Wat heeft Gooise Meren hieraan? Gang van zaken rond aankoop Crailo bevalt VVD Gooise Meren helemaal nie

7 sept.- „Het is niet als­of het col­le­ge be­zig is met de aan­leg van een kruis­punt­je, of een ro­ton­de. We heb­ben het hier over een ma­jeur pro­ject van zes­tig tot tach­tig mil­joen euro waar de ge­meen­te­raad tot nog toe nau­we­lijks bij is be­trok­ken.” Vol­gens Hugo Bel­laart van de VVD Gooi­se Me­ren is de aan­koop van Crailo nog geen ge­lo­pen race.
Al ver voor be­kend was dat de ge­meen­ten Hil­ver­sum, Gooi­se Me­ren en La­ren ge­za­men­lijk Crailo aan wil­den ko­pen, heeft Bel­laart zijn vraag­te­kens ge­zet bij de pe­ri­ke­len rond het ge­bied. „Het col­le­ge kon­dig­de in maart aan vier ton no­dig te heb­ben voor een on­der­zoek naar Crailo. Dit geld zou­den we even­tu­eel te­rug kun­nen krij­gen van de pro­vin­cie. De vra­gen die ik daar toen over heb ge­steld zijn nooit echt af­doen­de be­ant­woord.” Ster­ker, het aan­ge­kon­dig­de kre­diet is nooit aan­ge­vraagd.

Toen was er in­eens een soort van 'raads­in­for­ma­tie­avond' in juni, waar de aan­koop van Crailo door de drie ge­meen­ten be­kend werd ge­maakt. Die kwam vol­gens Bel­laart vol­sla­gen on­ver­wacht. „Het was een open­ba­re bij­een­komst voor raads­le­den van alle drie de ge­meen­ten, al­leen stond die ner­gens aan­ge­kon­digd. De be­wo­ners­ver­e­ni­ging die al ja­ren met de pro­vin­cie en de ge­meen­te in ge­sprek was, was hier­voor niet uit­ge­no­digd.”

Sinds die bij­een­komst zijn er voor Bel­laart al­leen maar vra­gen bij­ge­ko­men. Althans, voor wat be­treft Gooi­se Me­ren. „De Hil­ver­sum­se am­bi­tie snap ik wel. Maar wat heeft Gooi­se Me­ren hier­aan?” Door het mixen van na­tuur, wo­ning­bouw en in­du­strie over de drie ge­meen­ten vindt er vol­gens Bel­laart een waar­de­over­he­ve­ling plaats. "Wan­neer er in Gooi­se Me­ren al­leen wo­nin­gen zou­den wor­den ge­bouwd, zo­als eer­der de be­doe­ling was, le­vert dit veel meer op dan wan­neer er ook een deel be­drij­ven­ter­rein komt. Hoe­veel ons dat als ge­meen­te scheelt ben ik nu aan het uit­re­ke­nen.”

Dat een nieuw ge­za­men­lijk plan voor het ge­bied be­ter zou zijn op het ge­bied van duur­zaam­heid - zo­als D66 frac­tie­voor­zit­ter Maar­ten Bal­zar eer­der zei - noemt Bel­laart een 'ku­lar­gu­ment'. „Je denkt toch niet dat de pro­vin­cie met een slecht, of on­vol­doen­de voor­ont­werp naar de raad zou ko­men?”, stelt hij re­to­risch. „De pro­vin­cie gaat na­tuur­lijk ge­woon mee in de wen­sen van de ge­meen­te. Ech­te ar­gu­men­ten om het als drie ge­meen­ten zelf te doen, heb ik nog niet ge­hoord. Hou het lek­ker bij de pro­vin­cie", be­sluit Bel­laart. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 7-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Bedroefd om CDA Laren

21 jan.- Het moet me toch van het hart. Als landelijk lid van het CDA en als geboren en getogen Laarder. Het CDA, vroeger AR, CHU en in Laren de grote KVP, heeft een prachtig en betekenisvol verleden i  Lees verder

[Kijk op Laren]

Politiek bestuur dichter bij mensen...de schijndemocratie van een CDK

20 jan.-  De Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes pleitte in zijn Nieuwjaarsspeech dat burgers in Noord-Holland en dus ook in de Gooi en Vechtstreek meer invloed moeten hebben.   Ik moest er even van bijkomen. Het klonk als muziek in de oren. Wat een ommekeer .   Lees verder

[Het weer in Laren]

0,5°Czo
4,5°Cma
4,5°Cdi
2,5°Cwo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]