Wat heeft Gooise Meren hieraan? Gang van zaken rond aankoop Crailo bevalt VVD Gooise Meren helemaal nie

7 sept.- „Het is niet als­of het col­le­ge be­zig is met de aan­leg van een kruis­punt­je, of een ro­ton­de. We heb­ben het hier over een ma­jeur pro­ject van zes­tig tot tach­tig mil­joen euro waar de ge­meen­te­raad tot nog toe nau­we­lijks bij is be­trok­ken.” Vol­gens Hugo Bel­laart van de VVD Gooi­se Me­ren is de aan­koop van Crailo nog geen ge­lo­pen race.
Al ver voor be­kend was dat de ge­meen­ten Hil­ver­sum, Gooi­se Me­ren en La­ren ge­za­men­lijk Crailo aan wil­den ko­pen, heeft Bel­laart zijn vraag­te­kens ge­zet bij de pe­ri­ke­len rond het ge­bied. „Het col­le­ge kon­dig­de in maart aan vier ton no­dig te heb­ben voor een on­der­zoek naar Crailo. Dit geld zou­den we even­tu­eel te­rug kun­nen krij­gen van de pro­vin­cie. De vra­gen die ik daar toen over heb ge­steld zijn nooit echt af­doen­de be­ant­woord.” Ster­ker, het aan­ge­kon­dig­de kre­diet is nooit aan­ge­vraagd.

Toen was er in­eens een soort van 'raads­in­for­ma­tie­avond' in juni, waar de aan­koop van Crailo door de drie ge­meen­ten be­kend werd ge­maakt. Die kwam vol­gens Bel­laart vol­sla­gen on­ver­wacht. „Het was een open­ba­re bij­een­komst voor raads­le­den van alle drie de ge­meen­ten, al­leen stond die ner­gens aan­ge­kon­digd. De be­wo­ners­ver­e­ni­ging die al ja­ren met de pro­vin­cie en de ge­meen­te in ge­sprek was, was hier­voor niet uit­ge­no­digd.”

Sinds die bij­een­komst zijn er voor Bel­laart al­leen maar vra­gen bij­ge­ko­men. Althans, voor wat be­treft Gooi­se Me­ren. „De Hil­ver­sum­se am­bi­tie snap ik wel. Maar wat heeft Gooi­se Me­ren hier­aan?” Door het mixen van na­tuur, wo­ning­bouw en in­du­strie over de drie ge­meen­ten vindt er vol­gens Bel­laart een waar­de­over­he­ve­ling plaats. "Wan­neer er in Gooi­se Me­ren al­leen wo­nin­gen zou­den wor­den ge­bouwd, zo­als eer­der de be­doe­ling was, le­vert dit veel meer op dan wan­neer er ook een deel be­drij­ven­ter­rein komt. Hoe­veel ons dat als ge­meen­te scheelt ben ik nu aan het uit­re­ke­nen.”

Dat een nieuw ge­za­men­lijk plan voor het ge­bied be­ter zou zijn op het ge­bied van duur­zaam­heid - zo­als D66 frac­tie­voor­zit­ter Maar­ten Bal­zar eer­der zei - noemt Bel­laart een 'ku­lar­gu­ment'. „Je denkt toch niet dat de pro­vin­cie met een slecht, of on­vol­doen­de voor­ont­werp naar de raad zou ko­men?”, stelt hij re­to­risch. „De pro­vin­cie gaat na­tuur­lijk ge­woon mee in de wen­sen van de ge­meen­te. Ech­te ar­gu­men­ten om het als drie ge­meen­ten zelf te doen, heb ik nog niet ge­hoord. Hou het lek­ker bij de pro­vin­cie", be­sluit Bel­laart. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 7-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

27°Czo
24°Cma
19°Cdi
16°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]