Activist stelt integriteit van PvdA-raadslid ter discussie

30 nov.- ,,Er klopt he­le­maal niets van. Van­uit de pro­vin­cie krijg ik - op ei­gen ver­zoek - he­le­maal niets te zien of te ho­ren wat met Crailo te ma­ken heeft.’’ Lars Vos­kuil heeft wei­nig zin om al te veel woor­den vuil te ma­ken aan de be­schul­di­gin­gen die ac­ti­vist Pe­ter Jan Scha­tens doet aan zijn adres.
Vol­gens Scha­tens zou Vos­kuil niet in­te­ger han­de­len in het dos­sier rond de aan­koop van Crailo door de ge­meen­ten Hil­ver­sum, Gooi­se Me­ren en La­ren. Re­den voor deze aan­tij­ging is het feit dat Vos­kuil na­mens de Par­tij van de Ar­beid zo­wel in Pro­vin­ci­a­le Sta­ten als in de raad van Gooi­se Me­ren een ze­tel in­neemt. ’Het zou Sta­ten­lid Vos­kuil sie­ren nu hij bin­nen­kort toch stopt als frac­tie­voor­zit­ter van de PvdA, om zich op 18 de­cem­ber van stem­ming te ont­hou­den in de raad van Gooi­se Me­ren, zo aan alle com­mo­tie rond zijn dub­bel­man­daat een ein­de te ma­ken en zich en­kel nog maar te con­cen­tre­ren op zijn func­tie als Sta­ten­lid', schrijft Scha­tens.

Vos­kuil laat des­ge­vraagd we­ten daar geen en­ke­le re­den toe te zien. Al voor zijn in­stal­la­tie als lid van Pro­vin­ci­a­le Sta­ten heeft hij met de Com­mis­sa­ris van Ko­ning Johan Rem­kes ge­spro­ken over mo­ge­lij­ke di­lem­ma's die zou­den kun­nen ont­staan door zijn dub­bel­man­daat. Daar­bij is ook Crailo ex­pli­ciet ter spra­ke ge­ko­men, om­dat dit pre­cies ten tij­de was van de eer­ste ge­ruch­ten dat de drie ge­meen­ten mo­ge­lijk Crailo van de pro­vin­cie wil­den ko­pen. Toen al heeft Vos­kuil ge­steld zich pro­vin­ci­aal van alle kan­ten bui­ten de dis­cus­sie te hou­den.

Naar ei­gen zeg­gen heeft Vos­kuil dit ook al aan Scha­tens me­de­ge­deeld. De ac­ti­vist met po­li­tie­ke as­pi­ra­ties heeft hier ech­ter geen bood­schap aan. Ster­ker, hij heeft de Com­mis­sa­ris van de Ko­ning een brief ge­stuurd waar­in hij Rem­kes vraagt ’te be­mid­de­len, of kan voor­ko­men dat Sta­ten­lid en raads­lid Vos­kuil be­trok­ken is bij de ver­koop en aan­koop van de Crailo Gron­den van de Pro­vin­cie Noord Hol­land'. Scha­tens schermt bo­ven­dien met 'di­ver­se in­wo­ners en po­li­ti­ci' die zich hier ook zor­gen over zou­den ma­ken. Hier­bij noemt hij ech­ter geen na­men, of aan­tal­len. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 30-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

20°Cdo
20,5°Cvr
20°Cza
19°Czo

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]