Eten wat je lekker vindt in ziekenhuis

26 sept.- Pa­tiën­ten écht la­ten eten waar ze zin in heb­ben, dat is de nieu­we aan­pak van Ter­gooi. Op­ge­no­men pa­tiën­ten kun­nen op zes mo­men­ten van de dag zelf kie­zen wat ze lek­ker vin­den. Ge­zond en ver­ant­woord, dat dan weer wel. Ze krij­gen op­ti­ma­le keu­ze voor­ge­scho­teld, waar­bij re­ke­ning wordt ge­hou­den met di­eet­wen­sen en wat door de arts is voor­ge­schre­ven. Voor het ont­bijt ko­men me­de­wer­kers langs met een wa­gen ge­vuld met ver­schil­len­de soor­ten vers­ge­bak­ken brood van de huis­bak­ke­rij. Com­pleet met een ruim as­sor­ti­ment aan bi­o­lo­gi­sche vlees­wa­ren, ka­zen en yog­hurt. Voor het di­ner staan er da­ge­lijks ver­se sei­zoens­pro­duc­ten op het menu. Pa­tiën­ten kun­nen kie­zen uit vlees, vis en ve­ge­ta­risch. Ook staan er maal­tijd­sa­la­des, een­pans­ge­rech­ten, Ita­li­aan­se en Oos­ter­se ge­rech­ten op de kaart. Al­les zo­veel mo­ge­lijk van lo­ka­le en re­gi­o­na­le le­ve­ran­ciers. Be­lang­rijk zijn ook de tus­sen­door­tjes die Ter­gooi drie keer per dag aan­biedt. Zo­als muesli­re­pen, kwark en fruit óf koek en een can­dy­bar voor de lek­ke­re trek. Door het nieu­we 'maal­tijd­con­cep­t' waar­bij pa­tiën­ten con­se­quent ge­va­ri­eer­de voe­ding aan­ge­bo­den krij­gen, eten ze be­ter. ,,En goed eten be­vor­dert ge­ne­zing en her­stel", zegt Pe­ter El­ders, ma­na­ger 'fa­ci­li­tair be­drijf'. ,,Je hoeft ook niet meer ’s mor­gens om elf uur al te we­ten wat je ’s avonds wilt eten. Pa­tiën­ten mo­gen la­ter be­slis­sen. Ook dat be­vor­dert de eet­lust, mer­ken we.” Ter­gooi heeft zo­wel op de lo­ca­tie Hil­ver­sum als Bla­ri­cum een ei­gen keu­ken waar het eten wordt be­reid. Voe­ding is enorm be­lang­rijk voor pa­tiën­ten, weet El­ders. ,,Wat blijft han­gen als een pa­tiënt weer thuis is? Of de zus­ter aar­dig was en of het eten smaak­te. Re­gel­ma­tig krij­gen we hier hand­ge­schre­ven brief­jes met com­pli­men­ten voor de kok. Pa­tiën­ten in Hil­ver­sum eten an­ders dan in Bla­ri­cum. In Hil­ver­sum is het meer ge­woon aard­ap­pels, groen­te, vlees. Bla­ri­cum is iets meer van de exo­ti­sche ge­rech­ten, Thai­se kip met rijst.” bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 26-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Cvr
5,5°Cza
5,5°Czo
6,5°Cma

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers diegisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]