Commissie Maatschappij & Financien 19 oktober 2017

26 okt.-   Commissie Maatschappij & Financien 19 oktober 2017                        

1. Opening en vaststelling agendaDe vergadering wordt geopend om 20.00 uur, de agenda wordt gewijzigd vastgesteld (5.2 vóór 5.1).Berichten van verhindering: mw. Niekus en mw. Klingenberg, dhr. Calis wordt vervangen door dhr. Van der Zwaan, dhr. Streefkerk door dhr. Koppelmans.  
2. Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 21 september 2017De lijst wordt conform vastgesteld.  
3. MededelingenToezeggingen wethouder Van der Pols:- de raad ontvangt deze week mededelingen op schrift inzake de Participatiewet en de Wmo;- de vragen van mevrouw Van Dorst inzake het budget voor 2018 en 25.000 euro voor het Nederlands jeugdinstituut worden schriftelijk beantwoord.  
4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke RegelingenEr zijn geen meldingen.  
5. Raadsvoorstellen:  
5.1 Verordening Adviesraad sociaal domein HBEL Advies commissie: voorstel voor besluitvorming doorgeleiden naar de raad van 1 november 2017.Toezegging wethouder Van der Pols: op korte termijn zal worden gesproken met de oud-leden van de adviesraad.  
5.2 Onderzoek ‘Externe inhuur BEL Combinatie en BEL gemeenten’ Advies commissie: voorstel voor besluitvorming doorgeleiden naar de raad van 1 november 2017.  
5.3 Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 Advies commissie: voorstel voor besluitvorming doorgeleiden naar de raad van 1 november 2017.  
5.4 Voorziening nat bewegingsonderwijs Advies commissie: voorstel voor besluitvorming doorgeleiden naar de raad van 1 november 2017.  
6. Rondvraag-       Noud Bijvoet inzake maken afspraak met Rekenkamercommisie en verkoop van gebouw Schering en Inslag;-       Ellen van Dorst inzake de extra korting van 10 euro van Hilversum op de collectieve ziektekostenverzekering voor inwoners met een inkomen van 130% van het sociaal minimum;-       Ingrid Hentenaar inzake opstappen directeur Brinkhuis;-       Erwin van den Berg inzake scheiding politiek en technisch tijdens commissiebehandeling.Toezegging wethouder Van der Pols: de vraag inzake de extra korting van Hilversum op de collectieve ziektekostenverzekering wordt nog beantwoord.  
     

 

 

 

 

Aanwezig:  Afwezig: Evert de Jong (VVD), Wim van der Zwaan  en Ingrid Hentenaar-Messcher (Larens Behoud), Anne Visser en Rik Snoek (Liberaal Laren), Erwin van den Berg (CDA), Marja Bakker-Snoeij en Victor Koppelmans (PvdA), Ellen van Dorst en Noud Bijvoet (D66) Peter Calis (Larens Behoud), Désirée Niekus (VVD), Maria Klingenberg-Klinkhamer (CDA), Paul Streefkerk (PvdA)
Voorzitter: Bart de Nie (VVD)  
B&W: Tijmen Smit (wethouder LB) en Leen van der Pols (wethouder CDA)
Overigen: Etienne Lemmens, penningmeester Rekenkamercommissie, bij agendapunt 5.2Jos Mevissen, onderzoeker i.o.v. Rekenkamercommissie, bij agendapunt 5.2
Commissiegriffier Corry Holtslag

 

 

 

De vergadering is per agendapunt te beluisteren via https://laren.raadsinformatie.nl/. Het besprokene is terug te lezen in het aangekoppelde audiotranscript

 
Ga terug

Publicatie datum: 26-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

13,5°Cvr
14°Cza
14,5°Czo
15°Cma

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]