Besluitenlijst openbare raadsvergadering 31 oktober

 1. 8 nov. verslag van  openbare raadsvergadering 31 oktober

  Opening en vaststetling agenda
  De voorzitter opent de vergadering. Op advies van raadscommissie R&I wordt agendapunt 7.1 van de agenda afgevoerd. Vanuit de BEL Combinatie is ondersteuning aanwezig voor het chroombook. De raadsinformatiebrief met de nadere uitleg over het proces sportaccommodatiebeleid wordt betrokken bij agendapunt 7.2. Er zijn schriftelijke vragen ontvangen van de fractie van de VVD voor agendapunt 3. Van de fracties LL en CDA is een amendement ontvangen voor agendapunt 7.2. Van de fractie D66 is een motie `vreemd aan de orde van de dag' ontvangen inzake `bouw RABO- locatie'. De motie wordt aan de agenda toegevoegd. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

 2. Mededelingen/Voortganggroteprojecten
  Wethouder Calis intake de evaluatie van de kermis met de Stichting Kermis Laren.
  Wethouder Van Hunnik intake de `week van de pleegzorg' en het inloopspreekuur Sociaal Domein.
  Wethouder Stam intake de toekenning van de 2deprijs voor het schoonste winkelgebied van Nederland, een gesprek met de eigenaren/huurders Schapendrift, de grote opkomst bij de bewonersavond bestemmingsplan Centrum, start prestatieafspraken met Woningbouwverenigingen, toewijzing 14 woningen Houtzagerij en uitbesteding stedenbouwkundig plan/ontwerp bestemmingsplan project Crailo.

 3. Beantwoording vragen
  De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen ingediend over de ontsluiting van het Rosa Spier complex. De vragen worden beantwoord door wethouder Stam.

 4. Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
  Wethouder Van Hunnik intake een aantal verzonden raadsinformatiebrieven over het Sociaal Domein, waaronder `Plan werken aan werk', en het geld dat is teruggestort naar de gemeenten.
  Wethouder Stam intake de nieuwe Huisvestingsverordening.
  Wethouder Calis intake voorbereidingen voor de oprichting van een regionaal ontwikkelingsbedrijf.

 5. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 26 September 2018 De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 6. Vaststellen lijst ingekomen stukken
  De lijst wordt conform vastgesteld.
  Toezegging wethouder Stam aangaande stuk II-1: nagezien wordt of het college de brief heeft beantwoord van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland intake de schenking van de lindeboom.

 7. Raadsvoorstellen:

 1. 7.1  Aanvraag omgevingsvergunning realisatie appartementen Rabolocatie / Keuzenota Afgevoerd van agenda.

 2. 7.2  Sportaccommodatiebeleid Laren 2018
  Het ingediende amendement van de fracties LL en CDA wordt met 5 stemmen voor (LL, CDA) en 10 stemmen tegen (LB, VVD, D66) verworpen.
  Het mondeling ingediende amendement van de fractie LB intake de toevoeging van de aanduidingen "maximaal" en "binnen de beschikbare budgetten" onder "Subsidie op groot onderhoud" op pagina 4 van de notitie, wordt unaniem 
  aangenomen.
  De leden Klingenberg en Timmerman leggen een stemverklaring af.
  De raad besluit met 10 stemmen voor (LB, VVD, D66) en 5 stemmen tegen (LL, CDA) de notitie
  `Sportaccommodatiebeleid Laren 2018' gewijzigd vast to stellen.Rapportage, voortgang en roadmap informatiebeheer 2017/2018 De raad besluit conform voorstel.Moties vreemd aan de orde van de dag
  De motie van de fractie D66 intake' bouw RABO-locatie' wordt ingetrokken.
  Sluiting
  De voorzitter sluit de vergadering.
 Aanwezig:

Larens Behoud - Wim van der Zwaan, Bart Vos, Sean Bogaers, Karel Loeff, Eric Hurink, Hansvan GoozenLiberaal Laren -Jacqueline Timmerman, Evert de Jong, Maria Klingenberg-Klinkhamer, RikSnoekVVD-Desiree Niekus, Johan de Bondt, Hans Faas CDA -Erwin van den Berg
D66 - Nico Wegter
Rinske KruisingaVoorzitter:
Griffier.Corry Holtslag
Wethouders: PeterCalis(LarensBehoud),KarinvanHunnik(LarensBehoud),TonStam(WD)


 

Ga terug

Publicatie datum: 8-11-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Geld maakt niet gelukkig

14 nov.- “Geld maakt niet gelukkig” zeggen ze, nou, het helpt wel! Voor de wethouder van Financiën is het belangrijkste moment in het jaar de goedkeuring van de begroting: wat zijn de inkomsten en uitgaven voor 2019, en hoe ziet het eruit in de drie jaren erna. Gelukkig kon er op 2 november jl. voor alle vier de jaren een positief resultaat worden getoond,  Lees verder

[Kijk op Laren]

Even schakelen...

11 okt.- Als directeur van Heemschut dat zich inzet voor het behoud van erfgoed is het even wennen in de gemeente- raad. Ik zit nu niet (meer) als inspreker bij de raadscom- missies maar als volksvertegenwoordiger in d  Lees verder

[Het weer in Laren]

12,5°Cdo
7°Cvr
4°Cza
1°Czo

[Opinie]

Zeker toekomst voor Federatiegemeente door prof. Douwe Jan Elzinga

9 okt.- Een federatie van de Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden) is afgeblazen, zo berichtte Binnenlands Bestuur in het vorige nummer. Dat is jammer want deze figuur heeft allerlei aantrekkelijke kanten. De vorming van deze federati  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

 • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
 • Bekijk video beelden op RTV NH
 • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an 41

14 nov.- Ik word enerzijds altijd treurig wanneer ik op een tweedehandsboekenbeurs in beduimelde bananendozen literaire titels zie liggen die voor een prikkie te koop zijn. Anderzijds ben ik net zo uit op koopjes als ieder ander. Voor een grijpstuiver viste ik er &lsquo  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]