Crailo staat op losse schroeven

17 nov.- Raad Gooise Meren kritisch over ambitiedocument, wethouder Boland onder vuur.Het is maar zeer de vraag of Gooi­se Me­ren straks sa­men met La­ren en Hil­ver­sum over­gaat tot de aan­koop van Crailo. En áls de ge­meen­te­raad daar­toe al be­sluit, is de kans zeer groot dat dit niet voor 1 ja­nu­a­ri ge­beurt.
De dis­cus­sie be­gon voor wet­hou­der Hen­drik Bo­land al di­rect las­tig toen hij de vraag kreeg ’wat hij be­lang­rij­ker vond, be­drijf­vig­heid of so­ci­a­le wo­ning­bouw?’ Die vraag wil­de hij niet be­ant­woor­den: "Daar­voor kijk ik naar de raad. Dit is een goed af­ge­wo­gen com­pro­mis. Ik kan een me­ting met wo­ning­bouw niet ver­ge­lij­ken met een me­ting over be­drij­vig­heid", zo ver­de­dig­de hij het am­bi­tie­do­cu­ment.

Dit von­den de raads­le­den een wat te mak­ke­lijk ant­woord. Ze wil­den we­ten waar­om de wet­hou­der nu met een am­bi­tie­do­cu­ment naar de raad komt waar ook be­drij­vig­heid op het Bus­sum­se deel van Crailo staat in­ge­pland, in plaats van al­leen wo­nin­gen, zo­als in een eer­der plan. Ge­sou­fleerd door wet­hou­der Mi­ri­am van Meer­ten gaf Bo­land daar­op aan dat deze be­drij­vig­heid „op ba­sis van het laat­ste Stec-rap­port is in­ge­te­kend.” Daar sprong Hugo Bel­laart van de VVD di­rect op in door te stel­len dat dit dus wel op ba­sis van een rap­port is, maar dat er ook een wo­nig­bouw­op­ga­ve op de ge­meen­te rust. „Wat als wij als raad aan­ge­ven dat we geen be­drij­vig­heid wil­len? Kan dat? We heb­ben ten­slot­te ook met an­de­re ge­meen­ten te ma­ken. Wel­ke ruim­te is er straks nog? Wordt er dan niet uit­ein­de­lijk ver­we­zen naar het am­bi­tie­do­cu­ment dat ons nu wordt ge­vraagd goed te keu­ren?”

Schoor­voe­tend moest Bo­land toe­ge­ven dat als de raad aan­geeft geen be­drij­vig­heid te wil­len, „het am­bi­tie­do­cu­ment dan moet wor­den aan­ge­past.” Daar­mee im­pli­ciet er­ken­nend dat de raad nu in­der­daad niet al­leen be­slist over de aan­koop van de grond, maar zich met het am­bi­tie­do­cu­ment ook al vast­legt op - ten­min­ste een deel van - de in­rich­ting van het ge­bied.

Maar wat dan als we nu wel be­slui­ten tot aan­koop, maar niet het am­bi­tie­do­cu­ment vast­stel­len was de lo­gi­sche ver­volg­vraag. „Dan kun­nen we de am­bi­tie die we met el­kaar heb­ben niet waar­ma­ken", al­dus Bo­land, daar­bij in het mid­den la­tend wie hij be­doelt met ’we’. Ui­t­ein­de­lijk gaf Bo­land toe dat het mo­ge­lijk is dat de raad in­stemt met de aan­koop, maar niet met het am­bi­tie­do­cu­ment. „Dat is tech­nisch mo­ge­lijk, maar niet wen­se­lijk. Wat moet ik dan in ja­nu­a­ri? Wel­ke kant moet ik dan op?” Bron: Gooi en Eemlander  Foto:
Ga terug

Publicatie datum: 17-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

3,5°Cdi
3,5°Cwo
3°Cdo
3,5°Cvr

[Opinie]

Terugtrekkende bewegingen commissaris?

13 jan.- Burgemeester en Commissaris van de Koning: ze hebben gemeen dat ze zich een jaar lang op de vlakte te moeten houden, om op een receptie in januari eindelijk te mogen vertellen hoe ze over de toestand in de wereld denken. Alsof er een afspraak was gemaakt ging het deze week vooral over raadsleden. Burgemeester Van Be  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]