Weesp in laatste fase voor keuze toekomst

27 sept.- De ko­men­de vijf we­ken rit­selt het in Weesp van de bij­een­kom­sten en be­raad­sla­gin­gen over de (be­stuur­lij­ke) toe­komst van de stad.
Voor­dat de ge­meen­te­raad op 9 no­vem­ber een de­fi­ni­tief be­sluit neemt over sa­men­gaan met Gooi­se Me­ren of Am­ster­dam, heb­ben in­wo­ners, on­der­ne­mers en maat­schap­pe­lij­ke or­ga­ni­sa­ties nog ver­schil­len­de mo­ge­lijk­he­den om van zich te la­ten ho­ren. De ge­meen­te heeft een over­zich­te­lijk lijst­je sa­men­ge­steld.

Op 7 ok­to­ber is er een the­ma­bij­een­komst van het toe­komst­pa­nel (Weespers die on­li­ne vra­gen be­ant­woor­den). Het pa­nel be­spreekt de re­ac­ties van Gooi­se Me­ren en Am­ster­dam (op het Kern­waar­den- en op­ga­ven­pro­fiel van Weesp) aan de hand van een aan­tal the­ma's.

Op 18 ok­to­ber is er een pu­blieks­bij­een­komst in de Gro­te Kerk. De re­sul­ta­ten van de on­der­zoe­ken wor­den ge­pre­sen­teerd en Gooi­se Me­ren en Am­ster­dam pre­sen­te­ren de hoofd­pun­ten uit hun 'aan­bie­ding'.

Op 30 ok­to­ber is er we­der­om in de Gro­te Kerk een pu­blieks­bij­een­komst waar de po­li­tie­ke par­tij­en in de ge­meen­te­raad ’op de zeep­kis­t' hun stand­punt ver­kon­di­gen. Op 1 no­vem­ber spre­ken de po­li­tie­ke par­tij­en in de com­mis­sie Al­ge­me­ne Za­ken over het be­sluit Gooi­se Me­ren of Am­ster­dam.

Op 9 no­vem­ber vindt de ge­meen­te­raads­ver­ga­de­ring plaats in de Gro­te Kerk waar het de­fi­ni­tie­ve be­sluit wordt ge­no­men over de be­stuur­lij­ke toe­komst van Weesp.

Aan het ge­meen­te­lij­ke lijst­je ont­breekt één bij­een­komst: de fo­rum­dis­cus­sie in ho­tel Het Hart van Weesp, op 16 ok­to­ber. Deze avond is be­legd door het Co­mité Zelf­stan­dig Weesp, dat net als vele hon­der­den Weespers het lief­ste ziet dat de stad zelf­stan­dig blijft. Bron: Gooi en Eemalnder
Ga terug

Publicatie datum: 27-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

26°Czo
23°Cma
18,5°Cdi
16°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]