Weesp in laatste fase voor keuze toekomst

27 sept.- De ko­men­de vijf we­ken rit­selt het in Weesp van de bij­een­kom­sten en be­raad­sla­gin­gen over de (be­stuur­lij­ke) toe­komst van de stad.
Voor­dat de ge­meen­te­raad op 9 no­vem­ber een de­fi­ni­tief be­sluit neemt over sa­men­gaan met Gooi­se Me­ren of Am­ster­dam, heb­ben in­wo­ners, on­der­ne­mers en maat­schap­pe­lij­ke or­ga­ni­sa­ties nog ver­schil­len­de mo­ge­lijk­he­den om van zich te la­ten ho­ren. De ge­meen­te heeft een over­zich­te­lijk lijst­je sa­men­ge­steld.

Op 7 ok­to­ber is er een the­ma­bij­een­komst van het toe­komst­pa­nel (Weespers die on­li­ne vra­gen be­ant­woor­den). Het pa­nel be­spreekt de re­ac­ties van Gooi­se Me­ren en Am­ster­dam (op het Kern­waar­den- en op­ga­ven­pro­fiel van Weesp) aan de hand van een aan­tal the­ma's.

Op 18 ok­to­ber is er een pu­blieks­bij­een­komst in de Gro­te Kerk. De re­sul­ta­ten van de on­der­zoe­ken wor­den ge­pre­sen­teerd en Gooi­se Me­ren en Am­ster­dam pre­sen­te­ren de hoofd­pun­ten uit hun 'aan­bie­ding'.

Op 30 ok­to­ber is er we­der­om in de Gro­te Kerk een pu­blieks­bij­een­komst waar de po­li­tie­ke par­tij­en in de ge­meen­te­raad ’op de zeep­kis­t' hun stand­punt ver­kon­di­gen. Op 1 no­vem­ber spre­ken de po­li­tie­ke par­tij­en in de com­mis­sie Al­ge­me­ne Za­ken over het be­sluit Gooi­se Me­ren of Am­ster­dam.

Op 9 no­vem­ber vindt de ge­meen­te­raads­ver­ga­de­ring plaats in de Gro­te Kerk waar het de­fi­ni­tie­ve be­sluit wordt ge­no­men over de be­stuur­lij­ke toe­komst van Weesp.

Aan het ge­meen­te­lij­ke lijst­je ont­breekt één bij­een­komst: de fo­rum­dis­cus­sie in ho­tel Het Hart van Weesp, op 16 ok­to­ber. Deze avond is be­legd door het Co­mité Zelf­stan­dig Weesp, dat net als vele hon­der­den Weespers het lief­ste ziet dat de stad zelf­stan­dig blijft. Bron: Gooi en Eemalnder
Ga terug

Publicatie datum: 27-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

10°Cdi
11°Cwo
12,5°Cdo
12°Cvr

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]