Digitaal Sociaal Plein voor inwoners Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren

29 sept.- Iedereen die zorg en ondersteuning van de gemeente krijgt kan vanaf vandaag informatie hierover inzien op het Digitaal Sociaal Plein. Wie inlogt op het Digitaal Sociaal Plein vindt daar informatie over zorg die is toegekend en kan aanbieders van zorg vergelijken. Maar ook werkzoekenden, mensen die hun financiële situatie meer in kaart willen hebben of vrijwillige hulp willen aanbieden of vragen, kunnen terecht op het Digitaal Sociaal Plein. Ook ziekenhuis Tergooi en Jeugd en Gezin doen eraan mee.

 

Meer regie

De gemeenten in de regio hebben dit samen mogelijk gemaakt, omdat veel mensen het fijn vinden om te weten wat er precies tussen de gemeente en de zorgaanbieder is afgesproken. “Met dit initiatief geven we mensen meer regie en ook meer keuzevrijheid in de zorg die ze ontvangen”, schetst wethouder Janny Bakker. Zij is namens Huizen één van de voortrekkers geweest van het Digitaal Sociaal Plein. De lancering is wat haar betreft het begin van een ontwikkeling die uiteindelijk veel verder gaat. “Dat Tergooi ziekenhuis en Jeugd en Gezin zijn aangesloten, onderstreept de potentie.” In de toekomst haken er naar verwachting meer partners aan, zoals huisartsen en zorgaanbieders.

 

Veiligheid van persoonlijke informatie

De persoonlijke pagina op het Digitaal Sociaal Plein bevindt zich in een afgeschermde omgeving; inloggen kan alléén met DigiD. Wie dat wil kan de eigen persoonlijke informatie op elk gewenst moment inzien. Het Digitaal Sociaal Plein is een extra service van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Het gebruik ervan is niet verplicht. Het blijft ook gewoon mogelijk om bij vragen telefonisch of per e-mail contact op te nemen.

 

De website

Inwoners kunnen terecht op www.digitaalsociaalpleinhbel.nl   

 Online controle en regie op eigen zorg en ondersteuning


9 sept.- Er is een nieuw on­li­ne re­gi­o­naal por­taal waar men­sen niet al­leen kun­nen zien wel­ke zorg ze pre­cies ont­van­gen en hier een oor­deel over kun­nen ge­ven, maar waar het ook mo­ge­lijk is ver­schil­len­de zorg­aan­bie­ders te ver­ge­lij­ken.

In­log­gen kan via de site van de ei­gen ge­meen­te. Hier­voor is wel een Di­giD no­dig. In Hui­zen, Bla­ri­cum, La­ren en Eem­nes is het por­taal te vin­den on­der de naam 'Di­gi­taal So­ci­aal Plein'. In Gooi­se Me­ren, Wij­de­me­ren en Hil­ver­sum is ge­ko­zen voor 'Mijn zorg en on­der­steu­ning'.

Wie in­logt komt op een per­soon­lij­ke pa­gi­na waar alle in­for­ma­tie over zorg en on­der­steu­ning die via de WMO en de Jeugd­wet is toe­ge­we­zen bij el­kaar staat. Het is de be­doe­ling dat ook Ter­gooi en bij­voor­beeld con­sul­ta­ties zich op kor­te ter­mijn bij het por­taal aan­slui­ten. Bron: Gooi en Eemlander


Ga terug

Publicatie datum: 29-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5,5°Cwo
4,5°Cdo
3°Cvr
6°Cza

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]