Jong talent bij Rosa Spier Huis in Laren

28 aug.- Op het po­di­um van het Rosa Spier Huis in La­ren staan vrij­dag 1 sep­tem­ber drie jon­ge ge­ta­len­teer­de mu­si­ci op het po­di­um.
Sas­ha Wit­te­veen (con­tra­bas), Tim de Vries (vi­ool) en Mi­chel Xie (pi­a­no) bren­gen een af­wis­se­len klas­siek pro­gram­ma. Ze zijn al­le­drie fi­na­lis­ten van het Prin­ses Chris­ti­na Con­cours. De drie la­ten niet al­leen mu­ziek ho­ren, maar ge­ven ook een toe­lich­ting op het werk. Sinds de op­rich­ting stelt het Rosa Spier Huis haar po­di­um ter be­schik­king aan jon­ge ta­len­ten. Op die ma­nier kun­nen zij er­va­ring op­doen en in con­tact ko­men met ou­de­re en er­va­ren vak­ge­no­ten.
Het pro­gram­ma is vast­ge­steld in sa­men­wer­king met het Prin­ses Chris­ti­na Con­cours. Dit con­cours heeft ten doel jon­ge ge­ta­len­teer­de mu­si­ci te sti­mu­le­ren en on­der­steu­nen bij het ont­wik­ke­len van hun mu­zi­ka­le ta­len­ten.
Elk jaar doen rond de vijf­hon­derd kin­de­ren en jon­ge­ren mee.
De prijs­win­naars ge­ven con­cer­ten in heel Ne­der­land en soms zelfs in het bui­ten­land.
Het con­cert in het Rosa Spier Huis aan de Es­sen­boom 2 in La­ren be­gint vrij­dag 1 sep­tem­ber om 20.00 uur.
Een vrij­wil­li­ge bij­dra­ge in de kos­ten wordt op prijs ge­steld.
Ga terug

Publicatie datum: 28-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

8,5°Cza
5,5°Czo
4,5°Cma
4,5°Cdi

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers die gisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]