Veel minder voortijdige schoolverlaters

17 mrt.- In tien jaar tijd is het aan­tal voor­tij­di­ge school­ver­la­ters in de Gooi en Vecht­streek met meer dan zes­tig pro­cent ge­daald. Daar­mee staat de re­gio in de top vijf van re­gi­o's met het minst aan­tal jon­ge­ren dat zon­der mbo-, havo-, of vwo-di­plo­ma van school gaat.
De Re­gio Gooi en Vecht­streek werkt met een ac­tie­pro­gram­ma, Match op Mee­doen. Dat moet er­toe lei­den dat jon­ge­ren be­wus­ter met hun toe­komst be­zig zijn. Be­ge­lei­ders ma­ken een schat­ting van wat voor een leer­ling de juis­te aan­pak is wan­neer deze een school dreigt te ver­la­ten. Mo­men­teel telt de re­gio drie­hon­derd voor­tij­di­ge school­ver­la­ters. Tien jaar ge­le­den lag dat ver bo­ven de acht­hon­derd.

,,We gaan om de ta­fel met jon­ge­ren om te be­pa­len wat ze het bes­te kun­nen doen. Soms is het voor een leer­ling bij­voor­beeld goed om een tijd­je te gaan wer­ken, waar­door deze zich kan oriën­te­ren op de juis­te ver­volg­op­lei­ding'', zegt Ma­rije Mans­feld, woord­voer­der van Re­gio Gooi en Vecht­streek.

Ook Arie Slob, mi­nis­ter voor ba­sis- en voort­ge­zet on­der­wijs en me­dia, heeft la­ten we­ten dat hij zich wil in­zet­ten voor min­der zelf­red­za­me jon­ge­ren. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 17-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cza
18,5°Czo
17°Cma
19°Cdi

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]