Binckhorst St. Jan neemt schoolgebouw De Scheper weer in gebruik

6 sept.- Het oude school­ge­bouw De Sche­per aan de Ker­klaan in La­ren is gis­te­ren door de groe­pen 7 en 8 van Bin­ck­horst St. Jan in ge­bruik ge­no­men. Daar­mee is de school­func­tie weer her­steld. De be­ne­den­ver­die­ping is op­ge­knapt voor het groei­en­de leer­lin­gen­aan­tal van de ba­sis­school die op 200 me­ter af­stand ligt. Naast lo­ka­len zijn er ruim­tes die in­ge­zet kun­nen wor­den voor vak­spe­ci­fie­ke les­sen, be­ge­lei­ding, ont­span­ning en de bi­bli­o­theek', meldt de school op de ei­gen web­si­te. Mor­gen vindt de of­fi­ciële ope­ning plaats .

Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 6-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Cvr
5,5°Cza
5,5°Czo
6,5°Cma

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers diegisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]