Adoptiestoelen Singer bijna uitverkocht

7 okt.- Wie de laat­ste Sin­ger-be­ne­fiet­ac­tie, een gala-avond met de ge­broe­ders Jus­sen en Paul de Leeuw op don­der­dag 19 ok­to­ber, wil mee­ma­ken zal snel moe­ten zijn. De ac­tie 'Adop­teer een the­a­ter­stoel' is een suc­ces.
„Ik vond het heel span­nend toen we met de ac­tie be­gon­nen want ik had geen flauw idee hoe het zou lo­pen. We zit­ten nu op 370 van de iets meer dan 400 stoe­len", ver­telt di­rec­teur Evert van Os. „De mees­te stoe­len zijn per twee ge­a­dop­teerd voor 500 euro.” Een solo-stoel kost 300 euro. „We heb­ben be­wust voor deze prij­zen ge­ko­zen zo­dat de stoel niet al­leen voor de hap­py few be­reik­baar is. Het is een pu­blieks­ac­tie om een steen­tje bij te dra­gen aan het nieu­we the­a­ter. Daar­naast komt je naam op een gro­te zaal­plat­te­grond die we mooi in­lijs­ten en op­han­gen op een plek waar veel men­sen pas­se­ren. Een naam­plaat­je op de stoel schroe­ven, von­den we niet zo chi­que.” De stoe­len­ac­tie zorgt voor een slui­ten­de nieuw­bouw­gro­ting: 15,8 mil­joen euro.

„Op 19 ok­to­ber tij­dens de be­ne­fiet gala-avond mag je op je ei­gen stoel zit­ten.” Voor­lo­pig de eni­ge keer. „We kun­nen na­me­lijk niet die stoel re­ser­ve­ren voor re­gu­lie­re the­a­ter­voor­stel­lin­gen.”

De laat­ste adop­tie­stoe­len zijn op het bal­kon te vin­den, ach­ter­ste rij. "Maar je zit ei­gen­lijk over­al goed in deze zaal", ver­ze­kert de the­a­ter­di­rec­teur. Vier stoe­len zijn (nog) niet te koop. Dat zijn de stoe­len aan de zij­kan­ten van het bal­kon, bij­ge­naamd de 'Mup­pet­show-stoe­len' om­dat ze doen den­ken aan de plek waar de ty­pe­tjes St­at­ler and Wal­dorf hun on­ge­zou­ten kri­tiek op de show ga­ven. Van Os: „Een aan­tal the­a­ter­ge­zel­schap­pen ge­bruikt die ruim­te voor een volg­spot, dan gaan die stoe­len er­uit. Maar we we­ten in­mid­dels dat die volg­spot ook pri­ma in de licht­brug kan, dus in de toe­komst ko­men die stoe­len waar­schijn­lijk ook wel be­schik­baar voor de kaart­ver­koop.”

„Op de 19e zul­len eerst Arthur en Lu­cas Jus­sen uit Hil­ver­sum een half uur de plan­ken uit het the­a­ter spe­len, sa­men ach­ter één vleu­gel. Daar­na zingt Paul de Leeuw uit Bla­ri­cum zijn nieu­we num­mers. We ma­ken er met z’n al­len een feest­je van.” Bron: Gooi en Eemlander
 

Ga terug

Publicatie datum: 7-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

20,5°Cdo
20,5°Cvr
19°Cza
15,5°Czo

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]