College Laren woest over gedram Haarlem

13 febr.- Ziedend zijn burgemeester en wethouders van Laren op gedeputeerde Jack van der Hoek en zijn collega’s in Haarlem. De woede ligt duimendik op de brief die het Laarder college vorige week aan Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland stuurde en die dinsdag in de namiddag is gepubliceerd. Steen des aanstoots: het doordrammen richting de vorming van drie gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek.

Met ongebruikelijke scherpte stelt het college dat GS er een potje van maken. Het staat er niet letterlijk, maar B en W verwijten ’Haarlem’ een loopje te nemen met de wet.

Hun brief noemen ze een ’voorlopige, preventie zienswijze’. Die loopt vooruit op het advies over gemeentelijke herindeling dat GS in september willen vaststellen voor de minister van Binnenlandse Zaken. B en W sturen hun brief nu vast omdat ze is gebleken dat ’het indienen van zienswijzen nadat besluiten zijn veel te laat (blijkt) vanuit het gewenste perspectief van gemeenten’.

Het halve jaar ’open overleg’ in 2017 was wat betreft het Laarder college een wassen neus. Het college wijst erop dat de wet die openheid wel vereist. Verder stelt het dat er geen draagvlak is voor een fusie van Laren, Blaricum en Huizen en daarmee het opdoeken van de samenwerking met Eemnes (BEL Combinatie). En toch, stelt het college, drukken GS zonder behoorlijke argumentatie door.

Dat GS de voorgestelde ’lichte gemeenschappelijke regeling’ voor samenwerking van Laren, Blaricum en Huizen met instandhouding van de BEL Combinatie van tafel heeft geveegd, hekelen briefschrijvers al evenzeer.

Mochten GS Huizen, Laren en Blaricum toch tot fusie dwingen, dan moet Haarlem zich volgens de brief in elk geval aan de Grondwet en de Kieswet houden en de gemeenteraadsleden die 21 maart worden gekozen vier jaar laten zitten en hun mandaat niet inkorten tot drie jaar.

Zonder uitputtend te zijn somt het college op tot welke narigheid een afgedwongen fusie zal leiden. Het is twijfelachtig of de fusiegemeente genoeg geld uit het Gemeentefonds krijgt. De transitievergoeding zal alleen al voor het ontvlechten van de BEL Combinatie ’bij lange na niet toereikend zijn’. Bovendien zal het afwikkelen van die BEL Combinatie ’een aantal jaren een groot beslag op de liquide middelen van de nieuwe gemeente leggen’.

Ondanks hun ervaringen tot nu toe, schrijven b en w dat ze ’graag vertrouwen op en spoedige inhoudelijke reactie’ van GS. Bron: Gooi en Eemlander

  

Ga terug

Publicatie datum: 13-2-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: 'Provincie probeert Laren buitenspel te zetten'

25 febr.- Nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heeft de gemeente Laren een brief ontvangen van Provincie Noord-Holland dat bureau Berenschot de opdracht heeft gekregen om een herindelingsontwerp te maken waarin Laren onderdeel wordt van één gemeente met Huizen en Blaricum en later met Hilversum. Timo Smit, voorzitter van Larens Behoud: "Met deze schoffering is nu de maat echt vol! Zijn  Lees verder

[Kijk op Laren]

Larens Behoud tegen hotel Torenlaan 1

12 febr.- -Tijdens de ledenvergadering van Larens Behoud afgelopen donderdag hebben de leden van Larens Behoud massaal tegen de komst van een hotel aan de Torenlaan 1 gestemd.   Fractievoorzitter Peter Calis: ‘in de afgelopen weken ontstond onduidelijkheid ove  Lees verder

[Het weer in Laren]

-4,5°Czo
-5°Cma
-5,5°Cdi
-3,5°Cwo

[Opinie]

Raad Eemnes unaniem: juridische middelen om ARHI te beeindigen

20 febr.- Maandagavond 19 februari, de laatste reguliere vergadering in deze periode van de raad van Eemnes. Een avond met felle tegenstellingen in opvattingen, bijvoorbeeld over het bestemmingsplan Zonneve  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (3)

22 febr.- Laren kent diverse bijnamen. Bij de keurslager is het vooral ‘De parel van het Gooi’ en bij de Historische Kring meer ‘het land van Mauve. Deze vernoeming naar Anton Mauve (1838-1888, de meesterschilder die ons dorp wereldberoemd heeft  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]