Bloeiende Gooise heide: really amazing

29 aug.- ,,Re­al­ly ama­zing.” Ze zijn toch aar­dig wat ge­wend. Wo­nen in de kleur­rij­ke tro­pi­sche na­tuur van het Ca­ri­bisch ge­bied, maar van de uit­bun­dig bloei­en­de Gooi­se hei­de zijn ze com­pleet van hun stuk. ,,Zó prach­tig paars. Dit heb­ben wij in Pu­er­to Rico niet hoor. Het lij­ken la­ven­del­vel­den.”
Voor­zich­tig stapt Ma­ria (59) op de par­keer­plaats van La Pla­ce bij de Wes­ter­hei­de in La­ren op de huur­fiets. Nee, thuis in San Juan fietst ze nooit, veel te ge­vaar­lijk. Met echt­ge­noot Ro­bert van Har­tings­veldt (61) maakt ze maan­dag een fiets­tocht door het Gooi. Be­kend ter­rein voor hem. Tot zijn 25ste woon­de Ro­bert in La­ren. Daar­na ver­trok hij als tand­arts naar Ame­ri­ka waar hij Ma­ria ont­moet­te en kor­te tijd la­ter naar haar ge­boor­te-ei­land Pu­er­to Rico ver­huis­de.

,,We zijn nu op va­kan­tie. Dit mooie weer heb­ben we mee­ge­no­men uit het Ca­ri­bisch ge­bie­d", lacht Ro­bert. ,,Van­af het mo­ment dat we aan­kwa­men schijnt de zon. De voor­spel­lin­gen wa­ren slech­ter.” Dat ver­klaart de war­me lan­ge broe­ken waar het paar uit Pu­er­to Rico in fietst. ,,We heb­ben geen kor­te broe­ken in de kof­fer ge­stopt. Al­leen re­gen­jas­sen", knip­oogt Van Har­tings­veldt.”

Hei­de­haan­tje

Het Gooi wordt de af­ge­lo­pen we­ken over­spoeld met toe­ris­ten die ko­men ge­nie­ten van de bloei­en­de hei­de­vel­den. Diep paars kleurt de na­tuur dit jaar weer. Vol­gens Jaap Vlaan­de­ren van het Goois Na­tuur­re­ser­vaat is het in­der­daad een goed hei­de­jaar. Het hei­de­haan­tje, de ke­ver die een aan­tal ja­ren huis­hield, houdt zich ge­deisd.

Vlaan­de­ren be­grijpt wel dat de Pu­er­to Ri­ca­nen zwaar on­der de in­druk zijn van de Gooi­se hei­de. ,,Onze struik­hei­de is een At­lan­ti­sche soort. Die vind je al­leen in En­ge­land en in een strook langs de kust van Noor­we­gen tot Por­tu­gal. In an­de­re de­len van de we­reld groeit de hei niet. Daar­om voe­len we ook de ver­ant­woor­de­lijk­heid om het in stand te hou­den.”

Ook Ton en Rini Bos uit Hei­loo doen maan­dag een dag­je Gooi­se hei. In ’s-Gra­ve­land heb­ben ze hun fiet­sen van de auto ge­tild om een tocht van 48 ki­lo­me­ter te ma­ken. Een spiek­brief­je met de fiets­knoop­pun­ten bij de hand. ,,Prach­tig hier, dat weid­se is zo mooi en ei­gen­lijk zo dicht­bij huis. We gaan nu door naar Lage Vuur­sche. We zoch­ten een idyl­lisch kof­fie­ten­tje maar La Pla­ce was ook pri­ma.”

Ro­bert en Ma­ria uit Pu­er­to Rico fiet­sen door naar La­ren. ,,Even langs De Gooi­sche School. Jeugd­sen­ti­ment is dat. Za­ter­dag gaan we weer naar huis. Maar eerst nog naar het ver­bouw­de Rijks­mu­se­um en eten bij Ron Blaauw in Am­ster­dam.” Ma­ria móet een Van Dob­ben kro­ket. ,,Zo lek­ker.” Zon­der te slin­ge­ren rijdt de oud-Laar­der weg. La­chend: ,,Fiet­sen ver­leer je nooit.” Bron: Gooi en Eemlander Foto: Leo Janssen
Ga terug

Publicatie datum: 29-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Czo
3°Cma
2°Cdi
1,5°Cwo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]