Binnenkijken in Laren: theehuis 't Bluk

2 sept.- In 2001 werd het afgebrande theehuis op de hei in Laren opnieuw opgebouwd.  Ro­gier Lom­mel (39 )is mede-ei­ge­naar Thee­huis ’t Bluk sa­men met: Zus Mir­jam Lom­mel. 


Het is hal­ver­we­ge de och­tend. In een hoek van het thee­huis wordt een pot­je Me­mo­ry ge­speeld door een va­der en zoon. Een paar ta­fels ver­der­op pra­ten twee vrou­wen bij. On­der­tus­sen stroomt het ter­ras vol met uit­ge­la­ten moun­tain­bi­kers die er al een mod­de­ri­ge tocht op heb­ben zit­ten. „Is er al kof­fie?”, roe­pen twee van hen la­chend de zaak in. Ro­gier Lom­mel grin­nikt. De moun­tain­bi­kers ho­ren bij zijn vas­te gas­ten. Even la­ter wordt een dien­blad vol kof­fie naar bui­ten ge­bracht, met te­vre­den fiet­sers als re­sul­taat.

Naar de her­komst van de naam van het thee­huis wordt vol­gens Lom­mel vaak ge­vraagd. "Daar­om heb­ben we het op de eer­ste pa­gi­na van de me­nu­kaart uit­ge­legd. In het bos werd in de ne­gen­tien­de en be­gin twin­tig­ste eeuw hout ver­za­meld om als brand­stof te ge­brui­ken. Bo­men wer­den klein ge­maakt op een oude stronk die als hak­blok, op z’n La­rens "bluk" werd ge­bruikt. Een kunst­schil­de­res zet­te hier een ate­lier­tje neer en ging als bij­ver­dien­ste kof­fie en li­mo­na­de schen­ken.” Tot 1958 bleef ’t Bluk een hou­ten ge­bouw­tje, maar daar­na werd het hout ver­van­gen door steen.

In­mid­dels wordt het thee­huis al de­cen­nia­lang ge­rund door de fa­mi­lie Lom­mel. Op kerst­avond in 2000 brand­de het vol­le­dig af, maar tien maan­den la­ter stond er een ge­heel nieuw ge­bouw op de­zelf­de plek en pak­te de fa­mi­lie de draad weer op. Sinds 2013 staan Ro­gier en zijn zus Mir­jam aan het roer. Zij vor­men de der­de ge­ne­ra­tie van ’t Bluk. "Toen we ’t Bluk weer op­nieuw gin­gen op­bou­wen, ko­zen we ge­lijk voor een in­gang aan de voor­zij­de en een ex­tra over­kap­ping bij het ter­ras. Ook werd de keu­ken één gro­te ruim­te. In het voor­ma­li­ge ge­bouw was de keu­ken klei­ner en wa­ren er drie slaap­ka­mer­tjes. Toen mijn groot­ou­ders nog de ei­ge­na­ren wa­ren, slie­pen zij hier ’s zo­mers met hun ze­ven kin­de­ren. In­mid­dels zijn die slaap­ka­mers na­tuur­lijk niet meer no­dig.”

Al­les wat vroe­ger bruin was in het in­te­ri­eur, is de af­ge­lo­pen ja­ren groen ge­maakt. Een stuk fris­ser, vindt Lom­mel. "Vroe­ger hing er bo­ven­dien ont­zet­tend veel aan de mu­ren, maar dat heb­ben we te­rug­ge­bracht naar het mi­ni­mum. Op zich mag er best wat ex­tra bij, maar dat komt wel.” Een aan­tal fo­to's en in­ge­lijs­te an­sicht­kaar­ten heb­ben hun plek­je aan de muur be­hou­den. Op één van de fo­to's is bij­voor­beeld het hou­ten thee­huis van voor 1958 nog te zien.

On­langs is het ter­ras ver­nieuwd, waar­door er nu voor ie­der­een een plek­je is. „De ene gast wil het liefst met een wijn­tje op een loun­ge­bank zit­ten, ter­wijl een ge­zin met klei­ne kin­de­ren juist lie­ver aan de pick­nick­ta­fel vlak­bij de schom­mel zit. Wit­te ter­ras­stoe­len zijn ei­gen­lijk niet prak­tisch om­dat ze de zon zo re­flec­te­ren, maar vroe­ger ston­den hier ook wit­te hou­ten stoel­tjes. Ze zijn dus ei­gen­lijk een knip­oog naar vroe­ger.”

Op de bar staat knuf­fel 'Bluk­kie' als trot­se mas­cot­te van het thee­huis. Lom­mel lacht: „Die maakt mijn schoon­moe­der. Het be­gon met knuf­fels om te ver­ko­pen op Ko­nings­dag, maar alle kin­de­ren vin­den ze zo leuk dat ze ze in­mid­dels in onze groe­ne kleur maakt en ver­koopt. Bluk­kie staat al­tijd op de bar.”

Of de mede-ei­ge­naar er al over heeft na­ge­dacht wie het stok­je ooit moet gaan over­ne­men? "Mijn doch­ter wordt deze maand twee jaar. Ik denk dat ze ooit eerst maar eens moet ko­men af­was­sen om te kij­ken of dit iets voor haar zou zijn. Daar is het nu net iets te vroeg voor.”

Bron: Gooi en eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 2-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
15°Cza
14,5°Czo
13,5°Cma

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]