Switchen van gemeente, voor twee weekjes

31 aug.- Twee week­jes slechts rui­len bur­ge­mees­ter Niek Meij­er van Zand­voort en Joan de Zwart van Bla­ri­cum vol­gen­de maand van ge­meen­te. Toch moest de Com­mis­sa­ris van de Ko­ning, Johan Rem­kes, er­aan te pas ko­men om de switch of­fi­ci­eel te be­krach­ti­gen. Gis­te­ren wer­den zo­wel Meij­er als De Zwart op het pro­vin­cie­huis aan de Dreef of­fi­ci­eel geïn­stal­leerd als waar­ne­mend bur­ge­mees­ter. Nee, dat is vol­gens Rem­kes niet over­dre­ven. Want het is niet zo­maar een ruil. ,,De bur­ge­mees­ters dra­gen twee we­ken de vol­le­di­ge ver­ant­woor­de­lijk­heid, ook als er on­ver­hoopt een cri­sis uit­breekt. Het is niet zo van: ’We lo­pen even­tjes een paar da­gen in el­kaars ge­meen­te rond'.’’ Hij twij­felt er niet aan dat Meij­er en De Zwart we­ten wat ze moe­ten bij een ramp, ook al ken­nen ze hun tij­de­lij­ke ge­meen­te am­per.  Bron:Gooi en Eemlander
Burgemeesters Blaricum en Zandvoort wisselen tijdelijk van stoel


31 aug.-Commissaris van de Koning Johan Remkes heeft vanmiddag de burgemeester van Blaricum, Joan de Zwart-Bloch, tijdelijk tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zandvoort benoemd.Tegelijk heeft hij Niek Meijer, burgemeester van Zandvoort, tot waarnemend burgemeester van de gemeente Blaricum benoemd.


Beide burgemeesters hebben het initiatief genomen om van 11 september tot 27 september aanstaande onderling van stoel te wisselen. Zij baseren zich daarbij op het uitgangspunt dat leren voor iedereen belangrijk is en van belang is voor ontwikkeling en vernieuwing. Zij willen met deze uitwisseling een voorbeeld geven aan collega's.


Door de tijdelijke waarneming in elkaars gemeente kunnen zij leren van elkaars functioneren in relatie met onder meer de gemeenteraad, het college van burgemeesters & wethouders en de gemeentelijke organisatie. Ook kunnen zij een en ander opsteken van de verschillen en overeenkomsten op het gebied van openbare orde en veiligheid en de relatie met bij voorbeeld de veiligheidsregio, politie, brandweer en GGD.  Bron: BEL NieuwsGa terug

Publicatie datum: 31-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Geuzen van D66

10 mrt.- Dezer dagen kregen meerdere Larense leden van D66 van landelijke partijvoorzitter Letty Demmers een brief. Met de mededeling: omdat u lid bent van Larens Behoud royeren wij u uit D66! Daar sta je dan met  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit..Stem Larens Behoud Lijst 1

10 mrt.-Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

-3,5°Cma
-3°Cdi
-1°Cwo
0,5°Cdo

[Opinie]

Te Laren op de Brink

11 mrt.- Gelukkig dat besloten is om het centrum een facelift te geven want een opfrisbeurt is wel een beetje nodig. De Brink wordt nu vooral gedomineerd door een donker bos. Een somber bos met een flink aantal dod  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (6)

15 mrt.- Van meesterschilder Mauve is bekend hoe hij onder de indruk raakte van Laren nadat het eerder was ontdekt door collega-Haagse Schoolschilders Jozef Israëls en Albert Neuhuys. Aan zijn vrouw Ariëtte schreef Anton in 1882 na een eerste bezoek aan ons dorp  “  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]