Crailo staat op losse schroeven

17 nov.- Raad Gooise Meren kritisch over ambitiedocument, wethouder Boland onder vuur.Het is maar zeer de vraag of Gooi­se Me­ren straks sa­men met La­ren en Hil­ver­sum over­gaat tot de aan­koop van Crailo. En áls de ge­meen­te­raad daar­toe al be­sluit, is de kans zeer groot dat dit niet voor 1 ja­nu­a­ri ge­beurt.
De dis­cus­sie be­gon voor wet­hou­der Hen­drik Bo­land al di­rect las­tig toen hij de vraag kreeg ’wat hij be­lang­rij­ker vond, be­drijf­vig­heid of so­ci­a­le wo­ning­bouw?’ Die vraag wil­de hij niet be­ant­woor­den: "Daar­voor kijk ik naar de raad. Dit is een goed af­ge­wo­gen com­pro­mis. Ik kan een me­ting met wo­ning­bouw niet ver­ge­lij­ken met een me­ting over be­drij­vig­heid", zo ver­de­dig­de hij het am­bi­tie­do­cu­ment.

Dit von­den de raads­le­den een wat te mak­ke­lijk ant­woord. Ze wil­den we­ten waar­om de wet­hou­der nu met een am­bi­tie­do­cu­ment naar de raad komt waar ook be­drij­vig­heid op het Bus­sum­se deel van Crailo staat in­ge­pland, in plaats van al­leen wo­nin­gen, zo­als in een eer­der plan. Ge­sou­fleerd door wet­hou­der Mi­ri­am van Meer­ten gaf Bo­land daar­op aan dat deze be­drij­vig­heid „op ba­sis van het laat­ste Stec-rap­port is in­ge­te­kend.” Daar sprong Hugo Bel­laart van de VVD di­rect op in door te stel­len dat dit dus wel op ba­sis van een rap­port is, maar dat er ook een wo­nig­bouw­op­ga­ve op de ge­meen­te rust. „Wat als wij als raad aan­ge­ven dat we geen be­drij­vig­heid wil­len? Kan dat? We heb­ben ten­slot­te ook met an­de­re ge­meen­ten te ma­ken. Wel­ke ruim­te is er straks nog? Wordt er dan niet uit­ein­de­lijk ver­we­zen naar het am­bi­tie­do­cu­ment dat ons nu wordt ge­vraagd goed te keu­ren?”

Schoor­voe­tend moest Bo­land toe­ge­ven dat als de raad aan­geeft geen be­drij­vig­heid te wil­len, „het am­bi­tie­do­cu­ment dan moet wor­den aan­ge­past.” Daar­mee im­pli­ciet er­ken­nend dat de raad nu in­der­daad niet al­leen be­slist over de aan­koop van de grond, maar zich met het am­bi­tie­do­cu­ment ook al vast­legt op - ten­min­ste een deel van - de in­rich­ting van het ge­bied.

Maar wat dan als we nu wel be­slui­ten tot aan­koop, maar niet het am­bi­tie­do­cu­ment vast­stel­len was de lo­gi­sche ver­volg­vraag. „Dan kun­nen we de am­bi­tie die we met el­kaar heb­ben niet waar­ma­ken", al­dus Bo­land, daar­bij in het mid­den la­tend wie hij be­doelt met ’we’. Ui­t­ein­de­lijk gaf Bo­land toe dat het mo­ge­lijk is dat de raad in­stemt met de aan­koop, maar niet met het am­bi­tie­do­cu­ment. „Dat is tech­nisch mo­ge­lijk, maar niet wen­se­lijk. Wat moet ik dan in ja­nu­a­ri? Wel­ke kant moet ik dan op?” Bron: Gooi en Eemlander  Foto:
Ga terug

Publicatie datum: 17-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
15°Cza
14,5°Czo
13,5°Cma

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]