Fusies in Gooi gaan door

9 nov.- De fu­sies tus­sen de ver­schil­len­de Gooi­se ge­meen­ten om tot - voor­lo­pig - drie gro­te ge­meen­ten te ko­men gaan ge­woon door. Dat heeft de pro­vin­cie Noord-Hol­land be­slo­ten. Met in­gang van 1 ja­nu­a­ri 2021 moe­ten de ge­meen­ten Hui­zen, La­ren en Bla­ri­cum sa­men een ge­meen­te zijn. Dat­zelf­de geldt voor Wij­de­me­ren en Hil­ver­sum. Uit­zon­de­ring is er voor Weesp. Daar ligt als fu­sie­da­tum 1 ja­nu­a­ri 2023 in de rede. Met wie Weesp fu­seert - Am­ster­dam of Gooi­se Me­ren - maakt de pro­vin­cie niet uit. Als er maar wordt ge­fu­seerd. Het de­fi­ni­tie­ve be­sluit daar­over moet ge­no­men wor­den tij­dens de eer­ste raads­ver­ga­de­ring na het nog te hou­den re­fe­ren­dum.

Hier­mee houdt de pro­vin­cie vast aan de eer­der in­ge­zet­te lijn om uit­ein­de­lijk tot één gro­te Gooi­se ge­meen­te te ko­men. "Al­leen is het draag­vlak om nu die stap in een keer te ne­men nog te klein", zo heeft ge­de­pu­teer­de Jack van der Hoek er­va­ren. „De af­ge­lo­pen ne­gen maan­den zijn er van­uit de re­gio geen voor­stel­len ge­ko­men die aan­lei­ding ge­ven om te den­ken dat dit draag­vlak er snel zal zijn. Daar­om ne­men we deze tus­sen­stap.”

De plan­nen die er wel zijn in­ge­diend vol­doen vol­gens de pro­vin­cie niet aan de ge­stel­de voor­waar­den. De 'ge­man­da­teer­de wet­hou­ders' die Hui­zen, Bla­ri­cum en La­ren wil­den, drui­sen zelfs re­gel­recht in te­gen de voor­naams­te re­den voor deze fu­sie, min­der af­han­ke­lijk­heid van ge­meen­schap­pe­lij­ke re­ge­lin­gen. Het voor­stel van Wij­de­me­ren tot een amb­te­lij­ke fu­sie met Hil­ver­sum én Gooi­se Me­ren is te ma­ger, te laat en kent bo­ven­dien geen dui­de­lij­ke dead­lines. De ko­men­de maan­den wor­den de her­in­de­lings­ont­wer­pen voor Hui­zen, La­ren, Bla­ri­cum en Hil­ver­sum en Wij­de­me­ren voor­be­reid. Om­dat Weesp het fu­sie­tra­ject zelf is be­gon­nen, zal deze ge­meen­te dit zelf moe­ten doen.  Bron:Gooi en Eemlander

Noord-Holland: fusies in Gooi en Vecht

De Gooi- en Eemlander-21 uur geleden
Huizen, Laren en Blaricum moeten met ingang van 1 januari 2021 verder als één gemeente. Datzelfde geldt voor Wijdemeren en Hilversum. Voor Weesp geldt ...

 

Gooi gedwongen tot fusie: van 7 naar 3 gemeenten
NHnieuws (persbericht)-21 uur geleden

 

 

 

Provincie wil fusie Hilversum en Wijdemeren
HilversumsNieuws-21 uur geleden

 

 

 

 

 

 

Provincie: Weesp moet hoe dan ook fuseren
WeesperNieuws-14 uur geleden

 

 

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 9-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
15°Cza
14,5°Czo
13,5°Cma

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]