Jong talent bij Rosa Spier Huis in Laren

28 aug.- Op het po­di­um van het Rosa Spier Huis in La­ren staan vrij­dag 1 sep­tem­ber drie jon­ge ge­ta­len­teer­de mu­si­ci op het po­di­um.
Sas­ha Wit­te­veen (con­tra­bas), Tim de Vries (vi­ool) en Mi­chel Xie (pi­a­no) bren­gen een af­wis­se­len klas­siek pro­gram­ma. Ze zijn al­le­drie fi­na­lis­ten van het Prin­ses Chris­ti­na Con­cours. De drie la­ten niet al­leen mu­ziek ho­ren, maar ge­ven ook een toe­lich­ting op het werk. Sinds de op­rich­ting stelt het Rosa Spier Huis haar po­di­um ter be­schik­king aan jon­ge ta­len­ten. Op die ma­nier kun­nen zij er­va­ring op­doen en in con­tact ko­men met ou­de­re en er­va­ren vak­ge­no­ten.
Het pro­gram­ma is vast­ge­steld in sa­men­wer­king met het Prin­ses Chris­ti­na Con­cours. Dit con­cours heeft ten doel jon­ge ge­ta­len­teer­de mu­si­ci te sti­mu­le­ren en on­der­steu­nen bij het ont­wik­ke­len van hun mu­zi­ka­le ta­len­ten.
Elk jaar doen rond de vijf­hon­derd kin­de­ren en jon­ge­ren mee.
De prijs­win­naars ge­ven con­cer­ten in heel Ne­der­land en soms zelfs in het bui­ten­land.
Het con­cert in het Rosa Spier Huis aan de Es­sen­boom 2 in La­ren be­gint vrij­dag 1 sep­tem­ber om 20.00 uur.
Een vrij­wil­li­ge bij­dra­ge in de kos­ten wordt op prijs ge­steld.
Ga terug

Publicatie datum: 28-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

17°Czo
19°Cma
24°Cdi
27°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]