Bevordert broodlucht eetlust?

25 aug.- Eten ou­de­ren met de­men­tie be­ter door ze voor de maal­tijd bloot te stel­len aan etens­geu­ren?
Ama­ris Zorg­groep ont­vangt bij­na 100.000 euro sub­si­die om die vraag sa­men met de Wa­ge­nin­gen Uni­ver­si­teit te on­der­zoe­ken. Bij veel men­sen met de­men­tie komt on­der­voe­ding voor. Ook al in een vroeg sta­di­um. Ge­ble­ken is dat bij on­der­voe­de de­men­te­ren­den meer ge­zond­heids­pro­ble­men voor­ko­men en dat de ziek­te ook snel­ler ver­loopt. De­men­tie is na kan­ker en hart- en vaat­ziek­ten de meest voor­ko­men­de doods­oor­zaak in Ne­der­land. Aan­ge­toond is dat be­paal­de geu­ren de eet­lust ver­be­te­ren. Geu­ren kun­nen zelfs een hand­je hel­pen bij wát en hoe­veel ie­mand eet. Dank­zij de sub­si­die van het mr. Roelse­fonds kan nu de ef­fec­ti­vi­teit van 'geur­bloot­stel­ling' op het eet­ge­drag van ou­de­ren met de­men­tie wor­den on­der­zocht.

Dat on­der­zoek vindt plaats bij twee klein­scha­li­ge woon­vor­men van Ama­ris. On­der­zoe­kers gaan op de plek­ken waar be­wo­ners eten be­paal­de geu­ren in laag waar­neem­ba­re con­cen­tra­ties in de lucht bren­gen. Die zijn af­ge­stemd op de maal­tijd: bij­voor­beeld de geur van brood voor het ont­bijt, of van rund­vlees voor de war­me hap. Ge­du­ren­de on­ge­veer drie maan­den me­ten de on­der­zoe­kers we­ke­lijks de eet­lust van be­wo­ners vóór de maal­tijd en de wer­ke­lij­ke voed­sel­in­na­me. Ook het li­chaams­ge­wicht wordt bij­ge­hou­den. Ge­ke­ken wordt bo­ven­dien of ou­de­ren meer zelf en be­ter eten, waar­door zorg­me­de­wer­kers meer tijd en ener­gie voor an­de­re din­gen over­hou­den. Als het ver­sprei­den van geu­ren ef­fec­tief blijkt te zijn, dan gaat Ama­ris de on­der­zoeks­re­sul­ta­ten met an­de­re zor­gor­ga­ni­sa­ties en pro­fes­si­o­nals de­len.

Het mr. Roelse­fonds wil de kwa­li­teit van le­ven ver­be­te­ren van men­sen die lang­du­rig en in­ten­sief ge­bruik ma­ken van zorg, door fi­nan­ciële on­der­steu­ning te bie­den aan in­no­va­tie­ve pro­jec­ten van zor­gor­ga­ni­sa­ties in de re­gio Gooi- en Vecht­streek. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 25-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

3,5°Cdi
3,5°Cwo
3°Cdo
3,5°Cvr

[Opinie]

Terugtrekkende bewegingen commissaris?

13 jan.- Burgemeester en Commissaris van de Koning: ze hebben gemeen dat ze zich een jaar lang op de vlakte te moeten houden, om op een receptie in januari eindelijk te mogen vertellen hoe ze over de toestand in de wereld denken. Alsof er een afspraak was gemaakt ging het deze week vooral over raadsleden. Burgemeester Van Be  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]