Eten wat je lekker vindt in ziekenhuis

26 sept.- Pa­tiën­ten écht la­ten eten waar ze zin in heb­ben, dat is de nieu­we aan­pak van Ter­gooi. Op­ge­no­men pa­tiën­ten kun­nen op zes mo­men­ten van de dag zelf kie­zen wat ze lek­ker vin­den. Ge­zond en ver­ant­woord, dat dan weer wel. Ze krij­gen op­ti­ma­le keu­ze voor­ge­scho­teld, waar­bij re­ke­ning wordt ge­hou­den met di­eet­wen­sen en wat door de arts is voor­ge­schre­ven. Voor het ont­bijt ko­men me­de­wer­kers langs met een wa­gen ge­vuld met ver­schil­len­de soor­ten vers­ge­bak­ken brood van de huis­bak­ke­rij. Com­pleet met een ruim as­sor­ti­ment aan bi­o­lo­gi­sche vlees­wa­ren, ka­zen en yog­hurt. Voor het di­ner staan er da­ge­lijks ver­se sei­zoens­pro­duc­ten op het menu. Pa­tiën­ten kun­nen kie­zen uit vlees, vis en ve­ge­ta­risch. Ook staan er maal­tijd­sa­la­des, een­pans­ge­rech­ten, Ita­li­aan­se en Oos­ter­se ge­rech­ten op de kaart. Al­les zo­veel mo­ge­lijk van lo­ka­le en re­gi­o­na­le le­ve­ran­ciers. Be­lang­rijk zijn ook de tus­sen­door­tjes die Ter­gooi drie keer per dag aan­biedt. Zo­als muesli­re­pen, kwark en fruit óf koek en een can­dy­bar voor de lek­ke­re trek. Door het nieu­we 'maal­tijd­con­cep­t' waar­bij pa­tiën­ten con­se­quent ge­va­ri­eer­de voe­ding aan­ge­bo­den krij­gen, eten ze be­ter. ,,En goed eten be­vor­dert ge­ne­zing en her­stel", zegt Pe­ter El­ders, ma­na­ger 'fa­ci­li­tair be­drijf'. ,,Je hoeft ook niet meer ’s mor­gens om elf uur al te we­ten wat je ’s avonds wilt eten. Pa­tiën­ten mo­gen la­ter be­slis­sen. Ook dat be­vor­dert de eet­lust, mer­ken we.” Ter­gooi heeft zo­wel op de lo­ca­tie Hil­ver­sum als Bla­ri­cum een ei­gen keu­ken waar het eten wordt be­reid. Voe­ding is enorm be­lang­rijk voor pa­tiën­ten, weet El­ders. ,,Wat blijft han­gen als een pa­tiënt weer thuis is? Of de zus­ter aar­dig was en of het eten smaak­te. Re­gel­ma­tig krij­gen we hier hand­ge­schre­ven brief­jes met com­pli­men­ten voor de kok. Pa­tiën­ten in Hil­ver­sum eten an­ders dan in Bla­ri­cum. In Hil­ver­sum is het meer ge­woon aard­ap­pels, groen­te, vlees. Bla­ri­cum is iets meer van de exo­ti­sche ge­rech­ten, Thai­se kip met rijst.” bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 26-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Cdo
4°Cvr
4°Cza
3°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]