VVD-zetel in raad Blaricum naar niet-lid

5 okt.- De in­vul­ling van de der­de VVD-ze­tel in de ge­meen­te­raad van Bla­ri­cum dreigt de ver­keer­de kant op te gaan voor de li­be­ra­le frac­tie.
Kan­di­daat voor de ze­tel is Erik van den Broek, num­mer 18 op de VVD-lijst die gold voor de ver­kie­zin­gen in 2014. „We heb­ben ver­no­men dat hij ja heeft ge­zegd en deze maand wordt geïn­stal­leerd”, ver­telt VVD-frac­tie­voor­zit­ter Chris­tien Dob­ber. "Maar hij heeft zijn VVD-lid­maat­schap na de ver­kie­zin­gen van 2014 op­ge­zegd. Hij kan dus niet voor de VVD in de raad van Bla­ri­cum zit­ten, maar wel on­der zijn ei­gen naam. Wij be­schou­wen dit als ze­tel­roof. Een zeer on­ge­luk­ki­ge si­tu­a­tie.”

Van den Broek is niet he­le­maal on­be­kend met ge­meen­te­raads­werk. Hij was kor­te tijd raads­lid voor de par­tij Bla­ri­cum OKE (Over­leg, Kracht, Een­heid) die in 1982 maar liefst twaalf pro­cent van de stem­men ver­o­ver­de. „We had­den van 1982 tot 1985 twee ze­tels in de toen vijf­tien ze­tels tel­len­de ge­meen­te­raad", ver­telt Rei­nier Si­naas­ap­pel. "Door ver­hui­zing van een raads­lid kwam Erik in 1984 in de raad.” Bla­ri­cum OKE was op­ge­richt voor het in han­den hou­den van de Bij­van­ck waar Hui­zen aan­spraak op maak­te. Si­naas­ap­pel en Van den Broek woon­den des­tijds vlak­bij el­kaar in de toen­ma­li­ge nieuw­bouw­wijk. "Dank­zij bur­ge­mees­ter An­ne­ke Le Coul­tre is het Bla­ri­cum ge­ble­ven.” Daar­mee was het hoofd­doel van de par­tij be­reikt, legt Si­naas­ap­pel uit. „In 1985 heb­ben we de par­tij op­ge­he­ven, en ging de raad ver­der met der­tien ze­tels.”

Van den Broek kreeg bij ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen 2014 vier stem­men. Hij was woens­dag niet be­reik­baar voor een re­ac­tie. Bron: Gooi en Eemlander  Foto: BEL Nieuws
Ga terug

Publicatie datum: 5-10-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Het weer in Laren]

10°Cdi
11°Cwo
12,5°Cdo
12°Cvr

[Opinie]

Opinie: Nomenklatoera in Haarlem kleunt mis

24 apr.- Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vertikken het open kaart te spelen over de fusieperikelen in het Gooi en de Vechtstreek. Diverse politieke partijen spreken er schande van, zoals deze krant zaterdag meldde. Wie heeft er  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]