Voor alles moet je kunnen lezen en schrijven

9 sept.- Grad­die Jan­sen (72) uit Soest en Dic­ky Ging­na­gel (48) uit Am­ster­dam zijn al­le­bei 'laag­ge­let­ter­d'. Voor bei­den ligt de oor­zaak op de ba­sis­school.„Ik kom uit een ge­zin van veer­tien kin­de­ren", ver­telt Jan­sen. „Ik had moei­te met snel een blad­zij­de le­zen. Als de an­de­re kin­de­ren al een blad­zij­de ver­der wa­ren, was ik nog op de vo­ri­ge. Ik kreeg een tik met een li­ne­aal. ’Zit je weer te dro­men', werd er dan ge­zegd.” School werd ge­lei­de­lijk aan een dra­ma voor Jan­sen. „Ik kon niet door­le­ren, ik ging op mijn veer­tien­de wer­ken in een be­jaar­den­huis.”

Ging­na­gel had een slech­te start op de ba­sis­school, om­dat hij als kind lang ziek was. „Ik heb de aan­slui­ting ge­mist. Vroe­ger had je veel gro­te­re klas­sen, dan viel het niet zo op als er een kind niet zo goed kon mee­ko­men. Ik heb wel op een spe­ci­a­le school ge­ze­ten, maar daar was geen in­di­vi­du­e­le aan­dacht. Ik moest maar klus­jes gaan doen.” Als zes­tien­ja­ri­ge ging hij wer­ken in het trans­port­be­drijf van zijn ou­ders. "Toen kwam de schaam­te er­in", ver­telt Ging­na­gel. „Als ik zei dat ik moei­te had met le­zen en schrij­ven, werd ik soms uit­ge­la­chen. Als ik sol­li­ci­teer­de kreeg ik de baan niet.” Ging­na­gel hield zijn laag­ge­let­terd­heid ver­bor­gen. „Tot ik voor mijn werk in een par­keer­ga­ra­ge dag­rap­por­ten moest schrij­ven.” Ging­na­gel over­won zijn schaam­te door zijn pro­bleem aan zijn lei­ding­ge­ven­de te ver­tel­len. Die re­a­geer­de be­grip­vol en zo be­land­de Ging­na­gel tot zijn op­luch­ting op het ROC. Jan­sen schaam­de zich niet. Door de aan­dacht van de ou­de­ren in het te­huis leef­de ze he­le­maal op en werd so­ci­a­ler. De nood­zaak om haar taal­vaar­dig­heid aan te pak­ken kwam toen ze fu­ro­re maak­te als pop­pen­maak­ster. "Mijn klein­zoon maak­te een web­si­te en ik kreeg daar­door zelfs mail­tjes uit de VS. Bij het ROC in Soest ben ik eerst En­gels gaan doen. Daar viel het op dat ik ook moei­te had met mijn ei­gen taal.” Jan­sen en Ging­na­gel be­na­druk­ken dat ’je te­gen­woor­dig over­al voor moet kun­nen le­zen en schrij­ven'. "Daar­om is het Taal­ak­koord zo be­lang­rijk.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 9-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Het weer in Laren]

24°Cwo
24,5°Cdo
23°Cvr
20°Cza

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (19)

14 juni.-  Een traditie bestaat niet uit zichzelf. Ze moet constant omarmd, bevestigd en gecultiveerd worden. Voor Laren geldt dat in de eerste plaats voor de Sint Janstraditie. Niets, in ons dorp is zo vee  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]