Bevordert broodlucht eetlust?

25 aug.- Eten ou­de­ren met de­men­tie be­ter door ze voor de maal­tijd bloot te stel­len aan etens­geu­ren?
Ama­ris Zorg­groep ont­vangt bij­na 100.000 euro sub­si­die om die vraag sa­men met de Wa­ge­nin­gen Uni­ver­si­teit te on­der­zoe­ken. Bij veel men­sen met de­men­tie komt on­der­voe­ding voor. Ook al in een vroeg sta­di­um. Ge­ble­ken is dat bij on­der­voe­de de­men­te­ren­den meer ge­zond­heids­pro­ble­men voor­ko­men en dat de ziek­te ook snel­ler ver­loopt. De­men­tie is na kan­ker en hart- en vaat­ziek­ten de meest voor­ko­men­de doods­oor­zaak in Ne­der­land. Aan­ge­toond is dat be­paal­de geu­ren de eet­lust ver­be­te­ren. Geu­ren kun­nen zelfs een hand­je hel­pen bij wát en hoe­veel ie­mand eet. Dank­zij de sub­si­die van het mr. Roelse­fonds kan nu de ef­fec­ti­vi­teit van 'geur­bloot­stel­ling' op het eet­ge­drag van ou­de­ren met de­men­tie wor­den on­der­zocht.

Dat on­der­zoek vindt plaats bij twee klein­scha­li­ge woon­vor­men van Ama­ris. On­der­zoe­kers gaan op de plek­ken waar be­wo­ners eten be­paal­de geu­ren in laag waar­neem­ba­re con­cen­tra­ties in de lucht bren­gen. Die zijn af­ge­stemd op de maal­tijd: bij­voor­beeld de geur van brood voor het ont­bijt, of van rund­vlees voor de war­me hap. Ge­du­ren­de on­ge­veer drie maan­den me­ten de on­der­zoe­kers we­ke­lijks de eet­lust van be­wo­ners vóór de maal­tijd en de wer­ke­lij­ke voed­sel­in­na­me. Ook het li­chaams­ge­wicht wordt bij­ge­hou­den. Ge­ke­ken wordt bo­ven­dien of ou­de­ren meer zelf en be­ter eten, waar­door zorg­me­de­wer­kers meer tijd en ener­gie voor an­de­re din­gen over­hou­den. Als het ver­sprei­den van geu­ren ef­fec­tief blijkt te zijn, dan gaat Ama­ris de on­der­zoeks­re­sul­ta­ten met an­de­re zor­gor­ga­ni­sa­ties en pro­fes­si­o­nals de­len.

Het mr. Roelse­fonds wil de kwa­li­teit van le­ven ver­be­te­ren van men­sen die lang­du­rig en in­ten­sief ge­bruik ma­ken van zorg, door fi­nan­ciële on­der­steu­ning te bie­den aan in­no­va­tie­ve pro­jec­ten van zor­gor­ga­ni­sa­ties in de re­gio Gooi- en Vecht­streek. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 25-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Geuzen van D66

10 mrt.- Dezer dagen kregen meerdere Larense leden van D66 van landelijke partijvoorzitter Letty Demmers een brief. Met de mededeling: omdat u lid bent van Larens Behoud royeren wij u uit D66! Daar sta je dan met  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

-3,5°Cma
-3°Cdi
-1°Cwo
0,5°Cdo

[Opinie]

Te Laren op de Brink

11 mrt.- Gelukkig dat besloten is om het centrum een facelift te geven want een opfrisbeurt is wel een beetje nodig. De Brink wordt nu vooral gedomineerd door een donker bos. Een somber bos met een flink aantal dod  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]