Eten wat je lekker vindt in ziekenhuis

26 sept.- Pa­tiën­ten écht la­ten eten waar ze zin in heb­ben, dat is de nieu­we aan­pak van Ter­gooi. Op­ge­no­men pa­tiën­ten kun­nen op zes mo­men­ten van de dag zelf kie­zen wat ze lek­ker vin­den. Ge­zond en ver­ant­woord, dat dan weer wel. Ze krij­gen op­ti­ma­le keu­ze voor­ge­scho­teld, waar­bij re­ke­ning wordt ge­hou­den met di­eet­wen­sen en wat door de arts is voor­ge­schre­ven. Voor het ont­bijt ko­men me­de­wer­kers langs met een wa­gen ge­vuld met ver­schil­len­de soor­ten vers­ge­bak­ken brood van de huis­bak­ke­rij. Com­pleet met een ruim as­sor­ti­ment aan bi­o­lo­gi­sche vlees­wa­ren, ka­zen en yog­hurt. Voor het di­ner staan er da­ge­lijks ver­se sei­zoens­pro­duc­ten op het menu. Pa­tiën­ten kun­nen kie­zen uit vlees, vis en ve­ge­ta­risch. Ook staan er maal­tijd­sa­la­des, een­pans­ge­rech­ten, Ita­li­aan­se en Oos­ter­se ge­rech­ten op de kaart. Al­les zo­veel mo­ge­lijk van lo­ka­le en re­gi­o­na­le le­ve­ran­ciers. Be­lang­rijk zijn ook de tus­sen­door­tjes die Ter­gooi drie keer per dag aan­biedt. Zo­als muesli­re­pen, kwark en fruit óf koek en een can­dy­bar voor de lek­ke­re trek. Door het nieu­we 'maal­tijd­con­cep­t' waar­bij pa­tiën­ten con­se­quent ge­va­ri­eer­de voe­ding aan­ge­bo­den krij­gen, eten ze be­ter. ,,En goed eten be­vor­dert ge­ne­zing en her­stel", zegt Pe­ter El­ders, ma­na­ger 'fa­ci­li­tair be­drijf'. ,,Je hoeft ook niet meer ’s mor­gens om elf uur al te we­ten wat je ’s avonds wilt eten. Pa­tiën­ten mo­gen la­ter be­slis­sen. Ook dat be­vor­dert de eet­lust, mer­ken we.” Ter­gooi heeft zo­wel op de lo­ca­tie Hil­ver­sum als Bla­ri­cum een ei­gen keu­ken waar het eten wordt be­reid. Voe­ding is enorm be­lang­rijk voor pa­tiën­ten, weet El­ders. ,,Wat blijft han­gen als een pa­tiënt weer thuis is? Of de zus­ter aar­dig was en of het eten smaak­te. Re­gel­ma­tig krij­gen we hier hand­ge­schre­ven brief­jes met com­pli­men­ten voor de kok. Pa­tiën­ten in Hil­ver­sum eten an­ders dan in Bla­ri­cum. In Hil­ver­sum is het meer ge­woon aard­ap­pels, groen­te, vlees. Bla­ri­cum is iets meer van de exo­ti­sche ge­rech­ten, Thai­se kip met rijst.” bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 26-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

13,5°Cvr
14°Cza
14,5°Czo
15°Cma

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]