Afkoopfonds sociale bouw

23 nov.- Pro­ject­ont­wik­ke­laars in La­ren kun­nen in de na­bije toe­komst de door de ge­meen­te ge­wens­te in­vul­ling met so­ci­a­le wo­ning­bouw(min­stens een­der­de) on­der be­paal­de voor­waar­den 'af­ko­pen'. Dat geld kan dan wor­den ge­bruikt om el­ders so­ci­a­le wo­ning­bouw wel mo­ge­lijk te ma­ken. Het af­koop­per­cen­ta­ge is be­paald op 4 pro­cent over het aan­tal so­ci­a­le wo­nin­gen dat ge­bouwd zou moe­ten wor­den. Bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van La­ren stu­ren een voor­stel voor het in­stel­len van het zo­ge­he­ten 'Ve­re­ve­nings­fonds So­ci­a­le wo­ning­bouw' naar de ge­meen­te­raad.

Op­val­lend is dat uit het col­le­ge­be­sluit blijkt dat het La­ren­se col­le­ge niet op één lijn zit. Wet­hou­der Tij­men Smit(La­rens Be­houd) die het fonds ove­ri­gens wel steunt, is van me­ning dat het voor­stel van zijn VVD-col­le­ga Ton Stam niet ver ge­noeg gaat om so­ci­a­le wo­ning­bouw te sti­mu­le­ren. ’Het vas­te per­cen­ta­ge van 4 pro­cent lijkt aan de lage kant en niet per de­fi­ni­tie ge­noeg prik­kel om ont­wik­ke­laars tot so­ci­a­le wo­ning­bouw te mo­ti­ve­ren.’ Im­mers 4 pro­cent over een­der­de van de wo­nin­gen is 1,3 pro­cent van het to­taal. El­ders wordt 7,75 pro­cent aan­ge­hou­den. Het per­cen­ta­ge zou vol­gens Smit daar­om be­ter voor de to­ta­le pro­ject­kos­ten kun­nen gel­den. Daar­naast ziet hij ge­va­ren in de be­pa­ling dat de maat­re­gel pas gaat gel­den bij meer dan twee wo­nin­gen. ’Dit zou het ef­fect kun­nen heb­ben dat op gro­te per­ce­len twee hui­zen wor­den ge­bouwd.’ De ge­meen­te­raad moet het plan ook nog be­oor­de­len.Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 23-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Cvr
5,5°Cza
5,5°Czo
6,5°Cma

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers diegisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]