86.000 euro, teleurstellende opbrengst veiling Elephant Parade!!!

2 okt.- De veiling gisterenavond onder eiding van veilingmeester Junior Zegger en Myrna Goossen van de olifanten uit de olifantenparade heeft 86.000 euro opgebracht. De 12 olifanten hebben - getuige de publicatie 'Pre-bidding Elephant parade Laren'- daardoor 8.600 opgeleverd voor de Stichting Papageno, 12.900 euro voor Singer Laren, 12.900 voor de diverse kunstenaars en 52.000 euro voor de organisatie The Elepant Family.



NGO Elephant Family (60%), NGO Stichting Papageno Huis (10%), NGO Singer Laren (15%) and to the participating artist to cover their costs (15%). 


Gooi en Eemlander


Larens publiek moeilijk op te porren

Olifanten geveild voor 100.000 euro


De veiling met Myrna Goossen die de leiding heeft. FOTO STUDIO KASTERMANS/LEON DAKKUS
Jan van Stipriaan Luïscius

,,Het gaat heel moei­zaam zeg. Heb­ben jul­lie het nog wel leuk?’’ Vei­ling­mees­ter Ju­ni­or Zeg­ger wist zijn te­leur­stel­ling niet lan­ger on­der stoe­len of ban­ken te ste­ken. Hij kon het pu­bliek in het ver­bouw­de Sin­ger in La­ren maar nau­we­lijks op­por­ren om toch voor­al be­hoor­lijk te bie­den op de be­schil­der­de ba­by­o­li­fant­jes, die deel uit­maak­ten van de Elep­hant Pa­ra­de: vijf­tig unie­ke oli­fan­ten­beel­den die het straat­beeld van La­ren en de beel­den­tuin van Sin­ger be­volk­ten. De vei­ling za­ter­dag­avond in Sin­ger bracht een ton op.
In sa­men­wer­king met de ge­meen­te La­ren en Sin­ger vier­de Elep­hant Pa­ra­de het 10-ja­rig ju­bi­le­um deze zo­mer in het brink­dorp. Elep­hant Pa­ra­de or­ga­ni­seert meer­de­re ke­ren per jaar de groot­ste open­lucht­ten­toon­stel­ling van oli­fan­ten­beel­den ter we­reld. Het doel van Elep­hant Pa­ra­de is om aan­dacht te vra­gen voor de be­scher­ming en het be­houd van de Azi­a­ti­sche oli­fant met pro­jec­ten over de hele we­reld.

Te­leur­ge­steld

Za­ter­dag­avond zat een zaal vol (veel) Laar­ders in de the­a­ter­zaal van Sin­ger, voor de vei­ling van der­tien ge­se­lec­teer­de oli­fan­ten, on­der lei­ding van Myr­na Goos­sen. Voor­af hoop­te de or­ga­ni­sa­tie op een op­brengst van 150.000 euro. ,,Ik ben te­leur­ge­steld als het min­der is’’, ver­klaar­de des­ge­vraagd Mike Spits van de Elep­hant. Na af­loop: ,,Er zijn maar acht oli­fan­ten ge­veild, de an­de­re vier niet. Dus met acht stuk­ken een ton. Is mooi.’’ Dat klopt, op niet min­der dan vier beest­jes werd niet meer ge­bo­den dan het start­be­drag. ,,Zo, die gaan te­rug naar het ma­ga­zijn'', al­dus Zeg­ger op lich­te­lijk ge­terg­de toon.

De veel­kleu­ri­ge oli­fant van de Hil­ver­sum­se kun­ste­naar Wou­ter Stips ver­wis­sel­de voor zes mil­le van ei­ge­naar. ,,Valt me iets te­gen. De vo­ri­ge keer, in 2007, werd er 11.000 ge­bo­den.’’ De La­ren­se kun­ste­na­res en kin­der­boe­ken­schrijf­ster Git­te Spee, die een pa­ra­dij­se­lij­ke oli­fant maak­te, is te­vre­den. ,,Ik ben blij dat de oli­fant is ver­kocht. En aan vrien­de­lij­ke men­sen. Ik heb ze ge­spro­ken. En het be­drag, tja, ik had geen idee wat voor be­dra­gen er zou­den wor­den ge­bo­den.’’

Te­vre­den­heid ook bij de op Ibi­za woon­ach­ti­ge Jean Marc des Bou­vrie (zoon van) en zijn vrouw Pa­tri­ce Aaf­tink. Hun oli­fant, zit­tend op een Fiat 500, bracht 15.000 euro op. ,,Ik ben ver­eerd.’’

Het hoog­ste be­drag, 25 mil­le, ging naar de oli­fant van kun­ste­na­res Jac­kie Sle­per. Zij maak­te van de slurf een zwa­nen­nek. De ove­ri­ge wer­ken ver­wis­sel­den voor 5 à 6000 euro van ei­ge­naar. Het geld gaat voor 60 pro­cent naar de oli­fan­ten (101 nieu­we oli­fan­ten­ver­blij­ven in In­dia) en tien pro­cent naar Pa­page­no Huis in La­ren. Sin­ger ont­vangt 15 pro­cent en de kun­ste­naars ten­slot­te ook 15 pro­cent.


 

Ga terug

Publicatie datum: 2-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

29°Cma
22,5°Cdi
19,5°Cwo
17,5°Cdo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]