Binckhorst St. Jan neemt schoolgebouw De Scheper weer in gebruik

6 sept.- Het oude school­ge­bouw De Sche­per aan de Ker­klaan in La­ren is gis­te­ren door de groe­pen 7 en 8 van Bin­ck­horst St. Jan in ge­bruik ge­no­men. Daar­mee is de school­func­tie weer her­steld. De be­ne­den­ver­die­ping is op­ge­knapt voor het groei­en­de leer­lin­gen­aan­tal van de ba­sis­school die op 200 me­ter af­stand ligt. Naast lo­ka­len zijn er ruim­tes die in­ge­zet kun­nen wor­den voor vak­spe­ci­fie­ke les­sen, be­ge­lei­ding, ont­span­ning en de bi­bli­o­theek', meldt de school op de ei­gen web­si­te. Mor­gen vindt de of­fi­ciële ope­ning plaats .

Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 6-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

12,5°Cvr
13°Cza
13,5°Czo
14°Cma

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]