Kinderen exposeren werken a la De Stijl in (H)artgalerij

16 okt.- De kin­de­ren van de schil­der- en te­ken­cur­sus­sen van Emi­lie Lin­den­bergh ex­po­se­ren tot en met 30 ok­to­ber werk in de (H)art­ga­le­rij in het La­ren­se Brink­huis.Hun wer­ken zijn geïnspi­reerd op Bart van der Leck, ver­te­gen­woor­di­ger van de kunst­stro­ming De Stijl. Deze hon­derd jaar ge­le­den ont­sta­ne stro­ming krijgt dit jaar veel aan­dacht in Ne­der­land­se mu­sea. Naast ten­toon­stel­lin­gen wor­den er te­vens lan­de­lijk en lo­kaal le­zin­gen over Bart van der Leck werk ge­ge­ven. Van der Leck had zo zijn ei­gen ideeën over het weer­ge­ven van voor­wer­pen en ge­bruik van kleu­ren als rood, blauw en geel. Hij leef­de in La­ren waar hij Piet Mondri­aan ont­moet­te. Bei­den wa­ren be­zig met het ont­wik­ke­len van een nieu­we vi­sie op schil­der­kunst. En zo kwam het dat in La­ren het ba­sis­idee voor De Stijl ont­stond. Het Brink­huis vindt het be­lang­rijk dat lo­kaal erf­goed wordt over­ge­bracht op de nieu­we ge­ne­ra­tie. Bron:Laarder Courant de Bel
Ga terug

Publicatie datum: 16-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

19°Cma
14,5°Cdi
12°Cwo
10°Cdo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]