BEL-fietstocht historische kringen: Boeren, Burgers en Buitenlui

6 sept- ,,De fiets­rou­te 'Boe­ren, Bur­gers, Bui­ten­lui' is een unie­ke sa­men­wer­king tus­sen de his­to­ri­sche krin­gen van de BEL-ge­meen­ten'', ver­telt ini­ti­a­tief­ne­mer Thij­men van der Zwaan van de His­to­ri­sche Kring La­ren. De rou­te met in­for­ma­tie­ve be­schrij­vin­gen van mo­nu­men­ten in Bla­ri­cum, Eem­nes en La­ren is van­af za­ter­dag 9 sep­tem­ber (Open Mo­nu­men­ten­dag) gra­tis ver­krijg­baar bij de drie krin­gen.
,,La­ren valt on­der 'Bur­gers' om­dat we hier re­de­lijk wat ar­bei­ders­wo­nin­gen heb­ben. 'Boe­ren', dat is na­tuur­lijk Eem­nes om­dat daar nog daad­wer­ke­lijk boe­ren wer­ken. 'Bui­ten­lui' slaat op het vil­la­dorp Bla­ri­cum.

We heb­ben een leu­ke fiets­tocht be­dacht van in to­taal on­ge­veer 20-25 ki­lo­me­ter. Ook voor nieu­we be­wo­ners een leu­ke ma­nier om ken­nis te ma­ken met de re­gio.’’

,,De rou­te is het hele jaar te fiet­sen'', vult Ger­be van der Wou­de van de His­to­ri­sche Kring Bla­ri­cum aan. ,,Het rou­te­boek­je is tijd­loos.’’ Ook ge­schikt voor een toer­tje per elek­tri­sche fiets en zelfs scoot­mo­bie­len. Voor de fraaie vorm­ge­ving te­ken­de Hans Schaap­her­der uit La­ren. Op Open Mo­nu­men­ten­dag zijn er ex­tra at­trac­ties. ,,In La­ren bij­voor­beeld de draai­en­de mo­len, mee­st­al is daar een markt­je bij. Bij Sin­ger is er voor de fiet­sers een gra­tis den­nen­koek, als er een kop kof­fie wordt ge­kocht.’’ En het nieu­we Sin­ger be­kij­ken is vol­gens Van der Zwaan so­wie­so een aan­ra­der. Hij kan het we­ten want hij werkt er.

,,In Eem­nes is de to­ren van de Ni­co­laas­kerk te be­klim­men'', ver­telt Lies­beth Lem­c­kert, voor­zit­ter van HKE. Het Klok­ken­lui­ders Gil­de is daar 9 sep­tem­ber om 10.00 uur ac­tief. Bij de Blom­men­hoe­ve aan de Meent­weg is op ver­toon van het fiets­boek­je een kop­je kof­fie voor 1 euro te koop. ,,De sluis bij het ge­maal(Eem­nes­ser­vaart) is na­tuur­lijk ook prach­tig, met de pol­der en de sky­li­ne van Eem­nes. En die za­ter­dag zijn er al­ler­lei ac­ti­vi­tei­ten ter ge­le­gen­heid van het Eem­nes­ti­val.’’ bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 6-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

10°Cdi
11°Cwo
12,5°Cdo
12°Cvr

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]