Bloeiende Gooise heide: really amazing

29 aug.- ,,Re­al­ly ama­zing.” Ze zijn toch aar­dig wat ge­wend. Wo­nen in de kleur­rij­ke tro­pi­sche na­tuur van het Ca­ri­bisch ge­bied, maar van de uit­bun­dig bloei­en­de Gooi­se hei­de zijn ze com­pleet van hun stuk. ,,Zó prach­tig paars. Dit heb­ben wij in Pu­er­to Rico niet hoor. Het lij­ken la­ven­del­vel­den.”
Voor­zich­tig stapt Ma­ria (59) op de par­keer­plaats van La Pla­ce bij de Wes­ter­hei­de in La­ren op de huur­fiets. Nee, thuis in San Juan fietst ze nooit, veel te ge­vaar­lijk. Met echt­ge­noot Ro­bert van Har­tings­veldt (61) maakt ze maan­dag een fiets­tocht door het Gooi. Be­kend ter­rein voor hem. Tot zijn 25ste woon­de Ro­bert in La­ren. Daar­na ver­trok hij als tand­arts naar Ame­ri­ka waar hij Ma­ria ont­moet­te en kor­te tijd la­ter naar haar ge­boor­te-ei­land Pu­er­to Rico ver­huis­de.

,,We zijn nu op va­kan­tie. Dit mooie weer heb­ben we mee­ge­no­men uit het Ca­ri­bisch ge­bie­d", lacht Ro­bert. ,,Van­af het mo­ment dat we aan­kwa­men schijnt de zon. De voor­spel­lin­gen wa­ren slech­ter.” Dat ver­klaart de war­me lan­ge broe­ken waar het paar uit Pu­er­to Rico in fietst. ,,We heb­ben geen kor­te broe­ken in de kof­fer ge­stopt. Al­leen re­gen­jas­sen", knip­oogt Van Har­tings­veldt.”

Hei­de­haan­tje

Het Gooi wordt de af­ge­lo­pen we­ken over­spoeld met toe­ris­ten die ko­men ge­nie­ten van de bloei­en­de hei­de­vel­den. Diep paars kleurt de na­tuur dit jaar weer. Vol­gens Jaap Vlaan­de­ren van het Goois Na­tuur­re­ser­vaat is het in­der­daad een goed hei­de­jaar. Het hei­de­haan­tje, de ke­ver die een aan­tal ja­ren huis­hield, houdt zich ge­deisd.

Vlaan­de­ren be­grijpt wel dat de Pu­er­to Ri­ca­nen zwaar on­der de in­druk zijn van de Gooi­se hei­de. ,,Onze struik­hei­de is een At­lan­ti­sche soort. Die vind je al­leen in En­ge­land en in een strook langs de kust van Noor­we­gen tot Por­tu­gal. In an­de­re de­len van de we­reld groeit de hei niet. Daar­om voe­len we ook de ver­ant­woor­de­lijk­heid om het in stand te hou­den.”

Ook Ton en Rini Bos uit Hei­loo doen maan­dag een dag­je Gooi­se hei. In ’s-Gra­ve­land heb­ben ze hun fiet­sen van de auto ge­tild om een tocht van 48 ki­lo­me­ter te ma­ken. Een spiek­brief­je met de fiets­knoop­pun­ten bij de hand. ,,Prach­tig hier, dat weid­se is zo mooi en ei­gen­lijk zo dicht­bij huis. We gaan nu door naar Lage Vuur­sche. We zoch­ten een idyl­lisch kof­fie­ten­tje maar La Pla­ce was ook pri­ma.”

Ro­bert en Ma­ria uit Pu­er­to Rico fiet­sen door naar La­ren. ,,Even langs De Gooi­sche School. Jeugd­sen­ti­ment is dat. Za­ter­dag gaan we weer naar huis. Maar eerst nog naar het ver­bouw­de Rijks­mu­se­um en eten bij Ron Blaauw in Am­ster­dam.” Ma­ria móet een Van Dob­ben kro­ket. ,,Zo lek­ker.” Zon­der te slin­ge­ren rijdt de oud-Laar­der weg. La­chend: ,,Fiet­sen ver­leer je nooit.” Bron: Gooi en Eemlander Foto: Leo Janssen
Ga terug

Publicatie datum: 29-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

11,5°Cma
14,5°Cdi
15,5°Cwo
15,5°Cdo

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]