VVD-zetel in raad Blaricum naar niet-lid

5 okt.- De in­vul­ling van de der­de VVD-ze­tel in de ge­meen­te­raad van Bla­ri­cum dreigt de ver­keer­de kant op te gaan voor de li­be­ra­le frac­tie.
Kan­di­daat voor de ze­tel is Erik van den Broek, num­mer 18 op de VVD-lijst die gold voor de ver­kie­zin­gen in 2014. „We heb­ben ver­no­men dat hij ja heeft ge­zegd en deze maand wordt geïn­stal­leerd”, ver­telt VVD-frac­tie­voor­zit­ter Chris­tien Dob­ber. "Maar hij heeft zijn VVD-lid­maat­schap na de ver­kie­zin­gen van 2014 op­ge­zegd. Hij kan dus niet voor de VVD in de raad van Bla­ri­cum zit­ten, maar wel on­der zijn ei­gen naam. Wij be­schou­wen dit als ze­tel­roof. Een zeer on­ge­luk­ki­ge si­tu­a­tie.”

Van den Broek is niet he­le­maal on­be­kend met ge­meen­te­raads­werk. Hij was kor­te tijd raads­lid voor de par­tij Bla­ri­cum OKE (Over­leg, Kracht, Een­heid) die in 1982 maar liefst twaalf pro­cent van de stem­men ver­o­ver­de. „We had­den van 1982 tot 1985 twee ze­tels in de toen vijf­tien ze­tels tel­len­de ge­meen­te­raad", ver­telt Rei­nier Si­naas­ap­pel. "Door ver­hui­zing van een raads­lid kwam Erik in 1984 in de raad.” Bla­ri­cum OKE was op­ge­richt voor het in han­den hou­den van de Bij­van­ck waar Hui­zen aan­spraak op maak­te. Si­naas­ap­pel en Van den Broek woon­den des­tijds vlak­bij el­kaar in de toen­ma­li­ge nieuw­bouw­wijk. "Dank­zij bur­ge­mees­ter An­ne­ke Le Coul­tre is het Bla­ri­cum ge­ble­ven.” Daar­mee was het hoofd­doel van de par­tij be­reikt, legt Si­naas­ap­pel uit. „In 1985 heb­ben we de par­tij op­ge­he­ven, en ging de raad ver­der met der­tien ze­tels.”

Van den Broek kreeg bij ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen 2014 vier stem­men. Hij was woens­dag niet be­reik­baar voor een re­ac­tie. Bron: Gooi en Eemlander  Foto: BEL Nieuws
Ga terug

Publicatie datum: 5-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

19°Cdo
25°Cvr
27°Cza
28°Czo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (23)

12 juli.-  De langspeelplatencollectie van mijn vader bevatte naast conferences van Toon Hermans en diverse concerten van dekoninklijke zangvereniging ‘de Maastreechter Staar’ ook het singletje ‘Een pikketanussie gaat er altijd in’, een onvervalste meezinger van Johnny Jordaan.   Ik hou me bij één drankjeEen glaasje recht op en neerWant het liefste word  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]