Bevordert broodlucht eetlust?

25 aug.- Eten ou­de­ren met de­men­tie be­ter door ze voor de maal­tijd bloot te stel­len aan etens­geu­ren?
Ama­ris Zorg­groep ont­vangt bij­na 100.000 euro sub­si­die om die vraag sa­men met de Wa­ge­nin­gen Uni­ver­si­teit te on­der­zoe­ken. Bij veel men­sen met de­men­tie komt on­der­voe­ding voor. Ook al in een vroeg sta­di­um. Ge­ble­ken is dat bij on­der­voe­de de­men­te­ren­den meer ge­zond­heids­pro­ble­men voor­ko­men en dat de ziek­te ook snel­ler ver­loopt. De­men­tie is na kan­ker en hart- en vaat­ziek­ten de meest voor­ko­men­de doods­oor­zaak in Ne­der­land. Aan­ge­toond is dat be­paal­de geu­ren de eet­lust ver­be­te­ren. Geu­ren kun­nen zelfs een hand­je hel­pen bij wát en hoe­veel ie­mand eet. Dank­zij de sub­si­die van het mr. Roelse­fonds kan nu de ef­fec­ti­vi­teit van 'geur­bloot­stel­ling' op het eet­ge­drag van ou­de­ren met de­men­tie wor­den on­der­zocht.

Dat on­der­zoek vindt plaats bij twee klein­scha­li­ge woon­vor­men van Ama­ris. On­der­zoe­kers gaan op de plek­ken waar be­wo­ners eten be­paal­de geu­ren in laag waar­neem­ba­re con­cen­tra­ties in de lucht bren­gen. Die zijn af­ge­stemd op de maal­tijd: bij­voor­beeld de geur van brood voor het ont­bijt, of van rund­vlees voor de war­me hap. Ge­du­ren­de on­ge­veer drie maan­den me­ten de on­der­zoe­kers we­ke­lijks de eet­lust van be­wo­ners vóór de maal­tijd en de wer­ke­lij­ke voed­sel­in­na­me. Ook het li­chaams­ge­wicht wordt bij­ge­hou­den. Ge­ke­ken wordt bo­ven­dien of ou­de­ren meer zelf en be­ter eten, waar­door zorg­me­de­wer­kers meer tijd en ener­gie voor an­de­re din­gen over­hou­den. Als het ver­sprei­den van geu­ren ef­fec­tief blijkt te zijn, dan gaat Ama­ris de on­der­zoeks­re­sul­ta­ten met an­de­re zor­gor­ga­ni­sa­ties en pro­fes­si­o­nals de­len.

Het mr. Roelse­fonds wil de kwa­li­teit van le­ven ver­be­te­ren van men­sen die lang­du­rig en in­ten­sief ge­bruik ma­ken van zorg, door fi­nan­ciële on­der­steu­ning te bie­den aan in­no­va­tie­ve pro­jec­ten van zor­gor­ga­ni­sa­ties in de re­gio Gooi- en Vecht­streek. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 25-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

11°Czo
11°Cma
11,5°Cdi
12°Cwo

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]