bi­na­tie met het ANPR-sys­teem dat ken­te­kens scant. Het sig­na­leert per­so­nen die wor­den ge­zocht, boe­tes open heb­ben staan of om an­de­re re­de­nen bij de po­li­tie be­kend zijn.

Om ver­schil­len­de (tech­ni­sche) re­de­nen gaat er pas eind dit jaar of be­gin vol­gend jaar een ca­me­ra­voor­stel naar de raad. Ook kost het, van­we­ge de aan­be­ste­dings­wet­ge­ving, tijd of­fer­tes op te vra­gen bij meer­de­re con­trac­tan­ten. De ge­meen­te geeft toe dat het ken­te­ken­sys­teem 'geen won­der­mid­del' is. Wie niet in het be­stand van de po­li­tie voor­komt, le­vert geen 'hit' op.

La­ren huurt al ja­ren tij­dens de va­kan­tie­maan­den en de don­ke­re maan­den Gooi­land Be­vei­li­ging in voor ge­rich­te sur­veil­lan­ce op 'hot­s­pots', op ba­sis van po­li­tie-in­for­ma­tie. Ook zijn er 'ad­vies­ge­sprek­ken' voor Laar­ders die zich na in­bra­ken on­vei­lig voe­len.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 27-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Cdo
5°Cvr
4°Cza
4°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]