Ereburgerschap voor burgemeester Elbert Roest

2 sept.- Burgemeester Elbert Roest is vrijdagmiddag 1 september  tijdens zijn afscheidsfeest door loco-burgemeester Tijmen Smit benoemd tot ‘Ereburger der gemeente Laren’. Hij krijgt deze titel voor zijn bijzondere verdiensten voor de Laarder gemeenschap.Bron: BEL Nieuws  Foto: Peter van Rietschoten

 

Laren huldigt Roest met ereburgerschap

2 sept.- De naar Bloe­men­daal ver­trek­ken­de bur­ge­mees­ter El­bert Roest is gis­ter­mid­dag in Sin­ger be­noemd tot ere­bur­ger van La­ren. Hij is daar­mee de zes­de in het dorp, de eer­ste was Anna Sin­ger in 1958.
De vijf­tien La­ren­se ja­ren van El­bert Roest pas­seer­den de re­vue tij­dens een feest­pro­gram­ma in de nieuw­bouw van Sin­ger. Een van de spre­kers was Pie­ter Broer­tjes, bur­ge­mees­ter van Hil­ver­sum en voor­zit­ter van de Vei­lig­heids­re­gio: ,,Je bent een uit­ste­ken­de bur­ge­mees­ter ge­weest van La­ren, maar daar­naast had je ook een enor­me pas­sie voor de re­gio Gooi en Vecht­streek. Je hield me scherp. We heb­ben veel sa­men op­ge­trok­ken, ook bij las­ti­ge dos­siers zo­als het vreem­de­lin­gen­dos­sier. Ach­ter de scher­men vocht je voor het lot van die men­sen.’’ Bron: Gooi en eemlander

 

 
Ga terug

Publicatie datum: 2-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

24°Cwo
24,5°Cdo
23°Cvr
20°Cza

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]