Erfgooiers in Lindenhoeve

29 okt.-In de Lin­den­hoe­ve, de ves­ti­ging van de His­to­ri­sche Kring La­ren (HKL), is tot en met za­ter­dag 6 ja­nu­a­ri een ten­toon­stel­ling te zien van por­tret­ten van erf­gooi­ers. De toe­gang is gra­tis. ’De ex­po­si­tie kwam tot stand met wel­wil­len­de me­de­wer­king van de ge­meen­te La­ren, in de per­soon van wet­hou­der Tij­men Smit en con­ser­va­tor Kees Kerk­hof. De por­tret­ten zijn ge­meen­te­lijk ei­gen­dom. De be­trok­ken kun­ste­naars of na­za­ten schon­ken de por­tret­ten des­tijds aan de ge­meen­te La­ren', al­dus be­stuurs­lid Thij­men van der Zwaan van HKL. De ten­toon­stel­ling sluit aan op de ten­toon­stel­ling van his­to­ri­sche do­cu­men­ten van de erf­gooi­ers, die al lan­ger te zien is. De Lin­den­hoe­ve, Bur­ge­mees­ter van Nis­pen­straat 29, is elke za­ter­dag ge­o­pend van 14.00 tot 16.00 uur en elke der­de don­der­dag van de maand van 19.00 tot 22.00 uur. Voor de erf­gooi­er­ten­toon­stel­ling be­te­kent dat dus: don­der­da­gen 16 no­vem­ber en 21 de­cem­ber. De ten­toon­stel­ling is on­der­deel van een hele reeks ac­ti­vi­tei­ten en ten­toon­stel­lin­gen in het ka­der van de door de Stich­ting Stad en Lan­de van Gooi­land ge­or­ga­ni­seer­de 'Week van de erf­gooi­er' die loopt tot en met vrij­dag 3 no­vem­ber. ,,Maar een week is veel te kort voor deze ten­toon­stel­ling", zegt Thij­men van der Zwaan. ,,Wer­ken zijn on­der an­de­re aan­we­zig van de schil­ders Hen­d­ri­cus Antho­nius Die­ven­bach (1872-1946) en Ba­ruch Lo­pes de Leao La­gu­na (1864-1943). Van de eer­ste is een por­tret van een boer aan het spin­ne­wiel te zien en van de twee­de de kran­ten­le­zer Jan Bus (ali­as ’Jan Snor', ’Jan Nat­te Ko­nijn' of ’Jan Nat­te Kip’).’’ Bron: Gooi en Eemlander

Ga terug

Publicatie datum: 29-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

6°Cvr
5,5°Cza
5,5°Czo
6,5°Cma

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers diegisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]