Erfgooiers in Lindenhoeve

29 okt.-In de Lin­den­hoe­ve, de ves­ti­ging van de His­to­ri­sche Kring La­ren (HKL), is tot en met za­ter­dag 6 ja­nu­a­ri een ten­toon­stel­ling te zien van por­tret­ten van erf­gooi­ers. De toe­gang is gra­tis. ’De ex­po­si­tie kwam tot stand met wel­wil­len­de me­de­wer­king van de ge­meen­te La­ren, in de per­soon van wet­hou­der Tij­men Smit en con­ser­va­tor Kees Kerk­hof. De por­tret­ten zijn ge­meen­te­lijk ei­gen­dom. De be­trok­ken kun­ste­naars of na­za­ten schon­ken de por­tret­ten des­tijds aan de ge­meen­te La­ren', al­dus be­stuurs­lid Thij­men van der Zwaan van HKL. De ten­toon­stel­ling sluit aan op de ten­toon­stel­ling van his­to­ri­sche do­cu­men­ten van de erf­gooi­ers, die al lan­ger te zien is. De Lin­den­hoe­ve, Bur­ge­mees­ter van Nis­pen­straat 29, is elke za­ter­dag ge­o­pend van 14.00 tot 16.00 uur en elke der­de don­der­dag van de maand van 19.00 tot 22.00 uur. Voor de erf­gooi­er­ten­toon­stel­ling be­te­kent dat dus: don­der­da­gen 16 no­vem­ber en 21 de­cem­ber. De ten­toon­stel­ling is on­der­deel van een hele reeks ac­ti­vi­tei­ten en ten­toon­stel­lin­gen in het ka­der van de door de Stich­ting Stad en Lan­de van Gooi­land ge­or­ga­ni­seer­de 'Week van de erf­gooi­er' die loopt tot en met vrij­dag 3 no­vem­ber. ,,Maar een week is veel te kort voor deze ten­toon­stel­ling", zegt Thij­men van der Zwaan. ,,Wer­ken zijn on­der an­de­re aan­we­zig van de schil­ders Hen­d­ri­cus Antho­nius Die­ven­bach (1872-1946) en Ba­ruch Lo­pes de Leao La­gu­na (1864-1943). Van de eer­ste is een por­tret van een boer aan het spin­ne­wiel te zien en van de twee­de de kran­ten­le­zer Jan Bus (ali­as ’Jan Snor', ’Jan Nat­te Ko­nijn' of ’Jan Nat­te Kip’).’’ Bron: Gooi en Eemlander

Ga terug

Publicatie datum: 29-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Cdo
4,5°Cvr
4°Cza
3,5°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]