Commissie Ruimte en Infrastructuur

26 okt.-Adviezen en conclusies commissie Ruimte en Infrastructuur 17 oktober 2017

1. Opening en vaststelling agendaDe vergadering wordt om 20.00 uur geopend,  de agenda wordt conform vastgesteld.Berichten van verhindering: leden Peters en Vos. De heer Vos wordt vervangen door de heer Calisen mevrouw Peters door de heer Bosch.Spreekrecht aangevraagd bij:-       agendapunt 5, Memo college inzake Hoefloo 20a-22-       agendapunt 6.1, Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2017-2021-       agendapunt 7.1, Beoogde fusie ’t Laer en LLTC  
2. Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie R&I d.d. 19 september 2017De lijst van adviezen en conclusies van 19 september 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.    
3. Mededelingen       
Er zijn geen mededelingen.
 
4.  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
Er zijn geen meldingen.
 
5. Memo college inzake Hoefloo 20a – 22
Insprekers:
-       mevrouw Van Marle, bewoonster Hoefloo 17, zie bijlage-       mevrouw Spijker, bewoonster Hoefloo 22a, zie bijlageToezegging wethouder: er zal een welstandsadvies worden gevraagd. De bouwplanning zal beschikbaar worden gesteld, e.e.a. onder voorbehoud.Conclusie: in het eerstkomend presidium zal gekeken worden hoe hier gevolg aan wordt gegeven.
 
6. Commissievoorstellen:  
6.1 Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 2017-2021
Insprekers:
-       de heer R. van der Spank, bewoner Wagenpad 26, zie bijlage-       de heer E.W. van den Berg, bewoner Wagenpad 32, zie bijlage-       de heer P. Walter, bewoner, zie bijlage-       de heer H. Ligter, namens bewoners Zevenend, Beijemansweg, Wagenpad, Smeekweg en Lantentijmen, zie bijlage-       mevrouw J. Laney-van Dijk, bewoonster Ambachtstraat 6, zie bijlage-       de heer M. Siers, bewoner Bij den Toren 14, zie bijlage-       bewoners Krommepad  
 
7. Raadsvoorstellen:  
7.1 Beoogde fusie ’t Laer en LLTC Insprekers:-       de heer M. ten Kroode, voorzitter bestuur ’t Laer, zie bijlage-       de heer P. Broekman, voorzitter LLTC, zie bijlage-       mevrouw B. Trompetter, lid ’t Laer, zie bijlageAdvies commissie: doorgeleiden naar de raad van 1 november 2017   
7.2 Extra budget bomenonderhoud Laren Toezegging wethouder: het rapport met onderbouwing zal vóór de raad van 1 november 2017 worden toegestuurd, incl. herplantplicht. Er komt een bomenbeheerplan beschikbaar in de komende maanden.Advies commissie: doorgeleiden naar de raad van 1 november 2017  
8. Rondvraag-       de heer M. van den Brink inzake verplaatsen plantenmarkt Boskoop-       mevrouw M. Klingenberg-Klinkhamer inzake inleveren chemisch afval werf Eemnes-       de heer S. Bogaers inzake ingekomen brief Heemschut   

 

Aanwezig:   Afwezig: Peter Calis en Sean Bogaers (Larens Behoud), Tom Pouw en Luc Bosch(VVD), Maria Klingenberg-Klinkhamer  en Marlies Mulder(CDA), Noud Bijvoet (D66), Jacqueline Timmerman-Hamers (Liberaal Laren), Marcus van den Brink en Chris Bogaers (PvdA)Dorine Peters  (VVD) en Bart Vos (LB) 
Voorzitter: Nico Wegter (D66)
B&W: Wethouder Ton Stam (VVD)
Overig: Peter de Cocq en Jos Hengeveld bij agendapunt 6.1Brechje Binkhorst bij agendapunt 7.2 
Commissiegriffier Antoinette Kroon

 
Ga terug

Publicatie datum: 26-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Cdo
5°Cvr
4°Cza
4°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]