Eten wat je lekker vindt in ziekenhuis

26 sept.- Pa­tiën­ten écht la­ten eten waar ze zin in heb­ben, dat is de nieu­we aan­pak van Ter­gooi. Op­ge­no­men pa­tiën­ten kun­nen op zes mo­men­ten van de dag zelf kie­zen wat ze lek­ker vin­den. Ge­zond en ver­ant­woord, dat dan weer wel. Ze krij­gen op­ti­ma­le keu­ze voor­ge­scho­teld, waar­bij re­ke­ning wordt ge­hou­den met di­eet­wen­sen en wat door de arts is voor­ge­schre­ven. Voor het ont­bijt ko­men me­de­wer­kers langs met een wa­gen ge­vuld met ver­schil­len­de soor­ten vers­ge­bak­ken brood van de huis­bak­ke­rij. Com­pleet met een ruim as­sor­ti­ment aan bi­o­lo­gi­sche vlees­wa­ren, ka­zen en yog­hurt. Voor het di­ner staan er da­ge­lijks ver­se sei­zoens­pro­duc­ten op het menu. Pa­tiën­ten kun­nen kie­zen uit vlees, vis en ve­ge­ta­risch. Ook staan er maal­tijd­sa­la­des, een­pans­ge­rech­ten, Ita­li­aan­se en Oos­ter­se ge­rech­ten op de kaart. Al­les zo­veel mo­ge­lijk van lo­ka­le en re­gi­o­na­le le­ve­ran­ciers. Be­lang­rijk zijn ook de tus­sen­door­tjes die Ter­gooi drie keer per dag aan­biedt. Zo­als muesli­re­pen, kwark en fruit óf koek en een can­dy­bar voor de lek­ke­re trek. Door het nieu­we 'maal­tijd­con­cep­t' waar­bij pa­tiën­ten con­se­quent ge­va­ri­eer­de voe­ding aan­ge­bo­den krij­gen, eten ze be­ter. ,,En goed eten be­vor­dert ge­ne­zing en her­stel", zegt Pe­ter El­ders, ma­na­ger 'fa­ci­li­tair be­drijf'. ,,Je hoeft ook niet meer ’s mor­gens om elf uur al te we­ten wat je ’s avonds wilt eten. Pa­tiën­ten mo­gen la­ter be­slis­sen. Ook dat be­vor­dert de eet­lust, mer­ken we.” Ter­gooi heeft zo­wel op de lo­ca­tie Hil­ver­sum als Bla­ri­cum een ei­gen keu­ken waar het eten wordt be­reid. Voe­ding is enorm be­lang­rijk voor pa­tiën­ten, weet El­ders. ,,Wat blijft han­gen als een pa­tiënt weer thuis is? Of de zus­ter aar­dig was en of het eten smaak­te. Re­gel­ma­tig krij­gen we hier hand­ge­schre­ven brief­jes met com­pli­men­ten voor de kok. Pa­tiën­ten in Hil­ver­sum eten an­ders dan in Bla­ri­cum. In Hil­ver­sum is het meer ge­woon aard­ap­pels, groen­te, vlees. Bla­ri­cum is iets meer van de exo­ti­sche ge­rech­ten, Thai­se kip met rijst.” bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 26-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cza
17°Czo
15,5°Cma
15°Cdi

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]