Blaricum en Laren leven regels slechtst na Drankverkoop aan jeugd gecontroleerd

23 aug.- De re­gels voor ver­koop van al­co­hol aan jon­ge­ren on­der de acht­tien jaar wor­den het bes­te na­ge­leefd in Gooi­se Me­ren en Weesp. Dat blijkt uit de steek­proef die de ge­meen­ten in de Re­gio Gooi en Vecht­streek door Bu­reau Nuch­ter heb­ben la­ten uit­voe­ren. Bla­ri­cum en La­ren doen het het slecht­st.
In Gooi­se Me­ren leeft 72 pro­cent van de slij­te­rij­en, su­per­mark­ten, ca­fe­ta­ri­a's, ho­re­ca­ge­le­gen­he­den en sport­kan­ti­nes de re­gels na, 27 pro­cent niet. In Weesp ligt de ver­hou­ding op 71 pro­cent (wel na­le­ving) en 28 pro­cent niet. Voor Hil­ver­sum lig­gen de ver­hou­din­gen op 64 en 35 pro­cent. Hui­zen scoort 55 en 44 pro­cent. In Bla­ri­cum is het pre­cies fif­ty-fif­ty en in La­ren slaat de me­ter door naar het rode ge­bied: 45 pro­cent na­le­ving en 55 niet-na­le­ving.

Het ken­nis­cen­trum leef­tijds­gren­zen Bu­reau Nuch­ter, houdt mys­tery­shop­ac­ties met zo­ge­he­ten 'Mys­teryKids'. On­der be­ge­lei­ding van me­de­wer­kers van het bu­reau de­den zo­wel een ze­ven­tien­ja­ri­ge jon­gen als een ze­ven­tien­ja­rig meis­je op ver­schil­len­de da­gen en tijd­stip­pen twee aan­koop­po­gin­gen.

Mys­tery­shop­pen

De mys­tery­shop­ac­tie toont aan dat Gooi­se Me­ren, Weesp en Hil­ver­sum be­ter sco­ren dan het lan­de­lij­ke ge­mid­del­de qua ver­koop aan min­der­ja­ri­gen. Daar staat te­gen­over dat con­sump­tie van al­co­hol in Gooi en Vecht­streek bo­ven het lan­de­lijk ge­mid­del­de ligt. Zo­wel jon­ge­ren als vol­was­se­nen in de re­gio drin­ken meer dan lan­de­lijk ge­zien. De ge­mid­del­de co­ma­zui­per is vijf­tien jaar oud. "Slechts een keer in kor­te tijd een gro­te hoe­veel­heid al­co­hol drin­ken (co­ma­zui­pen) is zo scha­de­lijk voor de her­se­nen dat het IQ tien pun­ten kan zak­ken", zo heeft on­der­zoek aan­ge­toond.

Uit­ge­splitst naar be­drijfs­tak­ken de­den de slij­te­rij­en het het bes­te (76 pro­cent leeft de re­gels na), ge­volgd door de su­per­mark­ten (71 pro­cent), ca­fe­ta­ri­a's (62 pro­cent), ho­re­ca­on­der­ne­min­gen (62) en sport­kan­ti­nes (54 pro­cent). Sinds 2015 zijn ge­meen­ten ver­ant­woor­de­lijk voor het toe­zicht op na­le­ving van de Drank- en Ho­re­ca­wet. In de Re­gio Gooi en Vecht­streek is de mo­ni­to­ring van de na­le­ving ge­za­men­lijk op­ge­pakt. Be­gin sep­tem­ber wor­den de in­hou­de­lij­ke in­ter­pre­ta­ties ge­pre­sen­teerd. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 23-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

29,5°Cma
30°Cdi
28,5°Cwo
22°Cdo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]