Anna Singer (Anne Wil Blankers) opent Singer Laren

7 sept.- 'An­na Sin­ger', ge­speeld door Anne Wil Blan­kers, heeft woens­dag­mid­dag het nieu­we the­a­ter van Sin­ger La­ren of­fi­ci­eel ge­o­pend. In en rond ’de cul­tuur­pa­rel van het Gooi' vond een twee uur du­ren­de ope­nings­act voor ge­no­dig­den plaats waar­aan on­der an­de­ren Ka­rin Bloe­men (op het dak), het Ne­der­lands Dans The­a­ter en Youp van ’t Hek mee­werk­ten. „Ik ben blij voor Sin­ger en ook voor de bur­ge­mees­ter die een enor­me pro­mo­tie heeft ge­maakt naar Bloe­men­daal. Als dat geen hu­mor is”, al­dus de ca­ba­re­tier die ze­ven mi­nu­ten de zaal ver­maak­te. „Als leer­ling van Laar & Berg zat ik in het oude Sin­ger rechts ach­ter­in een klein beet­je te frun­ni­ken en te ton­gen met een La­rens meis­je. Ik heb hier ja­ren ge­speeld, de hu­mor moest van mijn kant ko­men. Ben ont­zet­tend blij dat het nieu­we the­a­ter er is, ge­fe­li­ci­teerd. Ik hoop dat alle kin­de­ren van La­ren hier le­ren ton­gen. Je moet het echt mee­ge­maakt heb­ben.” Ce­re­mo­nie­mees­ter Lu­cas de Man (pre­sen­ta­tor tv-pro­gram­ma Kun­stuur, foto rechts­on­der) was min­stens zo grap­pig en veel lan­ger aan het woord. Het ope­nings­pro­gram­ma werd ’s avonds (ge­deel­te­lijk) ook nog eens her­haald.

Sin­ger feest nog even door. Ko­mend week­end is het mu­se­um voor in­wo­ners van La­ren gra­tis te be­zoe­ken. Zon­dag start er om 12.30 uur en 14.30 uur een pa­ra­de van de Brink naar Sin­ger. In de beel­den­tuin leest kin­der­boe­kenau­teur Git­te Spee voor uit de 'Sin­ger huis­ka­t', be­ge­leid door mu­ziek­ver­e­ni­ging St. Jan. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 7-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

21,5°Cza
20°Czo
16°Cma
14°Cdi

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]