Wat doen we met de Eempolder?

29 okt.- De­zer da­gen valt bij elke in­wo­ner van Eem­land een uit­no­do­di­ging van Na­tuur­mo­nu­men­ten in de bus: wat gaan we doen met die prach­ti­ge Eem­pol­der? Op 25 no­vem­ber is daar­over een streek­con­fe­ren­tie in De Hilt in Eem­nes.
En uniek is de pol­der. Met zijn vo­gel­rijk­dom, zijn unie­ke open land­schap, de boer­de­rij­en ver­scho­len in het land, het res­tant moe­ras­bos langs de A27. En niet te ver­ge­ten de unie­ke waai­en langs de Eem en het Eem­meer, een aard­mo­nu­ment dat zorg­vul­dig wordt on­der­hou­den en nog al­tijd ge­tuigt van de stem van het wa­ter die met zijn eeu­wi­ge ram­pen werd ge­vreesd en ge­hoord.

In sa­men­wer­king met de ge­meen­ten Amers­foort, Bun­scho­ten, Baarn, Soest, La­ren, Bla­ri­cum en Eem­nes gaat Na­tuur­mo­nu­men­ten in­ge­sprek met de streek­be­wo­ners. En de aan­we­zi­gen bij de con­fen­tie in De Hilt be­pa­len sa­men de agen­da. Eem­land 300 heet de streek­con­fe­ren­tie, en zo­veel gas­ten wor­den ook uit­ge­no­digd in De Hilt. Mee­den­ken over na­tuur en land­schap is het mot­to. De be­doe­ling is dat er fris­se ideeën op ta­fel ko­men die ook uit­voer­baar zijn. Be­gin vol­gend jaar is er dan een ver­volg­bij­een­komst over de ver­de­re uit­wer­king van de plan­nen. On­der­wer­pen te over. De Eem­pol­ders zijn een heel be­lang­rijk ge­bied voor wei­de­vo­gels. Maar er zijn ook boe­ren die er hun brood ver­die­nen. Na­tuur­mo­nu­men­ten heeft gro­te de­len van de pol­der in be­zit, en kan daar aan na­tuur­be­houd en -be­heer wer­ken. Maar wat kun­nen de boe­ren doen voor het be­houd van de na­tuur­waar­den? Meer dan het wei­de­vo­gel­be­heer dat ze nu al doen? En voor­al: hoe ge­ven we het land­schap en de na­tuur een im­puls voor deze en de toe­kom­sti­ge ge­ne­ra­ties.

In­for­ma­tie over aan­mel­den is te vin­den op www. eem­land300.nl. Er zijn maxi­maal 300 plaat­sen, in­dien no­dig wordt er ge­loot.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 29-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

13,5°Cdi
12°Cwo
12°Cdo
11,5°Cvr

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]