Bomen Bemoeien

14 mrt.- Het ge­beurt niet vaak dat ik me met men­sen be­moei. Na­tuur is mijn ding. Maar moet ik iets kwijt. Over de pad­vin­de­rij, sor­ry, scou­ting. Als jon­ge­tje en jon­gen was ik pad­vin­der. Wie in die tijd dacht dat pad­vin­ders na­tuur­lief­heb­bers wa­ren heeft het to­taal mis. We wer­den door de hop­man wel ge­re­geld de na­tuur in ge­stuurd, maar be­paald niet om daar iets goeds te doen. Al­tijd spel­le­tjes die om een soort oor­logje gin­gen. Je moest een te­gen­par­tij ver­slaan en de vlag te pak­ken krij­gen. En of dat nog broed­tijd was daar dacht toen­ter­tijd nie­mand aan in ons klei­ne dorp. We raus­den over­al door­heen om maar te win­nen. En din­gen doen voor de na­tuur daar dacht nie­mand over.

Dat is ja­ren­lang zo door ge­gaan, maar is toch lang­za­mer­hand ver­an­derd. Pad­vin­ders wer­den scouts en die kre­gen een be­te­re kijk op de na­tuur. Ik weet niet meer hoe het nu al­le­maal gaat. Mijn drie doch­ters had­den geen en­ke­le af­fi­ni­teit met het scou­ting­ge­beu­ren. Be­ter zeg­gen: ze wis­ten er niets van en dus punt uit. Geen pad­vin­ders in hui­ze Jas­pers.

Scou­ting be­staat al lang en is voor mijn ge­voel nooit erg in trek ge­weest. De ano­ni­mi­teit is al­tijd ge­ble­ven al zijn in veel plaat­sen in ons land en in vele bui­ten­lan­den scou­ting clubs. In ons land on­ge­veer 1000.

Waar­om schrijf ik er over? Heeft het zo­veel met na­tuur te doen? Ik heb er maar eens naar ge­zocht. De hoofd­in­gre­diën­ten wer­den in volg­or­de ge­noemd. Sport, spel, ge­zel­lig­heid, na­tuur.

Elke af­de­ling heeft een club­huis. En wat ge­wel­dig dat dit in de na­tuur staat. In La­ren is er heel lang ge­steg­geld over waar het club­huis zou kun­nen/ mo­gen staan. Er werd een plek­je ge­von­den. He­laas in de EHS (Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur) maar dat werd ge­ne­geerd. Ge­luk­kig, want op die plek in La­ren aan de Veer­weg vlak bij de A1 stelt dat niets voor. Een pracht­plek. En waar de club­le­den hun na­tuur­plek zelf on­der­hou­den. He­laas. Een stuk­je ver­der­op staan drie hui­zen. Niet de eer­ste de bes­te. Pracht­plaats, pracht huis. Maar de be­wo­ners heb­ben last van de kin­de­ren die za­ter­dags daar sa­men ko­men. Vin­den ze. Eén is al ver­huisd. Mis­schien ook voor la­waai en de fijn­stof van de snel­weg? Lijkt mij een plau­si­be­ler re­den om te ver­hui­zen dan die paar uur­tjes per week pad­vin­ders in de buurt.

En dan het lef heb­ben te zeg­gen dat brand­weer en po­li­tie par­tij­dig zijn om­dat hun kin­de­ren lid van de club zijn. Je moet maar dur­ven. Wo­nen in een mooi huis met veel groen rond­om. Is het no­dig om kin­de­ren die mee­st­al min­der groen wo­nen dan u om ze dat ze za­ter­dag­se ple­zier­tje te ont­ne­men? No­dig ze eens uit om er over te pra­ten en uw pro­ble­men voor te leg­gen. Wie weet hoe mooi dat nog kan wor­den.

PS En wie dit leest en geen abon­nee is, word het!

We wil­len onze krant, de Gooi en Eemlander  hou­den!   Bron: Gooi en Eemlander   Gerrit Jaspers     Jaspersgerritjas@gmail.com
Ga terug

Publicatie datum: 14-3-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Waardevol

15 aug.-  Laren, begin augustus, lijkt sereen stil. Veel inwoners liggen elders in de zee, dan wel verzetten hun gedachten door andere culturen op te snuiven. De stilte doet me terugblikken op mijn eerste honderd dagen als wethouder. En alleindrukken  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Rondje BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar)

19 aug.- Een van de leuke dingen van het Raadslidmaatschap is het meelopen in ’t veld. Ik was in de gelukkige omstan-digheid om een rondje Laren te mogen maken met onze ‘Larense’ BOA. Een heel sympathieke, maar vooral gedul- dige handhaver van de openbare orde.  In ons (ik w  Lees verder

[Het weer in Laren]

20°Cdi
18°Cwo
16°Cdo
18°Cvr

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

25 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (28)

15 aug.-  De rijkdom van Laren schittert  niet zoals veel ‘buitenlanders’ – niet ingezetenen van Laren-  denken aan de volgens hen schijnbaar patserige buitenkant. Wie er woont, weet wel beter. De werkelijke rijkdom van Laren zit aan de binnenkant. Zoveel bijzo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]