Binnenkijken in Laren: theehuis 't Bluk

2 sept.- In 2001 werd het afgebrande theehuis op de hei in Laren opnieuw opgebouwd.  Ro­gier Lom­mel (39 )is mede-ei­ge­naar Thee­huis ’t Bluk sa­men met: Zus Mir­jam Lom­mel. 


Het is hal­ver­we­ge de och­tend. In een hoek van het thee­huis wordt een pot­je Me­mo­ry ge­speeld door een va­der en zoon. Een paar ta­fels ver­der­op pra­ten twee vrou­wen bij. On­der­tus­sen stroomt het ter­ras vol met uit­ge­la­ten moun­tain­bi­kers die er al een mod­de­ri­ge tocht op heb­ben zit­ten. „Is er al kof­fie?”, roe­pen twee van hen la­chend de zaak in. Ro­gier Lom­mel grin­nikt. De moun­tain­bi­kers ho­ren bij zijn vas­te gas­ten. Even la­ter wordt een dien­blad vol kof­fie naar bui­ten ge­bracht, met te­vre­den fiet­sers als re­sul­taat.

Naar de her­komst van de naam van het thee­huis wordt vol­gens Lom­mel vaak ge­vraagd. "Daar­om heb­ben we het op de eer­ste pa­gi­na van de me­nu­kaart uit­ge­legd. In het bos werd in de ne­gen­tien­de en be­gin twin­tig­ste eeuw hout ver­za­meld om als brand­stof te ge­brui­ken. Bo­men wer­den klein ge­maakt op een oude stronk die als hak­blok, op z’n La­rens "bluk" werd ge­bruikt. Een kunst­schil­de­res zet­te hier een ate­lier­tje neer en ging als bij­ver­dien­ste kof­fie en li­mo­na­de schen­ken.” Tot 1958 bleef ’t Bluk een hou­ten ge­bouw­tje, maar daar­na werd het hout ver­van­gen door steen.

In­mid­dels wordt het thee­huis al de­cen­nia­lang ge­rund door de fa­mi­lie Lom­mel. Op kerst­avond in 2000 brand­de het vol­le­dig af, maar tien maan­den la­ter stond er een ge­heel nieuw ge­bouw op de­zelf­de plek en pak­te de fa­mi­lie de draad weer op. Sinds 2013 staan Ro­gier en zijn zus Mir­jam aan het roer. Zij vor­men de der­de ge­ne­ra­tie van ’t Bluk. "Toen we ’t Bluk weer op­nieuw gin­gen op­bou­wen, ko­zen we ge­lijk voor een in­gang aan de voor­zij­de en een ex­tra over­kap­ping bij het ter­ras. Ook werd de keu­ken één gro­te ruim­te. In het voor­ma­li­ge ge­bouw was de keu­ken klei­ner en wa­ren er drie slaap­ka­mer­tjes. Toen mijn groot­ou­ders nog de ei­ge­na­ren wa­ren, slie­pen zij hier ’s zo­mers met hun ze­ven kin­de­ren. In­mid­dels zijn die slaap­ka­mers na­tuur­lijk niet meer no­dig.”

Al­les wat vroe­ger bruin was in het in­te­ri­eur, is de af­ge­lo­pen ja­ren groen ge­maakt. Een stuk fris­ser, vindt Lom­mel. "Vroe­ger hing er bo­ven­dien ont­zet­tend veel aan de mu­ren, maar dat heb­ben we te­rug­ge­bracht naar het mi­ni­mum. Op zich mag er best wat ex­tra bij, maar dat komt wel.” Een aan­tal fo­to's en in­ge­lijs­te an­sicht­kaar­ten heb­ben hun plek­je aan de muur be­hou­den. Op één van de fo­to's is bij­voor­beeld het hou­ten thee­huis van voor 1958 nog te zien.

On­langs is het ter­ras ver­nieuwd, waar­door er nu voor ie­der­een een plek­je is. „De ene gast wil het liefst met een wijn­tje op een loun­ge­bank zit­ten, ter­wijl een ge­zin met klei­ne kin­de­ren juist lie­ver aan de pick­nick­ta­fel vlak­bij de schom­mel zit. Wit­te ter­ras­stoe­len zijn ei­gen­lijk niet prak­tisch om­dat ze de zon zo re­flec­te­ren, maar vroe­ger ston­den hier ook wit­te hou­ten stoel­tjes. Ze zijn dus ei­gen­lijk een knip­oog naar vroe­ger.”

Op de bar staat knuf­fel 'Bluk­kie' als trot­se mas­cot­te van het thee­huis. Lom­mel lacht: „Die maakt mijn schoon­moe­der. Het be­gon met knuf­fels om te ver­ko­pen op Ko­nings­dag, maar alle kin­de­ren vin­den ze zo leuk dat ze ze in­mid­dels in onze groe­ne kleur maakt en ver­koopt. Bluk­kie staat al­tijd op de bar.”

Of de mede-ei­ge­naar er al over heeft na­ge­dacht wie het stok­je ooit moet gaan over­ne­men? "Mijn doch­ter wordt deze maand twee jaar. Ik denk dat ze ooit eerst maar eens moet ko­men af­was­sen om te kij­ken of dit iets voor haar zou zijn. Daar is het nu net iets te vroeg voor.”

Bron: Gooi en eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

3,5°Cdi
3,5°Cwo
3°Cdo
3,5°Cvr

[Opinie]

Terugtrekkende bewegingen commissaris?

13 jan.- Burgemeester en Commissaris van de Koning: ze hebben gemeen dat ze zich een jaar lang op de vlakte te moeten houden, om op een receptie in januari eindelijk te mogen vertellen hoe ze over de toestand in de wereld denken. Alsof er een afspraak was gemaakt ging het deze week vooral over raadsleden. Burgemeester Van Be  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]