Erfgooiers in Lindenhoeve

29 okt.-In de Lin­den­hoe­ve, de ves­ti­ging van de His­to­ri­sche Kring La­ren (HKL), is tot en met za­ter­dag 6 ja­nu­a­ri een ten­toon­stel­ling te zien van por­tret­ten van erf­gooi­ers. De toe­gang is gra­tis. ’De ex­po­si­tie kwam tot stand met wel­wil­len­de me­de­wer­king van de ge­meen­te La­ren, in de per­soon van wet­hou­der Tij­men Smit en con­ser­va­tor Kees Kerk­hof. De por­tret­ten zijn ge­meen­te­lijk ei­gen­dom. De be­trok­ken kun­ste­naars of na­za­ten schon­ken de por­tret­ten des­tijds aan de ge­meen­te La­ren', al­dus be­stuurs­lid Thij­men van der Zwaan van HKL. De ten­toon­stel­ling sluit aan op de ten­toon­stel­ling van his­to­ri­sche do­cu­men­ten van de erf­gooi­ers, die al lan­ger te zien is. De Lin­den­hoe­ve, Bur­ge­mees­ter van Nis­pen­straat 29, is elke za­ter­dag ge­o­pend van 14.00 tot 16.00 uur en elke der­de don­der­dag van de maand van 19.00 tot 22.00 uur. Voor de erf­gooi­er­ten­toon­stel­ling be­te­kent dat dus: don­der­da­gen 16 no­vem­ber en 21 de­cem­ber. De ten­toon­stel­ling is on­der­deel van een hele reeks ac­ti­vi­tei­ten en ten­toon­stel­lin­gen in het ka­der van de door de Stich­ting Stad en Lan­de van Gooi­land ge­or­ga­ni­seer­de 'Week van de erf­gooi­er' die loopt tot en met vrij­dag 3 no­vem­ber. ,,Maar een week is veel te kort voor deze ten­toon­stel­ling", zegt Thij­men van der Zwaan. ,,Wer­ken zijn on­der an­de­re aan­we­zig van de schil­ders Hen­d­ri­cus Antho­nius Die­ven­bach (1872-1946) en Ba­ruch Lo­pes de Leao La­gu­na (1864-1943). Van de eer­ste is een por­tret van een boer aan het spin­ne­wiel te zien en van de twee­de de kran­ten­le­zer Jan Bus (ali­as ’Jan Snor', ’Jan Nat­te Ko­nijn' of ’Jan Nat­te Kip’).’’ Bron: Gooi en Eemlander

Ga terug

Publicatie datum: 29-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

12,5°Cvr
13°Cza
13,5°Czo
14°Cma

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]