Afkoopfonds sociale bouw

23 nov.- Pro­ject­ont­wik­ke­laars in La­ren kun­nen in de na­bije toe­komst de door de ge­meen­te ge­wens­te in­vul­ling met so­ci­a­le wo­ning­bouw(min­stens een­der­de) on­der be­paal­de voor­waar­den 'af­ko­pen'. Dat geld kan dan wor­den ge­bruikt om el­ders so­ci­a­le wo­ning­bouw wel mo­ge­lijk te ma­ken. Het af­koop­per­cen­ta­ge is be­paald op 4 pro­cent over het aan­tal so­ci­a­le wo­nin­gen dat ge­bouwd zou moe­ten wor­den. Bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van La­ren stu­ren een voor­stel voor het in­stel­len van het zo­ge­he­ten 'Ve­re­ve­nings­fonds So­ci­a­le wo­ning­bouw' naar de ge­meen­te­raad.

Op­val­lend is dat uit het col­le­ge­be­sluit blijkt dat het La­ren­se col­le­ge niet op één lijn zit. Wet­hou­der Tij­men Smit(La­rens Be­houd) die het fonds ove­ri­gens wel steunt, is van me­ning dat het voor­stel van zijn VVD-col­le­ga Ton Stam niet ver ge­noeg gaat om so­ci­a­le wo­ning­bouw te sti­mu­le­ren. ’Het vas­te per­cen­ta­ge van 4 pro­cent lijkt aan de lage kant en niet per de­fi­ni­tie ge­noeg prik­kel om ont­wik­ke­laars tot so­ci­a­le wo­ning­bouw te mo­ti­ve­ren.’ Im­mers 4 pro­cent over een­der­de van de wo­nin­gen is 1,3 pro­cent van het to­taal. El­ders wordt 7,75 pro­cent aan­ge­hou­den. Het per­cen­ta­ge zou vol­gens Smit daar­om be­ter voor de to­ta­le pro­ject­kos­ten kun­nen gel­den. Daar­naast ziet hij ge­va­ren in de be­pa­ling dat de maat­re­gel pas gaat gel­den bij meer dan twee wo­nin­gen. ’Dit zou het ef­fect kun­nen heb­ben dat op gro­te per­ce­len twee hui­zen wor­den ge­bouwd.’ De ge­meen­te­raad moet het plan ook nog be­oor­de­len.Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 23-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

20°Cdo
20,5°Cvr
20°Cza
19°Czo

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]