Jong talent bij Rosa Spier Huis in Laren

28 aug.- Op het po­di­um van het Rosa Spier Huis in La­ren staan vrij­dag 1 sep­tem­ber drie jon­ge ge­ta­len­teer­de mu­si­ci op het po­di­um.
Sas­ha Wit­te­veen (con­tra­bas), Tim de Vries (vi­ool) en Mi­chel Xie (pi­a­no) bren­gen een af­wis­se­len klas­siek pro­gram­ma. Ze zijn al­le­drie fi­na­lis­ten van het Prin­ses Chris­ti­na Con­cours. De drie la­ten niet al­leen mu­ziek ho­ren, maar ge­ven ook een toe­lich­ting op het werk. Sinds de op­rich­ting stelt het Rosa Spier Huis haar po­di­um ter be­schik­king aan jon­ge ta­len­ten. Op die ma­nier kun­nen zij er­va­ring op­doen en in con­tact ko­men met ou­de­re en er­va­ren vak­ge­no­ten.
Het pro­gram­ma is vast­ge­steld in sa­men­wer­king met het Prin­ses Chris­ti­na Con­cours. Dit con­cours heeft ten doel jon­ge ge­ta­len­teer­de mu­si­ci te sti­mu­le­ren en on­der­steu­nen bij het ont­wik­ke­len van hun mu­zi­ka­le ta­len­ten.
Elk jaar doen rond de vijf­hon­derd kin­de­ren en jon­ge­ren mee.
De prijs­win­naars ge­ven con­cer­ten in heel Ne­der­land en soms zelfs in het bui­ten­land.
Het con­cert in het Rosa Spier Huis aan de Es­sen­boom 2 in La­ren be­gint vrij­dag 1 sep­tem­ber om 20.00 uur.
Een vrij­wil­li­ge bij­dra­ge in de kos­ten wordt op prijs ge­steld.
Ga terug

Publicatie datum: 28-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

8°Cdo
9°Cvr
6,5°Cza
6°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]