Goddelijke waarschuwingen over einde van de wereld

25 okt.-  In 85 séances in de periode 1984 – 2005 zijn namens God voorspellingen gedaan over een onheilspellende toekomst van de aarde. Ontwikkelingen over onder meer klimaatverandering die leiden - als de mensheid niet ingrijpt – tot een Apocalyps. Deze voor- spellingen zijn minutieus opgetekend en uitgebracht in het op 1 november 2017 te verschijnen boek ‘Apocalyps van de aarde in vijf bedrijven’. De aarde is in een situatie van vernietiging terechtgekomen. Zwijgen kan niet langer. Het is nu tijd om te spreken. Daarom zijn aan Kees de Haar, medium in Alphen aan den Rijn, Goddelijke geheimen geopenbaard met de uitdrukkelijke boodschap deze door te geven aande mensen. De mens zelf is nog in staat de planeet aarde als woonplaats te behouden. Voor zover bekend is geen ander werk gepubliceerd, waarin séances zo gedetailleerd zijn weergegeven en besproken.

Apocalyps van de aarde in vijf bedrijven

De grote ommekeer waarin de aarde zich nu begeeft, kent verschillende bedrijven. De overexploitatie van de aarde, de verhitting van aarde, oceanen en atmosfeer. De niet te stuiten verandering van polen, continenten en eilanden. Verdroging, aardbranden, woestijnvorming, hevige stormen, regenval en overstromingen, toenemend vulkanisme en aardbevingen, nieuwe ziekten, economische en financiële crises, financieel doodlopende economieën, volksverhuizingen, oorlogen en terreur, een totaalverlies van Godsbesef en normen, falende politici, afnemend respect en aandacht voor leven, menselijke waardigheid en vrede.

De mens kan de uitkomsten door eigen gedrag beïnvloeden, maar de onheilspellende tijdgeest en het tempo waarin veranderingen zich voltrekken, lijken een voorbode te zijn van de voorspelde Apocalyps van de aarde. Het huidige tijdsgewricht heeft kenmerken van de door De Haar voorspelde grote ommekeer.

Drie delen

De auteur neemt deze voorspellingen als onderwerp van paranormaal onderzoek serieus. Hij publiceert in dit
uit drie delen bestaande werk niet alleen nauwgezet de séances, maar laat tot in detail zien welke voorspellingen geheel of gedeeltelijk zijn uitgekomen of mogelijk nog uitkomen. Hij neemt de lezer op elk onderdeel mee in een uitgebreide zoektocht naar de stand van de wetenschap. Ook plaatst hij alles in een historisch, aardkundig, filosofisch, parapsychologisch en theologisch perspectief.

In het hoofdwerk, Boek I, komt het grote verband tussen ontwikkelingen op alle gebied aan de orde. Lacunes in kennis over de eindtijd worden voor een deel ingevuld.

De auteur legt verbanden tussen klimaatverandering en aardverandering door verschuivingen in de aardkorst. Hij confronteert de voorspellingen met de laatste inzichten in politiek, wetenschap en religies.

Boek II ‘Bronnen, séances en lemmata’ bevat nagenoeg alle séances, zoals ze letterlijk zijn uitgesproken. Een uitgebreid register van lemmata helpt de lezer bij het overzicht van de veelheid van voorspelde zaken. Boek II maakt verdere studie van de séances mogelijk.

Boek III ‘Bewijs en Tegenbewijs, Evidence and Rebuttal’ bevat een nadere uitwerking en bewijsvoering.

Séances zijn vastgelegd ten behoeve van informatie, documentatie en onderzoek

De wijze waarop de séances zijn opgetekend, maken verder parapsychologisch wetenschappelijk onderzoek mogelijk. Niet eerder zijn séances opgetekend op deze minutieuze wijze, waarbij de locatie, datum, tijdstip, het medium en andere aanzitters en hun plaats aan tafel, etc. zijn genoteerd. De auteur, jurist en advocaat, heeft in 1983 Kees de Haar – medium - ontmoet, die hem uitnodigde om diens séances bij te wonen. Het beroep van de auteur heeft hem geleerd dat dossiervorming en bewijs van het grootste belang zijn voor het beoordelen van informatie. Op zijn advies zijn

de berichten in séances waar mogelijk op geluiddrager (cassetteband) opgenomen en op schrift beschreven en vastgelegd. Van alle in deze studie besproken séances bestaan schriftelijke verslagen. De vastgelegde berichten vormen de basis van deze studie. Veel heeft de auteur

gehad aan door pers en wetenschappers later beschreven ontdekkingen, die eerdere voorspellingen van de séances bevestigen. Zonder de nieuwsmedia, wetenschappers en internet was deze studie vrijwel niet mogelijk geweest. De bronnen zijn genoemd en geciteerd.

