Ruim twee ton voor aanpak verwarden in het Gooi

6 sept.- De regio Gooi en Vechtstreek krijgt de komende twee jaar 234.000 euro rijkssubsidie voor de aanpak van verwarde personen. Dat meldt Hilversumse zorgwethouder Eric van der Want maandag.

„De incidenten van de afgelopen periode laten zien dat extra aandacht voor de problematiek rondom personen met verward gedrag zeer noodzakelijk is”, stelt Van der Want.

Hij doelt op het door de politie neerschieten van een inwoner van Loosdrecht en de gijzeling van een omroepmedewerkster. De Loosdrechter kampte met psychische problemen en bedreigde agenten met de dood. De gijzelnemer op het Mediapark wilde zendtijd voor zijn waanideeën.

 

De regio had steun gevraagd in het kader van het actieprogramma ’lokale initiatieven mensen met verward gedrag’.

Hiervoor is door Van der Want namens de gemeenten in de regio een samenwerkingsovereenkomst gesloten met GGZ Centraal, Jellinek, Kwintes, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, De Waag, Regionale Ambulancevoorziening, familie- en naastenvereniging Ypsilon en de politie.

Doel is te voorkomen dat verwarde mensen tussen wal en schip belanden. Met het extra geld kunnen zaken als beter crisisvervoer en trainingen van ’aandachtsfunctionarissen’ van zorgmissers en -mijders, boa’s en overlastmedewerkers van woningcorporaties worden betaald. Verder worden ervaringsdeskundigen aangenomen voor betere preventieve en herstelactiviteiten. Bron: Gooi en EemlanderOptimalisering aanpak verwarde personen’6 sept.- De bij­na 250.000 euro die de re­gio krijgt voor de aan­pak van per­so­nen met ver­ward ge­drag is zeer wel­kom. Burg­mees­ter Han ter Heeg­de van de ge­meen­te Gooi­se Me­ren pleit voor ’een op­ti­ma­li­se­ring van de ke­ten­aan­pak'.
Hoe­wel gro­te in­ci­den­ten als on­langs in Loos­d­recht - waar een man werd neer­ge­scho­ten - en op het Me­dia­park - waar een man zend­tijd eis­te voor zijn waan­ideeën - Gooi­se Me­ren voor­als­nog be­spaard zijn ge­ble­ven, merkt Ter Heeg­de dat het aan­tal mel­din­gen van over­last ook in de fu­sie­ge­meen­te sterk toe­neemt. ,,Deze zo­mer zijn er veel mel­din­gen ge­weest.’’ Be­lang­rijk­ste oor­zaak is vol­gens hem de 'bui­ten­mu­ra­le' ver­zor­ging die ver­war­de per­so­nen te­gen­woor­dig krij­gen.Blij­kens de wet­hou­ders­brief van de ge­meen­te Hil­ver­sum waar­in de ex­tra rijks­bij­dra­ge be­kend wordt ge­maakt wordt daar nu re­gi­o­naal op in­ge­spron­gen. ’Met deze sub­si­die wordt een im­puls ge­ge­ven aan de slui­ten­de aan­pak voor per­so­nen met ver­ward ge­drag', schrijft de ge­meen­te Hil­ver­sum. In het pro­ject wordt sa­men­ge­werkt door de GGZ, Jel­li­nek, Kwin­tes, Zil­ve­ren Kruis De Waag, de Re­gi­o­na­le Am­bu­lan­ce­voor­zie­ning, Yp­si­lon en de po­li­tie. Bron: Gooi en Eemlander


Ga terug

Publicatie datum: 6-9-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cza
4°Czo
4,5°Cma
4,5°Cdi

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]