Wat doen we met de Eempolder?

29 okt.- De­zer da­gen valt bij elke in­wo­ner van Eem­land een uit­no­do­di­ging van Na­tuur­mo­nu­men­ten in de bus: wat gaan we doen met die prach­ti­ge Eem­pol­der? Op 25 no­vem­ber is daar­over een streek­con­fe­ren­tie in De Hilt in Eem­nes.
En uniek is de pol­der. Met zijn vo­gel­rijk­dom, zijn unie­ke open land­schap, de boer­de­rij­en ver­scho­len in het land, het res­tant moe­ras­bos langs de A27. En niet te ver­ge­ten de unie­ke waai­en langs de Eem en het Eem­meer, een aard­mo­nu­ment dat zorg­vul­dig wordt on­der­hou­den en nog al­tijd ge­tuigt van de stem van het wa­ter die met zijn eeu­wi­ge ram­pen werd ge­vreesd en ge­hoord.

In sa­men­wer­king met de ge­meen­ten Amers­foort, Bun­scho­ten, Baarn, Soest, La­ren, Bla­ri­cum en Eem­nes gaat Na­tuur­mo­nu­men­ten in­ge­sprek met de streek­be­wo­ners. En de aan­we­zi­gen bij de con­fen­tie in De Hilt be­pa­len sa­men de agen­da. Eem­land 300 heet de streek­con­fe­ren­tie, en zo­veel gas­ten wor­den ook uit­ge­no­digd in De Hilt. Mee­den­ken over na­tuur en land­schap is het mot­to. De be­doe­ling is dat er fris­se ideeën op ta­fel ko­men die ook uit­voer­baar zijn. Be­gin vol­gend jaar is er dan een ver­volg­bij­een­komst over de ver­de­re uit­wer­king van de plan­nen. On­der­wer­pen te over. De Eem­pol­ders zijn een heel be­lang­rijk ge­bied voor wei­de­vo­gels. Maar er zijn ook boe­ren die er hun brood ver­die­nen. Na­tuur­mo­nu­men­ten heeft gro­te de­len van de pol­der in be­zit, en kan daar aan na­tuur­be­houd en -be­heer wer­ken. Maar wat kun­nen de boe­ren doen voor het be­houd van de na­tuur­waar­den? Meer dan het wei­de­vo­gel­be­heer dat ze nu al doen? En voor­al: hoe ge­ven we het land­schap en de na­tuur een im­puls voor deze en de toe­kom­sti­ge ge­ne­ra­ties.

In­for­ma­tie over aan­mel­den is te vin­den op www. eem­land300.nl. Er zijn maxi­maal 300 plaat­sen, in­dien no­dig wordt er ge­loot.  Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 29-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

23°Czo
18,5°Cma
16°Cdi
15°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]