Commissie Maatschappij & Financien 19 oktober 2017

26 okt.-   Commissie Maatschappij & Financien 19 oktober 2017                        

1. Opening en vaststelling agendaDe vergadering wordt geopend om 20.00 uur, de agenda wordt gewijzigd vastgesteld (5.2 vóór 5.1).Berichten van verhindering: mw. Niekus en mw. Klingenberg, dhr. Calis wordt vervangen door dhr. Van der Zwaan, dhr. Streefkerk door dhr. Koppelmans.  
2. Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 21 september 2017De lijst wordt conform vastgesteld.  
3. MededelingenToezeggingen wethouder Van der Pols:- de raad ontvangt deze week mededelingen op schrift inzake de Participatiewet en de Wmo;- de vragen van mevrouw Van Dorst inzake het budget voor 2018 en 25.000 euro voor het Nederlands jeugdinstituut worden schriftelijk beantwoord.  
4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke RegelingenEr zijn geen meldingen.  
5. Raadsvoorstellen:  
5.1 Verordening Adviesraad sociaal domein HBEL Advies commissie: voorstel voor besluitvorming doorgeleiden naar de raad van 1 november 2017.Toezegging wethouder Van der Pols: op korte termijn zal worden gesproken met de oud-leden van de adviesraad.  
5.2 Onderzoek ‘Externe inhuur BEL Combinatie en BEL gemeenten’ Advies commissie: voorstel voor besluitvorming doorgeleiden naar de raad van 1 november 2017.  
5.3 Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 Advies commissie: voorstel voor besluitvorming doorgeleiden naar de raad van 1 november 2017.  
5.4 Voorziening nat bewegingsonderwijs Advies commissie: voorstel voor besluitvorming doorgeleiden naar de raad van 1 november 2017.  
6. Rondvraag-       Noud Bijvoet inzake maken afspraak met Rekenkamercommisie en verkoop van gebouw Schering en Inslag;-       Ellen van Dorst inzake de extra korting van 10 euro van Hilversum op de collectieve ziektekostenverzekering voor inwoners met een inkomen van 130% van het sociaal minimum;-       Ingrid Hentenaar inzake opstappen directeur Brinkhuis;-       Erwin van den Berg inzake scheiding politiek en technisch tijdens commissiebehandeling.Toezegging wethouder Van der Pols: de vraag inzake de extra korting van Hilversum op de collectieve ziektekostenverzekering wordt nog beantwoord.  
     

 

 

 

 

Aanwezig:  Afwezig: Evert de Jong (VVD), Wim van der Zwaan  en Ingrid Hentenaar-Messcher (Larens Behoud), Anne Visser en Rik Snoek (Liberaal Laren), Erwin van den Berg (CDA), Marja Bakker-Snoeij en Victor Koppelmans (PvdA), Ellen van Dorst en Noud Bijvoet (D66) Peter Calis (Larens Behoud), Désirée Niekus (VVD), Maria Klingenberg-Klinkhamer (CDA), Paul Streefkerk (PvdA)
Voorzitter: Bart de Nie (VVD)  
B&W: Tijmen Smit (wethouder LB) en Leen van der Pols (wethouder CDA)
Overigen: Etienne Lemmens, penningmeester Rekenkamercommissie, bij agendapunt 5.2Jos Mevissen, onderzoeker i.o.v. Rekenkamercommissie, bij agendapunt 5.2
Commissiegriffier Corry Holtslag

 

 

 

De vergadering is per agendapunt te beluisteren via https://laren.raadsinformatie.nl/. Het besprokene is terug te lezen in het aangekoppelde audiotranscript

 
Ga terug

Publicatie datum: 26-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Cvr
5,5°Cza
5,5°Czo
6,5°Cma

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers diegisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]