BEL-fietstocht historische kringen: Boeren, Burgers en Buitenlui

6 sept- ,,De fiets­rou­te 'Boe­ren, Bur­gers, Bui­ten­lui' is een unie­ke sa­men­wer­king tus­sen de his­to­ri­sche krin­gen van de BEL-ge­meen­ten'', ver­telt ini­ti­a­tief­ne­mer Thij­men van der Zwaan van de His­to­ri­sche Kring La­ren. De rou­te met in­for­ma­tie­ve be­schrij­vin­gen van mo­nu­men­ten in Bla­ri­cum, Eem­nes en La­ren is van­af za­ter­dag 9 sep­tem­ber (Open Mo­nu­men­ten­dag) gra­tis ver­krijg­baar bij de drie krin­gen.
,,La­ren valt on­der 'Bur­gers' om­dat we hier re­de­lijk wat ar­bei­ders­wo­nin­gen heb­ben. 'Boe­ren', dat is na­tuur­lijk Eem­nes om­dat daar nog daad­wer­ke­lijk boe­ren wer­ken. 'Bui­ten­lui' slaat op het vil­la­dorp Bla­ri­cum.

We heb­ben een leu­ke fiets­tocht be­dacht van in to­taal on­ge­veer 20-25 ki­lo­me­ter. Ook voor nieu­we be­wo­ners een leu­ke ma­nier om ken­nis te ma­ken met de re­gio.’’

,,De rou­te is het hele jaar te fiet­sen'', vult Ger­be van der Wou­de van de His­to­ri­sche Kring Bla­ri­cum aan. ,,Het rou­te­boek­je is tijd­loos.’’ Ook ge­schikt voor een toer­tje per elek­tri­sche fiets en zelfs scoot­mo­bie­len. Voor de fraaie vorm­ge­ving te­ken­de Hans Schaap­her­der uit La­ren. Op Open Mo­nu­men­ten­dag zijn er ex­tra at­trac­ties. ,,In La­ren bij­voor­beeld de draai­en­de mo­len, mee­st­al is daar een markt­je bij. Bij Sin­ger is er voor de fiet­sers een gra­tis den­nen­koek, als er een kop kof­fie wordt ge­kocht.’’ En het nieu­we Sin­ger be­kij­ken is vol­gens Van der Zwaan so­wie­so een aan­ra­der. Hij kan het we­ten want hij werkt er.

,,In Eem­nes is de to­ren van de Ni­co­laas­kerk te be­klim­men'', ver­telt Lies­beth Lem­c­kert, voor­zit­ter van HKE. Het Klok­ken­lui­ders Gil­de is daar 9 sep­tem­ber om 10.00 uur ac­tief. Bij de Blom­men­hoe­ve aan de Meent­weg is op ver­toon van het fiets­boek­je een kop­je kof­fie voor 1 euro te koop. ,,De sluis bij het ge­maal(Eem­nes­ser­vaart) is na­tuur­lijk ook prach­tig, met de pol­der en de sky­li­ne van Eem­nes. En die za­ter­dag zijn er al­ler­lei ac­ti­vi­tei­ten ter ge­le­gen­heid van het Eem­nes­ti­val.’’ bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 6-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

19°Cdo
25°Cvr
27°Cza
28°Czo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (23)

12 juli.-  De langspeelplatencollectie van mijn vader bevatte naast conferences van Toon Hermans en diverse concerten van dekoninklijke zangvereniging ‘de Maastreechter Staar’ ook het singletje ‘Een pikketanussie gaat er altijd in’, een onvervalste meezinger van Johnny Jordaan.   Ik hou me bij één drankjeEen glaasje recht op en neerWant het liefste word  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]