Gemeente Laren schroeft beveiliging op

27 aug.- De for­se stij­ging van in­bra­ken in La­ren (bij­na 60 pro­cent de eer­ste helft van 2017) zijn voor de ge­meen­te aan­lei­ding om de toch al om­vang­rij­ke vei­lig­heids­maat­re­ge­len in het dorp ver­der op te schroe­ven.
On­der an­de­re be­ter ca­me­ra­toe­zicht.Vol­gens een ana­ly­se van de po­li­tie, zo mel­den bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders in een memo aan de raad, ko­men de cri­mi­ne­len niet uit La­ren zelf. ’De stra­te­gi­sche lig­ging en de ge­rin­ge so­ci­a­le con­tro­le (aan­we­zig­heid heg­gen) creë­ren een aan­trek­ke­lijk in­braak­mi­li­eu voor in­bre­kers van bui­ten de ge­meen­te.’ Om deze groep aan te kun­nen pak­ken is on­der meer ’een pro­fes­si­o­na­li­se­rings­slag van het ca­me­ra­sys­teem' no­dig. De plan­ning is eind dit jaar of be­gin vol­gend jaar. „Het hui­di­ge ca­me­ra­sys­teem, ge­plaatst in 2012, is ge­da­teer­d", al­dus een woord­voer­ster van de ge­meen­te. „De po­li­tie ad­vi­seert daar­om om dit ca­me­ra­sys­teem te mo­der­ni­se­ren. De wens is om ca­me­ra's aan te schaf­fen met meer pixels (be­te­re beeld­kwa­li­teit). Zo kun­nen de beel­den be­ter ge­bruikt wor­den voor op­spo­rings­doel­ein­den.”

Ook wordt ge­ke­ken naar een com­bi­na­tie met het ANPR-sys­teem dat ken­te­kens scant. Het sig­na­leert per­so­nen die wor­den ge­zocht, boe­tes open heb­ben staan of om an­de­re re­de­nen bij de po­li­tie be­kend zijn.

Om ver­schil­len­de (tech­ni­sche) re­de­nen gaat er pas eind dit jaar of be­gin vol­gend jaar een ca­me­ra­voor­stel naar de raad. Ook kost het, van­we­ge de aan­be­ste­dings­wet­ge­ving, tijd of­fer­tes op te vra­gen bij meer­de­re con­trac­tan­ten. De ge­meen­te geeft toe dat het ken­te­ken­sys­teem 'geen won­der­mid­del' is. Wie niet in het be­stand van de po­li­tie voor­komt, le­vert geen 'hit' op.

La­ren huurt al ja­ren tij­dens de va­kan­tie­maan­den en de don­ke­re maan­den Gooi­land Be­vei­li­ging in voor ge­rich­te sur­veil­lan­ce op 'hot­s­pots', op ba­sis van po­li­tie-in­for­ma­tie. Ook zijn er 'ad­vies­ge­sprek­ken' voor Laar­ders die zich na in­bra­ken on­vei­lig voe­len.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 27-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

13°Cza
13,5°Czo
13°Cma
15°Cdi

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]