Afkoopfonds sociale bouw

23 nov.- Pro­ject­ont­wik­ke­laars in La­ren kun­nen in de na­bije toe­komst de door de ge­meen­te ge­wens­te in­vul­ling met so­ci­a­le wo­ning­bouw(min­stens een­der­de) on­der be­paal­de voor­waar­den 'af­ko­pen'. Dat geld kan dan wor­den ge­bruikt om el­ders so­ci­a­le wo­ning­bouw wel mo­ge­lijk te ma­ken. Het af­koop­per­cen­ta­ge is be­paald op 4 pro­cent over het aan­tal so­ci­a­le wo­nin­gen dat ge­bouwd zou moe­ten wor­den. Bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van La­ren stu­ren een voor­stel voor het in­stel­len van het zo­ge­he­ten 'Ve­re­ve­nings­fonds So­ci­a­le wo­ning­bouw' naar de ge­meen­te­raad.

Op­val­lend is dat uit het col­le­ge­be­sluit blijkt dat het La­ren­se col­le­ge niet op één lijn zit. Wet­hou­der Tij­men Smit(La­rens Be­houd) die het fonds ove­ri­gens wel steunt, is van me­ning dat het voor­stel van zijn VVD-col­le­ga Ton Stam niet ver ge­noeg gaat om so­ci­a­le wo­ning­bouw te sti­mu­le­ren. ’Het vas­te per­cen­ta­ge van 4 pro­cent lijkt aan de lage kant en niet per de­fi­ni­tie ge­noeg prik­kel om ont­wik­ke­laars tot so­ci­a­le wo­ning­bouw te mo­ti­ve­ren.’ Im­mers 4 pro­cent over een­der­de van de wo­nin­gen is 1,3 pro­cent van het to­taal. El­ders wordt 7,75 pro­cent aan­ge­hou­den. Het per­cen­ta­ge zou vol­gens Smit daar­om be­ter voor de to­ta­le pro­ject­kos­ten kun­nen gel­den. Daar­naast ziet hij ge­va­ren in de be­pa­ling dat de maat­re­gel pas gaat gel­den bij meer dan twee wo­nin­gen. ’Dit zou het ef­fect kun­nen heb­ben dat op gro­te per­ce­len twee hui­zen wor­den ge­bouwd.’ De ge­meen­te­raad moet het plan ook nog be­oor­de­len.Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 23-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

8°Cdo
9°Cvr
6,5°Cza
6°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]