Wat doen we met de Eempolder?

29 okt.- De­zer da­gen valt bij elke in­wo­ner van Eem­land een uit­no­do­di­ging van Na­tuur­mo­nu­men­ten in de bus: wat gaan we doen met die prach­ti­ge Eem­pol­der? Op 25 no­vem­ber is daar­over een streek­con­fe­ren­tie in De Hilt in Eem­nes.
En uniek is de pol­der. Met zijn vo­gel­rijk­dom, zijn unie­ke open land­schap, de boer­de­rij­en ver­scho­len in het land, het res­tant moe­ras­bos langs de A27. En niet te ver­ge­ten de unie­ke waai­en langs de Eem en het Eem­meer, een aard­mo­nu­ment dat zorg­vul­dig wordt on­der­hou­den en nog al­tijd ge­tuigt van de stem van het wa­ter die met zijn eeu­wi­ge ram­pen werd ge­vreesd en ge­hoord.

In sa­men­wer­king met de ge­meen­ten Amers­foort, Bun­scho­ten, Baarn, Soest, La­ren, Bla­ri­cum en Eem­nes gaat Na­tuur­mo­nu­men­ten in­ge­sprek met de streek­be­wo­ners. En de aan­we­zi­gen bij de con­fen­tie in De Hilt be­pa­len sa­men de agen­da. Eem­land 300 heet de streek­con­fe­ren­tie, en zo­veel gas­ten wor­den ook uit­ge­no­digd in De Hilt. Mee­den­ken over na­tuur en land­schap is het mot­to. De be­doe­ling is dat er fris­se ideeën op ta­fel ko­men die ook uit­voer­baar zijn. Be­gin vol­gend jaar is er dan een ver­volg­bij­een­komst over de ver­de­re uit­wer­king van de plan­nen. On­der­wer­pen te over. De Eem­pol­ders zijn een heel be­lang­rijk ge­bied voor wei­de­vo­gels. Maar er zijn ook boe­ren die er hun brood ver­die­nen. Na­tuur­mo­nu­men­ten heeft gro­te de­len van de pol­der in be­zit, en kan daar aan na­tuur­be­houd en -be­heer wer­ken. Maar wat kun­nen de boe­ren doen voor het be­houd van de na­tuur­waar­den? Meer dan het wei­de­vo­gel­be­heer dat ze nu al doen? En voor­al: hoe ge­ven we het land­schap en de na­tuur een im­puls voor deze en de toe­kom­sti­ge ge­ne­ra­ties.

In­for­ma­tie over aan­mel­den is te vin­den op www. eem­land300.nl. Er zijn maxi­maal 300 plaat­sen, in­dien no­dig wordt er ge­loot.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 29-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cza
4°Czo
4,5°Cma
4,5°Cdi

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]