Fusies in Gooi gaan door

9 nov.- De fu­sies tus­sen de ver­schil­len­de Gooi­se ge­meen­ten om tot - voor­lo­pig - drie gro­te ge­meen­ten te ko­men gaan ge­woon door. Dat heeft de pro­vin­cie Noord-Hol­land be­slo­ten. Met in­gang van 1 ja­nu­a­ri 2021 moe­ten de ge­meen­ten Hui­zen, La­ren en Bla­ri­cum sa­men een ge­meen­te zijn. Dat­zelf­de geldt voor Wij­de­me­ren en Hil­ver­sum. Uit­zon­de­ring is er voor Weesp. Daar ligt als fu­sie­da­tum 1 ja­nu­a­ri 2023 in de rede. Met wie Weesp fu­seert - Am­ster­dam of Gooi­se Me­ren - maakt de pro­vin­cie niet uit. Als er maar wordt ge­fu­seerd. Het de­fi­ni­tie­ve be­sluit daar­over moet ge­no­men wor­den tij­dens de eer­ste raads­ver­ga­de­ring na het nog te hou­den re­fe­ren­dum.

Hier­mee houdt de pro­vin­cie vast aan de eer­der in­ge­zet­te lijn om uit­ein­de­lijk tot één gro­te Gooi­se ge­meen­te te ko­men. "Al­leen is het draag­vlak om nu die stap in een keer te ne­men nog te klein", zo heeft ge­de­pu­teer­de Jack van der Hoek er­va­ren. „De af­ge­lo­pen ne­gen maan­den zijn er van­uit de re­gio geen voor­stel­len ge­ko­men die aan­lei­ding ge­ven om te den­ken dat dit draag­vlak er snel zal zijn. Daar­om ne­men we deze tus­sen­stap.”

De plan­nen die er wel zijn in­ge­diend vol­doen vol­gens de pro­vin­cie niet aan de ge­stel­de voor­waar­den. De 'ge­man­da­teer­de wet­hou­ders' die Hui­zen, Bla­ri­cum en La­ren wil­den, drui­sen zelfs re­gel­recht in te­gen de voor­naams­te re­den voor deze fu­sie, min­der af­han­ke­lijk­heid van ge­meen­schap­pe­lij­ke re­ge­lin­gen. Het voor­stel van Wij­de­me­ren tot een amb­te­lij­ke fu­sie met Hil­ver­sum én Gooi­se Me­ren is te ma­ger, te laat en kent bo­ven­dien geen dui­de­lij­ke dead­lines. De ko­men­de maan­den wor­den de her­in­de­lings­ont­wer­pen voor Hui­zen, La­ren, Bla­ri­cum en Hil­ver­sum en Wij­de­me­ren voor­be­reid. Om­dat Weesp het fu­sie­tra­ject zelf is be­gon­nen, zal deze ge­meen­te dit zelf moe­ten doen.  Bron:Gooi en Eemlander

Noord-Holland: fusies in Gooi en Vecht

De Gooi- en Eemlander-21 uur geleden
Huizen, Laren en Blaricum moeten met ingang van 1 januari 2021 verder als één gemeente. Datzelfde geldt voor Wijdemeren en Hilversum. Voor Weesp geldt ...

 

Gooi gedwongen tot fusie: van 7 naar 3 gemeenten
NHnieuws (persbericht)-21 uur geleden

 

 

 

Provincie wil fusie Hilversum en Wijdemeren
HilversumsNieuws-21 uur geleden

 

 

 

 

 

 

Provincie: Weesp moet hoe dan ook fuseren
WeesperNieuws-14 uur geleden

 

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 9-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

3,5°Cdi
3,5°Cwo
3°Cdo
3,5°Cvr

[Opinie]

Terugtrekkende bewegingen commissaris?

13 jan.- Burgemeester en Commissaris van de Koning: ze hebben gemeen dat ze zich een jaar lang op de vlakte te moeten houden, om op een receptie in januari eindelijk te mogen vertellen hoe ze over de toestand in de wereld denken. Alsof er een afspraak was gemaakt ging het deze week vooral over raadsleden. Burgemeester Van Be  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]