Alzheimercafe verhuist

15 september - Het Alz­hei­mer­café La­ren ver­huist don­der­dag­avond 21 sep­tem­ber van het Brink­huis naar de Bras­sers­hoe­ve aan de Wa­ter­straat in Hui­zen. „De be­lang­stel­ling zal daar naar ver­wach­ting wat gro­ter zijn", al­dus wet­hou­der Leen van der Pols. „In La­ren viel het wat te­gen.” Ter ge­le­gen­heid van de ope­ning van het Alz­hei­mer­café Hui­zen ver­tel­len er­va­rings­des­kun­di­gen over de meer­waar­de van de bij­een­kom­sten. Ver­tol­kers van het le­vens­lied Rose en Rou­ge uit Baarn tre­den op.

Vol­gen­de week is het We­reld Alz­hei­mer­week die wat het Gooi be­treft maan­dag om 15.30 uur be­gint in het Vi­tus­ge­bouw aan de Ker­klaan 10.

Daar spreekt de di­rec­teur van het Alz­hei­mer­cen­trum VU me­disch cen­trum, pro­fes­sor Phi­lip Schel­tens. On­der­werp: 'De­men­tie als een veel­kop­pig mon­ster'.

Ook vindt die mid­dag de in­tro­duc­tie van de web­si­te plaats. (Bron: Gooi- Eemlander)

 
 Ga terug

Publicatie datum: 15-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Goed Nieuws ?

7 juni.- Goed Nieuws ? Wie het weet mag het zeggen. Op last van de minister van binnenlandse zaken zijn de procedures voor o.m de fusie van de gemeenten Huizen-Blaricum en Laren verlengd met ‘enige maanden’. Def  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nieuw uitstel in fusiepoging Gooi

6 juni.- Op de dag dat naar buiten kwam dat ik Martijn Gebbink aflos als raadslid voor D66 Eemnes, maakte Noord-Holland bekend de ARHI-procedure in het Gooi nog maar eens met een onbekend aantal maanden te verlengen. De wet schrijft voor dat de provincie drie maanden mag uittrekken om tot een fusie-ontwerp te kom  Lees verder

[Het weer in Laren]

16°Cdi
16,5°Cwo
18°Cdo
19,5°Cvr

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]