Blaricum en Laren leven regels slechtst na Drankverkoop aan jeugd gecontroleerd

23 aug.- De re­gels voor ver­koop van al­co­hol aan jon­ge­ren on­der de acht­tien jaar wor­den het bes­te na­ge­leefd in Gooi­se Me­ren en Weesp. Dat blijkt uit de steek­proef die de ge­meen­ten in de Re­gio Gooi en Vecht­streek door Bu­reau Nuch­ter heb­ben la­ten uit­voe­ren. Bla­ri­cum en La­ren doen het het slecht­st.
In Gooi­se Me­ren leeft 72 pro­cent van de slij­te­rij­en, su­per­mark­ten, ca­fe­ta­ri­a's, ho­re­ca­ge­le­gen­he­den en sport­kan­ti­nes de re­gels na, 27 pro­cent niet. In Weesp ligt de ver­hou­ding op 71 pro­cent (wel na­le­ving) en 28 pro­cent niet. Voor Hil­ver­sum lig­gen de ver­hou­din­gen op 64 en 35 pro­cent. Hui­zen scoort 55 en 44 pro­cent. In Bla­ri­cum is het pre­cies fif­ty-fif­ty en in La­ren slaat de me­ter door naar het rode ge­bied: 45 pro­cent na­le­ving en 55 niet-na­le­ving.

Het ken­nis­cen­trum leef­tijds­gren­zen Bu­reau Nuch­ter, houdt mys­tery­shop­ac­ties met zo­ge­he­ten 'Mys­teryKids'. On­der be­ge­lei­ding van me­de­wer­kers van het bu­reau de­den zo­wel een ze­ven­tien­ja­ri­ge jon­gen als een ze­ven­tien­ja­rig meis­je op ver­schil­len­de da­gen en tijd­stip­pen twee aan­koop­po­gin­gen.

Mys­tery­shop­pen

De mys­tery­shop­ac­tie toont aan dat Gooi­se Me­ren, Weesp en Hil­ver­sum be­ter sco­ren dan het lan­de­lij­ke ge­mid­del­de qua ver­koop aan min­der­ja­ri­gen. Daar staat te­gen­over dat con­sump­tie van al­co­hol in Gooi en Vecht­streek bo­ven het lan­de­lijk ge­mid­del­de ligt. Zo­wel jon­ge­ren als vol­was­se­nen in de re­gio drin­ken meer dan lan­de­lijk ge­zien. De ge­mid­del­de co­ma­zui­per is vijf­tien jaar oud. "Slechts een keer in kor­te tijd een gro­te hoe­veel­heid al­co­hol drin­ken (co­ma­zui­pen) is zo scha­de­lijk voor de her­se­nen dat het IQ tien pun­ten kan zak­ken", zo heeft on­der­zoek aan­ge­toond.

Uit­ge­splitst naar be­drijfs­tak­ken de­den de slij­te­rij­en het het bes­te (76 pro­cent leeft de re­gels na), ge­volgd door de su­per­mark­ten (71 pro­cent), ca­fe­ta­ri­a's (62 pro­cent), ho­re­ca­on­der­ne­min­gen (62) en sport­kan­ti­nes (54 pro­cent). Sinds 2015 zijn ge­meen­ten ver­ant­woor­de­lijk voor het toe­zicht op na­le­ving van de Drank- en Ho­re­ca­wet. In de Re­gio Gooi en Vecht­streek is de mo­ni­to­ring van de na­le­ving ge­za­men­lijk op­ge­pakt. Be­gin sep­tem­ber wor­den de in­hou­de­lij­ke in­ter­pre­ta­ties ge­pre­sen­teerd. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 23-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cza
4°Czo
4,5°Cma
4,5°Cdi

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]