Dialoogavond mantelzorgers 30 november

5 nov. - Ver­sa Wel­zijn houdt don­der­dag 30 no­vem­ber in het La­ren­se Brink­huis een dia­loog­avond voor man­tel­zor­gers. 'In­eens was er dat mo­ment. Je bent man­tel­zor­ger: voor je kind, part­ner, va­der of moe­der, an­de­re fa­mi­lie­le­den of ie­mand die je kent. Als man­tel­zor­ger geef je veel aan de­ge­ne voor wie je zorgt. Dat kan fijn zijn, zwaar zijn, maar is ook heel bij­zon­der. Om de zorg goed vol te hou­den, is het van be­lang dui­de­lijk aan te ge­ven wat jij en de­ge­ne(n) voor wie je zorgt no­dig heb­ben. Waar zijn jul­lie écht bij ge­hol­pen? Wil je daar­over in ge­sprek met an­de­re man­tel­zor­gers en er­va­rin­gen de­len? Doe dan mee aan de dia­loog'. Het de­len van er­va­rin­gen ge­beurt on­der lei­ding van er­va­ren ge­spreks­be­ge­lei­ders van Zorg Veran­dert. Deel­na­me is gra­tis. Aan­mel­den voor 15 no­vem­ber door een e-mail te stu­ren naar cre­s­ing@­versa­wel­zijn.nl on­der ver­mel­ding van 'dia­loog 30 no­vem­ber'. De bij­een­komst duurt van 19.30 tot 21.00 uur.
Ga terug

Publicatie datum: 5-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

21,5°Cza
20°Czo
16°Cma
14°Cdi

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]