Maatschappelijke betekenis

Heilige huisjes worden niet ontzien. Voor wie in het goede van de aarde, mensen en God gelooft, vormen de boeken een eyeopener en een bemoediging.
De studie is door een bekende collega-uitgever een indruk- wekkende studie genoemd. Anderen noemen het een levenswerk. Voor aardkundigen, economen, bestuurders, wetenschappers, theologen, artsen, psychiaters, psychologen, astronomen, filosofen, rabbi’s, priesters, imams en predi- kanten, politici, bestuurders, weg- en waterbouwers, juristen, economen, diplomaten en talloze anderen is dit een nieuwe bron uit onverwachte hoek, die kan bijdragen aan nieuwe of verhelderde inzichten.
Voor klimaatwetenschappers en andere betrokkenen kan
dit werk in hun strijd tegen onbegrip en ontkenning van klimaatverandering een steun zijn. De wetenschap van niet- zichtbare geestelijke fenomenen en de wetenschap van het klimaat en de aarde hebben beide te maken met ontkenning en miskenning van aan het licht gebracht wordende nieuwe zaken, die tot verandering leiden.

De hokjesgeest is de grootste struikelsteen voor ontwikkeling. Voor de geestesweten­ schap is de klimaatverandering een metafoor.

Klimaatverandering is een wereldwijd fenomeen. Manipuleren met feiten van klimaatverandering en de hiermee gepaarde aardverandering is niet mogelijk. In
dat proces is alles met alles verbonden. Het belachelijk maken van klimaatverandering en van feiten zullen haar loop niet tegenhouden of veranderen. Ernstige droogtes, wereldbranden, groei van woestijnen, het smelten van polen, gletsjers en toendra’s, het mede daardoor vrijkomen van

nog meer broeikasgassen met extra verhitting van aarde en atmosfeer, aardbevingen, vulkanisme en warmwatergeisers, overstromingen en stormen nemen toe in aantal en sterkte. De aardkorst staat op verandering. Het klimaatakkoord van Parijs 2015 schiet nu al schromelijk tekort. Ontkenning van klimaatverandering is op zijn minst onverantwoordelijk. Datzelfde en meer geldt voor God, het geestelijke leven en de in deze drie boeken aan de orde gebrachte berichten.

Over de auteur

Gerrit Bogaers heeft van 1970 tot 1975 Nederlands recht gestudeerd aan de Rijks Universiteit Utrecht. Hij is met genoegen afgestudeerd en heeft van 1975 tot 1978 gewerkt
aan een postdoctorale studie over het arbeidsprotestrecht.
Al vanaf 1974 was Bogaers als praktiserend jurist werkzaam. Vanaf begin 1980 tot heden is hij gevestigd als zelfstandig advocaat in het Gooi en omgeving en gespecialiseerd in civiel en bestuursrecht (eigendoms- en omgevingsrecht). Hij is lid van o.a. de Vereniging voor Milieurecht en de Vereniging voor Bouwrecht. Hij heeft diverse wetenschappelijke artikelen op zijn naam staan.

De publicatie en presentatie van dit werk op woensdag 1 november 2017 in Laren NH.

Op woensdagavond 1 november 2017, Allerheiligen, geeft de auteur in aanwezigheid van Kees de Haar voor genodigden en belangstellenden in de bibliotheek van het Brinkhuis te Laren NH een toelichting op zijn werk. Na afloop kunnen bezoekers van de lezing het uit drie delen bestaande werk ‘De Apocalyps van de aarde in vijf bedrijven’ kopen. De auteur zal op verzoek de boeken signeren.

Reserveren is noodzakelijk

Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk met toegangs­ kaart, die u bij de uitgever per e­mail kunt aanvragen vóór 15 oktober 2017. Reserveren is noodzakelijk vanwege de ruimte en de organisatie. 

 

Bestellen

De uitgever, Mr G.J.A.M. Bogaers B.V. g.bogaers@g-bogaers.nl
035-5315554 het Brinkhuis aan de Brink 29 te 1251 KT Laren NH.

vanaf 19.30 uur. 20.00 uur. 22.00 uur.

Deze bijzondere uitgave verschijnt in een eerste oplage van 110 exemplaren. Het werk bestaat uit drie delen in een cassette. Formaat: 230 x 250 mm. Afwerking: genaaid gebonden met ronde rug met leeslinten.

Boek I, Hoofdwerk, grotendeels Nederlands met Engelse teksten, die nagenoeg geheel zijn vertaald in het Nederlands. Omvang: 476 pagina’s, waarvan 415 t/m 476 in kleur.

Boek II, Bronnen, séances en lemmata, Nederlands. Omvang: 348 pagina’s.

Boek III, Bewijs en Tegenbewijs, Evidence and Rebuttal, Nederlands met onvertaalde Engelse teksten.
Omvang: 316 pagina’s

Losse delen van deze boek zijn niet verkrijgbaar. Bestellingen zijn alleen mogelijk voor de drie delen samen in de verzamelcassette.

De verkoopprijs van het uit drie delen bestaande uitgave is € 250,00 per cassette, inclusief btw, exclusief verzendkosten. Bestellen kan per mail. Verzending vindt plaats na bevestiging en betaling.

Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen naar 035 53 15554 of e­mailen naar g.bogaers@g­bogaers.nl 
Ga terug

Publicatie datum: 25-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

5°Cdo
5°Cvr
4°Cza
4°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]