Commissie Ruimte en Infrastructuur

26 okt.-Adviezen en conclusies commissie Ruimte en Infrastructuur 17 oktober 2017

1. Opening en vaststelling agendaDe vergadering wordt om 20.00 uur geopend,  de agenda wordt conform vastgesteld.Berichten van verhindering: leden Peters en Vos. De heer Vos wordt vervangen door de heer Calisen mevrouw Peters door de heer Bosch.Spreekrecht aangevraagd bij:-       agendapunt 5, Memo college inzake Hoefloo 20a-22-       agendapunt 6.1, Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2017-2021-       agendapunt 7.1, Beoogde fusie ’t Laer en LLTC  
2. Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie R&I d.d. 19 september 2017De lijst van adviezen en conclusies van 19 september 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.    
3. Mededelingen       
Er zijn geen mededelingen.
 
4.  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Er zijn geen meldingen.
 
5. Memo college inzake Hoefloo 20a – 22
Insprekers:
-       mevrouw Van Marle, bewoonster Hoefloo 17, zie bijlage-       mevrouw Spijker, bewoonster Hoefloo 22a, zie bijlageToezegging wethouder: er zal een welstandsadvies worden gevraagd. De bouwplanning zal beschikbaar worden gesteld, e.e.a. onder voorbehoud.Conclusie: in het eerstkomend presidium zal gekeken worden hoe hier gevolg aan wordt gegeven.
 
6. Commissievoorstellen:  
6.1 Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2017-2021
Insprekers:
-       de heer R. van der Spank, bewoner Wagenpad 26, zie bijlage-       de heer E.W. van den Berg, bewoner Wagenpad 32, zie bijlage-       de heer P. Walter, bewoner, zie bijlage-       de heer H. Ligter, namens bewoners Zevenend, Beijemansweg, Wagenpad, Smeekweg en Lantentijmen, zie bijlage-       mevrouw J. Laney-van Dijk, bewoonster Ambachtstraat 6, zie bijlage-       de heer M. Siers, bewoner Bij den Toren 14, zie bijlage-       bewoners Krommepad  
 
7. Raadsvoorstellen:  
7.1 Beoogde fusie ’t Laer en LLTC Insprekers:-       de heer M. ten Kroode, voorzitter bestuur ’t Laer, zie bijlage-       de heer P. Broekman, voorzitter LLTC, zie bijlage-       mevrouw B. Trompetter, lid ’t Laer, zie bijlageAdvies commissie: doorgeleiden naar de raad van 1 november 2017   
7.2 Extra budget bomenonderhoud Laren Toezegging wethouder: het rapport met onderbouwing zal vóór de raad van 1 november 2017 worden toegestuurd, incl. herplantplicht. Er komt een bomenbeheerplan beschikbaar in de komende maanden.Advies commissie: doorgeleiden naar de raad van 1 november 2017  
8. Rondvraag-       de heer M. van den Brink inzake verplaatsen plantenmarkt Boskoop-       mevrouw M. Klingenberg-Klinkhamer inzake inleveren chemisch afval werf Eemnes-       de heer S. Bogaers inzake ingekomen brief Heemschut   

 

Aanwezig:   Afwezig: Peter Calis en Sean Bogaers (Larens Behoud), Tom Pouw en Luc Bosch(VVD), Maria Klingenberg-Klinkhamer  en Marlies Mulder(CDA), Noud Bijvoet (D66), Jacqueline Timmerman-Hamers (Liberaal Laren), Marcus van den Brink en Chris Bogaers (PvdA)Dorine Peters  (VVD) en Bart Vos (LB) 
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
B&W: Wethouder Ton Stam (VVD)
Overig: Peter de Cocq en Jos Hengeveld bij agendapunt 6.1Brechje Binkhorst bij agendapunt 7.2 
Commissiegriffier Antoinette Kroon

 
Ga terug

Publicatie datum: 26-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

17°Czo
19°Cma
24°Cdi
27°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]