Switchen van gemeente, voor twee weekjes

31 aug.- Twee week­jes slechts rui­len bur­ge­mees­ter Niek Meij­er van Zand­voort en Joan de Zwart van Bla­ri­cum vol­gen­de maand van ge­meen­te. Toch moest de Com­mis­sa­ris van de Ko­ning, Johan Rem­kes, er­aan te pas ko­men om de switch of­fi­ci­eel te be­krach­ti­gen. Gis­te­ren wer­den zo­wel Meij­er als De Zwart op het pro­vin­cie­huis aan de Dreef of­fi­ci­eel geïn­stal­leerd als waar­ne­mend bur­ge­mees­ter. Nee, dat is vol­gens Rem­kes niet over­dre­ven. Want het is niet zo­maar een ruil. ,,De bur­ge­mees­ters dra­gen twee we­ken de vol­le­di­ge ver­ant­woor­de­lijk­heid, ook als er on­ver­hoopt een cri­sis uit­breekt. Het is niet zo van: ’We lo­pen even­tjes een paar da­gen in el­kaars ge­meen­te rond'.’’ Hij twij­felt er niet aan dat Meij­er en De Zwart we­ten wat ze moe­ten bij een ramp, ook al ken­nen ze hun tij­de­lij­ke ge­meen­te am­per.  Bron:Gooi en Eemlander
Burgemeesters Blaricum en Zandvoort wisselen tijdelijk van stoel


31 aug.-Commissaris van de Koning Johan Remkes heeft vanmiddag de burgemeester van Blaricum, Joan de Zwart-Bloch, tijdelijk tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zandvoort benoemd.Tegelijk heeft hij Niek Meijer, burgemeester van Zandvoort, tot waarnemend burgemeester van de gemeente Blaricum benoemd.


Beide burgemeesters hebben het initiatief genomen om van 11 september tot 27 september aanstaande onderling van stoel te wisselen. Zij baseren zich daarbij op het uitgangspunt dat leren voor iedereen belangrijk is en van belang is voor ontwikkeling en vernieuwing. Zij willen met deze uitwisseling een voorbeeld geven aan collega's.


Door de tijdelijke waarneming in elkaars gemeente kunnen zij leren van elkaars functioneren in relatie met onder meer de gemeenteraad, het college van burgemeesters & wethouders en de gemeentelijke organisatie. Ook kunnen zij een en ander opsteken van de verschillen en overeenkomsten op het gebied van openbare orde en veiligheid en de relatie met bij voorbeeld de veiligheidsregio, politie, brandweer en GGD.  Bron: BEL NieuwsGa terug

Publicatie datum: 31-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

15°Cvr
14,5°Cza
12°Czo
11°Cma

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]