Beruchte Sylvester S. herkend: Schrik van Laren is de man

11 nov.- De ’20 euro man’, die in­wo­ners in de hele re­gio al ge­rui­me tijd met een smoes geld af­trog­gelt, is nie­mand min­der dan Syl­ves­ter S. ali­as de 'schrik van La­ren'. Ze­ker drie slacht­of­fers her­ken­nen S. als de­ge­ne die hen in de lu­ren leg­de.
De man komt tel­kens met het ver­haal dat hij vlak­bij woont en in de pro­ble­men zit door­dat zijn deur is dicht­ge­waaid. Hij vraagt om geld, mee­st­al twin­tig euro, voor een trein­kaart­je naar de zo­ge­naam­de woon­plaats van zijn ou­ders om daar re­ser­ve­sleu­tels te ha­len. Hij be­looft het geld te­rug te be­ta­len, maar doet dit nooit.

Dat het gaat om S. ont­dek­te een win­ke­lier aan de Ha­ven­straat in Hil­ver­sum. „Hij was bui­ten­ge­slo­ten en vroeg geld voor een trein­kaart­je. Of hij op in­ter­net mocht kij­ken wat het kost­te. Hij viel door de mand toen hij ver­tel­de dat hij bij De Jong­he Graef werk­te. Ik wees hem erop dat de zaak niet meer zo heet en vroeg hem hoe de ei­ge­naar heet. Hij noem­de een ver­keer­de naam en pro­beer­de zich er met ’o, is dat niet zijn com­pag­non?’ uit te klet­sen. Ik heb hem rond­uit ge­zegd dat ik twij­fel­de aan zijn ver­haal en hem geen geld zou ge­ven. Hij liep boos weg. De over­buur­vrouw gaf hem wel geld.” De win­ke­lier deed na­vraag op het op­ge­ge­ven adres. „Een col­le­ga in de straat liet me de foto zien van die man. Dat was hem.”

Twee­de naam

Toen de Ha­ven­straat-win­ke­lier het slacht­of­fer­ver­haal van ge­meen­te­raads­lid Mir­jam Kool­oos las in deze krant, liet hij haar de foto van S. zien. Ook zij her­kent haar op­lich­ter. „100 pro­cent ze­ker.” Dat geldt ook voor oud-ad­vo­caat Pie­ter Bo­gaers uit Bus­sum. „Bij mij stel­de hij zich voor als Mi­chael, dat blijkt zijn twee­de naam te zijn. Dat deed hij ook bij een slacht­of­fer aan de Ko­nin­gin­ne­weg in Hil­ver­sum. Ook zij her­kent in S. de man die haar op­licht­te.” Dat de da­der zich als het zo uit­komt voor­doet als be­vei­li­ger op het Me­dia­park lijkt ook geen toe­val. Syl­ves­ter S. heeft een ge­bieds­ver­bod voor het Me­dia­park van­we­ge een reeks in­slui­pin­gen.

Bij de po­li­tie lig­gen min­stens drie aan­gif­ten te­gen de ’€20 man’. „We heb­ben wel ie­mand op het oog, maar er is nog geen ar­res­ta­tie", zegt een woord­voer­ster des­ge­vraagd.

De 'schrik van La­ren', ex-Laar­der, dankt zijn bij­naam aan het ver­oor­za­ken van ern­sti­ge over­last en een lan­ge reeks be­drei­gin­gen, in­slui­pin­gen en dief­stal­len. S. (30) zat dit jaar een cel­straf uit van vier maan­den, maar lijkt zijn le­ven niet te be­te­ren. Vo­ri­ge maand maand werd hij ver­oor­deeld tot tien da­gen cel. Nieu­we straf­za­ken te­gen de man lig­gen al in het ver­schiet. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 11-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Geuzen van D66

10 mrt.- Dezer dagen kregen meerdere Larense leden van D66 van landelijke partijvoorzitter Letty Demmers een brief. Met de mededeling: omdat u lid bent van Larens Behoud royeren wij u uit D66! Daar sta je dan met  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

-3,5°Cma
-3°Cdi
-1°Cwo
0,5°Cdo

[Opinie]

Te Laren op de Brink

11 mrt.- Gelukkig dat besloten is om het centrum een facelift te geven want een opfrisbeurt is wel een beetje nodig. De Brink wordt nu vooral gedomineerd door een donker bos. Een somber bos met een flink aantal dod  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]