Bloeiende Gooise heide: really amazing

29 aug.- ,,Re­al­ly ama­zing.” Ze zijn toch aar­dig wat ge­wend. Wo­nen in de kleur­rij­ke tro­pi­sche na­tuur van het Ca­ri­bisch ge­bied, maar van de uit­bun­dig bloei­en­de Gooi­se hei­de zijn ze com­pleet van hun stuk. ,,Zó prach­tig paars. Dit heb­ben wij in Pu­er­to Rico niet hoor. Het lij­ken la­ven­del­vel­den.”
Voor­zich­tig stapt Ma­ria (59) op de par­keer­plaats van La Pla­ce bij de Wes­ter­hei­de in La­ren op de huur­fiets. Nee, thuis in San Juan fietst ze nooit, veel te ge­vaar­lijk. Met echt­ge­noot Ro­bert van Har­tings­veldt (61) maakt ze maan­dag een fiets­tocht door het Gooi. Be­kend ter­rein voor hem. Tot zijn 25ste woon­de Ro­bert in La­ren. Daar­na ver­trok hij als tand­arts naar Ame­ri­ka waar hij Ma­ria ont­moet­te en kor­te tijd la­ter naar haar ge­boor­te-ei­land Pu­er­to Rico ver­huis­de.

,,We zijn nu op va­kan­tie. Dit mooie weer heb­ben we mee­ge­no­men uit het Ca­ri­bisch ge­bie­d", lacht Ro­bert. ,,Van­af het mo­ment dat we aan­kwa­men schijnt de zon. De voor­spel­lin­gen wa­ren slech­ter.” Dat ver­klaart de war­me lan­ge broe­ken waar het paar uit Pu­er­to Rico in fietst. ,,We heb­ben geen kor­te broe­ken in de kof­fer ge­stopt. Al­leen re­gen­jas­sen", knip­oogt Van Har­tings­veldt.”

Hei­de­haan­tje

Het Gooi wordt de af­ge­lo­pen we­ken over­spoeld met toe­ris­ten die ko­men ge­nie­ten van de bloei­en­de hei­de­vel­den. Diep paars kleurt de na­tuur dit jaar weer. Vol­gens Jaap Vlaan­de­ren van het Goois Na­tuur­re­ser­vaat is het in­der­daad een goed hei­de­jaar. Het hei­de­haan­tje, de ke­ver die een aan­tal ja­ren huis­hield, houdt zich ge­deisd.

Vlaan­de­ren be­grijpt wel dat de Pu­er­to Ri­ca­nen zwaar on­der de in­druk zijn van de Gooi­se hei­de. ,,Onze struik­hei­de is een At­lan­ti­sche soort. Die vind je al­leen in En­ge­land en in een strook langs de kust van Noor­we­gen tot Por­tu­gal. In an­de­re de­len van de we­reld groeit de hei niet. Daar­om voe­len we ook de ver­ant­woor­de­lijk­heid om het in stand te hou­den.”

Ook Ton en Rini Bos uit Hei­loo doen maan­dag een dag­je Gooi­se hei. In ’s-Gra­ve­land heb­ben ze hun fiet­sen van de auto ge­tild om een tocht van 48 ki­lo­me­ter te ma­ken. Een spiek­brief­je met de fiets­knoop­pun­ten bij de hand. ,,Prach­tig hier, dat weid­se is zo mooi en ei­gen­lijk zo dicht­bij huis. We gaan nu door naar Lage Vuur­sche. We zoch­ten een idyl­lisch kof­fie­ten­tje maar La Pla­ce was ook pri­ma.”

Ro­bert en Ma­ria uit Pu­er­to Rico fiet­sen door naar La­ren. ,,Even langs De Gooi­sche School. Jeugd­sen­ti­ment is dat. Za­ter­dag gaan we weer naar huis. Maar eerst nog naar het ver­bouw­de Rijks­mu­se­um en eten bij Ron Blaauw in Am­ster­dam.” Ma­ria móet een Van Dob­ben kro­ket. ,,Zo lek­ker.” Zon­der te slin­ge­ren rijdt de oud-Laar­der weg. La­chend: ,,Fiet­sen ver­leer je nooit.” Bron: Gooi en Eemlander Foto: Leo Janssen
Ga terug

Publicatie datum: 29-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

27°Czo
24°Cma
19°Cdi
16°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]