BEL-fietstocht historische kringen: Boeren, Burgers en Buitenlui

6 sept- ,,De fiets­rou­te 'Boe­ren, Bur­gers, Bui­ten­lui' is een unie­ke sa­men­wer­king tus­sen de his­to­ri­sche krin­gen van de BEL-ge­meen­ten'', ver­telt ini­ti­a­tief­ne­mer Thij­men van der Zwaan van de His­to­ri­sche Kring La­ren. De rou­te met in­for­ma­tie­ve be­schrij­vin­gen van mo­nu­men­ten in Bla­ri­cum, Eem­nes en La­ren is van­af za­ter­dag 9 sep­tem­ber (Open Mo­nu­men­ten­dag) gra­tis ver­krijg­baar bij de drie krin­gen.
,,La­ren valt on­der 'Bur­gers' om­dat we hier re­de­lijk wat ar­bei­ders­wo­nin­gen heb­ben. 'Boe­ren', dat is na­tuur­lijk Eem­nes om­dat daar nog daad­wer­ke­lijk boe­ren wer­ken. 'Bui­ten­lui' slaat op het vil­la­dorp Bla­ri­cum.

We heb­ben een leu­ke fiets­tocht be­dacht van in to­taal on­ge­veer 20-25 ki­lo­me­ter. Ook voor nieu­we be­wo­ners een leu­ke ma­nier om ken­nis te ma­ken met de re­gio.’’

,,De rou­te is het hele jaar te fiet­sen'', vult Ger­be van der Wou­de van de His­to­ri­sche Kring Bla­ri­cum aan. ,,Het rou­te­boek­je is tijd­loos.’’ Ook ge­schikt voor een toer­tje per elek­tri­sche fiets en zelfs scoot­mo­bie­len. Voor de fraaie vorm­ge­ving te­ken­de Hans Schaap­her­der uit La­ren. Op Open Mo­nu­men­ten­dag zijn er ex­tra at­trac­ties. ,,In La­ren bij­voor­beeld de draai­en­de mo­len, mee­st­al is daar een markt­je bij. Bij Sin­ger is er voor de fiet­sers een gra­tis den­nen­koek, als er een kop kof­fie wordt ge­kocht.’’ En het nieu­we Sin­ger be­kij­ken is vol­gens Van der Zwaan so­wie­so een aan­ra­der. Hij kan het we­ten want hij werkt er.

,,In Eem­nes is de to­ren van de Ni­co­laas­kerk te be­klim­men'', ver­telt Lies­beth Lem­c­kert, voor­zit­ter van HKE. Het Klok­ken­lui­ders Gil­de is daar 9 sep­tem­ber om 10.00 uur ac­tief. Bij de Blom­men­hoe­ve aan de Meent­weg is op ver­toon van het fiets­boek­je een kop­je kof­fie voor 1 euro te koop. ,,De sluis bij het ge­maal(Eem­nes­ser­vaart) is na­tuur­lijk ook prach­tig, met de pol­der en de sky­li­ne van Eem­nes. En die za­ter­dag zijn er al­ler­lei ac­ti­vi­tei­ten ter ge­le­gen­heid van het Eem­nes­ti­val.’’ bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 6-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

0,5°Czo
4,5°Cma
4,5°Cdi
2,5°Cwo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]