Commissie Maatschappij & Financien 19 oktober 2017

26 okt.-   Commissie Maatschappij & Financien 19 oktober 2017                        

1. Opening en vaststelling agendaDe vergadering wordt geopend om 20.00 uur, de agenda wordt gewijzigd vastgesteld (5.2 vóór 5.1).Berichten van verhindering: mw. Niekus en mw. Klingenberg, dhr. Calis wordt vervangen door dhr. Van der Zwaan, dhr. Streefkerk door dhr. Koppelmans.  
2. Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 21 september 2017De lijst wordt conform vastgesteld.  
3. MededelingenToezeggingen wethouder Van der Pols:- de raad ontvangt deze week mededelingen op schrift inzake de Participatiewet en de Wmo;- de vragen van mevrouw Van Dorst inzake het budget voor 2018 en 25.000 euro voor het Nederlands jeugdinstituut worden schriftelijk beantwoord.  
4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke RegelingenEr zijn geen meldingen.  
5. Raadsvoorstellen:  
5.1 Verordening Adviesraad sociaal domein HBEL Advies commissie: voorstel voor besluitvorming doorgeleiden naar de raad van 1 november 2017.Toezegging wethouder Van der Pols: op korte termijn zal worden gesproken met de oud-leden van de adviesraad.  
5.2 Onderzoek ‘Externe inhuur BEL Combinatie en BEL gemeenten’ Advies commissie: voorstel voor besluitvorming doorgeleiden naar de raad van 1 november 2017.  
5.3 Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 Advies commissie: voorstel voor besluitvorming doorgeleiden naar de raad van 1 november 2017.  
5.4 Voorziening nat bewegingsonderwijs Advies commissie: voorstel voor besluitvorming doorgeleiden naar de raad van 1 november 2017.  
6. Rondvraag-       Noud Bijvoet inzake maken afspraak met Rekenkamercommisie en verkoop van gebouw Schering en Inslag;-       Ellen van Dorst inzake de extra korting van 10 euro van Hilversum op de collectieve ziektekostenverzekering voor inwoners met een inkomen van 130% van het sociaal minimum;-       Ingrid Hentenaar inzake opstappen directeur Brinkhuis;-       Erwin van den Berg inzake scheiding politiek en technisch tijdens commissiebehandeling.Toezegging wethouder Van der Pols: de vraag inzake de extra korting van Hilversum op de collectieve ziektekostenverzekering wordt nog beantwoord.  
     

 

 

 

 

Aanwezig:  Afwezig: Evert de Jong (VVD), Wim van der Zwaan  en Ingrid Hentenaar-Messcher (Larens Behoud), Anne Visser en Rik Snoek (Liberaal Laren), Erwin van den Berg (CDA), Marja Bakker-Snoeij en Victor Koppelmans (PvdA), Ellen van Dorst en Noud Bijvoet (D66) Peter Calis (Larens Behoud), Désirée Niekus (VVD), Maria Klingenberg-Klinkhamer (CDA), Paul Streefkerk (PvdA)
Voorzitter: Bart de Nie (VVD)  
B&W: Tijmen Smit (wethouder LB) en Leen van der Pols (wethouder CDA)
Overigen: Etienne Lemmens, penningmeester Rekenkamercommissie, bij agendapunt 5.2Jos Mevissen, onderzoeker i.o.v. Rekenkamercommissie, bij agendapunt 5.2
Commissiegriffier Corry Holtslag

 

 

 

De vergadering is per agendapunt te beluisteren via https://laren.raadsinformatie.nl/. Het besprokene is terug te lezen in het aangekoppelde audiotranscript

 
Ga terug

Publicatie datum: 26-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Cdo
5°Cvr
4°Cza
4°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]