Allerzielen op Sint Janskerkhof Laren

3 nov.- Op de oud­ste be­graaf­plaats in de re­gio, het Sint Jans­kerk­hof in La­ren, werd gis­ter­avond stil­ge­staan bij 'Al­ler­zie­len'. Ter ge­le­gen­heid van de dag waar­op met name ka­tho­lie­ken hun over­le­den dier­ba­ren her­den­ken, is het Sint Jans­kerk­hof sfeer­vol ver­licht.

Van­avond vindt op de al­ge­me­ne be­graaf­plaats Bla­ri­cum (Woens­berg) tot 21.30 uur een ’In Me­mo­ri­am Avond' plaats. Over­le­de­nen wor­den her­dacht door licht­jes bij de gra­ven te ont­ste­ken.

Dit jaar is er een nieuw ini­ti­a­tief, dank­zij sa­men­wer­king met de His­to­ri­sche Kring Bla­ri­cum. Er wor­den in een ver­warm­de tent fo­to's en gra­ven ge­toond van men­sen die rus­ten op deze be­graaf­plaats. Het be­treft kun­ste­naars, mu­si­ci, ar­chi­tec­ten, te­le­vi­sie­per­soon­lijk­he­den en 'be­lang­wek­ken­de dorps­ge­no­ten'. Bron: Gooi en Eemlander

Ga terug

Publicatie datum: 3-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

3°Cma
4,5°Cdi
6,5°Cwo
7°Cdo

[Opinie]

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

22 jan.- Karin van Hunnik is nummer 2 op de kandidatenlijst van Larens Behoud in Laren. Met vijf zetels is deze partij een zeer belangrijke factor in de Larense politiek. De partij vecht fanatiek tegen de van bovenaf opgelegde fusie met Huizen. Daarbij is men in goed  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Afstand voel je van onderaf.

21 jan.- Slecht bestuur is geen kwestie van schaal.’ Grotere gemeenten zien zich voor grotere problemen gesteld, en hebben daarvoor geen grotere oplossingen. Burgers zien de afstand tot het lokale bestuur groeien: Spreuk van de dag: ‘Afstand voel j  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]