Commissie Ruimte en Infrastructuur

26 okt.-Adviezen en conclusies commissie Ruimte en Infrastructuur 17 oktober 2017

1. Opening en vaststelling agendaDe vergadering wordt om 20.00 uur geopend,  de agenda wordt conform vastgesteld.Berichten van verhindering: leden Peters en Vos. De heer Vos wordt vervangen door de heer Calisen mevrouw Peters door de heer Bosch.Spreekrecht aangevraagd bij:-       agendapunt 5, Memo college inzake Hoefloo 20a-22-       agendapunt 6.1, Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2017-2021-       agendapunt 7.1, Beoogde fusie ’t Laer en LLTC  
2. Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie R&I d.d. 19 september 2017De lijst van adviezen en conclusies van 19 september 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.    
3. Mededelingen       
Er zijn geen mededelingen.
 
4.  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Er zijn geen meldingen.
 
5. Memo college inzake Hoefloo 20a – 22
Insprekers:
-       mevrouw Van Marle, bewoonster Hoefloo 17, zie bijlage-       mevrouw Spijker, bewoonster Hoefloo 22a, zie bijlageToezegging wethouder: er zal een welstandsadvies worden gevraagd. De bouwplanning zal beschikbaar worden gesteld, e.e.a. onder voorbehoud.Conclusie: in het eerstkomend presidium zal gekeken worden hoe hier gevolg aan wordt gegeven.
 
6. Commissievoorstellen:  
6.1 Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2017-2021
Insprekers:
-       de heer R. van der Spank, bewoner Wagenpad 26, zie bijlage-       de heer E.W. van den Berg, bewoner Wagenpad 32, zie bijlage-       de heer P. Walter, bewoner, zie bijlage-       de heer H. Ligter, namens bewoners Zevenend, Beijemansweg, Wagenpad, Smeekweg en Lantentijmen, zie bijlage-       mevrouw J. Laney-van Dijk, bewoonster Ambachtstraat 6, zie bijlage-       de heer M. Siers, bewoner Bij den Toren 14, zie bijlage-       bewoners Krommepad  
 
7. Raadsvoorstellen:  
7.1 Beoogde fusie ’t Laer en LLTC Insprekers:-       de heer M. ten Kroode, voorzitter bestuur ’t Laer, zie bijlage-       de heer P. Broekman, voorzitter LLTC, zie bijlage-       mevrouw B. Trompetter, lid ’t Laer, zie bijlageAdvies commissie: doorgeleiden naar de raad van 1 november 2017   
7.2 Extra budget bomenonderhoud Laren Toezegging wethouder: het rapport met onderbouwing zal vóór de raad van 1 november 2017 worden toegestuurd, incl. herplantplicht. Er komt een bomenbeheerplan beschikbaar in de komende maanden.Advies commissie: doorgeleiden naar de raad van 1 november 2017  
8. Rondvraag-       de heer M. van den Brink inzake verplaatsen plantenmarkt Boskoop-       mevrouw M. Klingenberg-Klinkhamer inzake inleveren chemisch afval werf Eemnes-       de heer S. Bogaers inzake ingekomen brief Heemschut   

 

Aanwezig:   Afwezig: Peter Calis en Sean Bogaers (Larens Behoud), Tom Pouw en Luc Bosch(VVD), Maria Klingenberg-Klinkhamer  en Marlies Mulder(CDA), Noud Bijvoet (D66), Jacqueline Timmerman-Hamers (Liberaal Laren), Marcus van den Brink en Chris Bogaers (PvdA)Dorine Peters  (VVD) en Bart Vos (LB) 
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
B&W: Wethouder Ton Stam (VVD)
Overig: Peter de Cocq en Jos Hengeveld bij agendapunt 6.1Brechje Binkhorst bij agendapunt 7.2 
Commissiegriffier Antoinette Kroon

 
Ga terug

Publicatie datum: 26-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

8,5°Cza
5,5°Czo
4,5°Cma
4,5°Cdi

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers die gisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]