Raad Wijdemeren staat voor joker

11 mrt.- Sieta Vermeulen (VVD) zei het het scherpst. Over de chaos die donderdag in de gemeenteraad ontstond over het fusievraagstuk zei ze: „Wat hier vanavond gebeurt, is beschamend. Wijdemeren is de risee van de regio.” Tijdens en na de vergadering toonden ook anderen, zowel van coalitie als oppositie, zich pijnlijk getroffen.

Aanleiding was het Plan van Aanpak van bureau Berenschot op weg naar de fusies Wijdemeren/Hilversum en Huizen/Laren/Blaricum.

In dat plan staat dat met deze gemeenten wordt gepraat, maar dat ze op de uitkomst geen invloed hebben.

Onafhankelijk Liberaal vroeg het college om ’voortvarend en zonder enige reserve’ het gesprek te zoeken met Hilversum en de provincie om ’de belangen van Wijdemeren en haar kernen vanaf het eerste begin optimaal te borgen’.

O-Lib kreeg alleen steun van PvdA/GroenLinks. De rest stoorde zich aan de opdracht ’alleen wethouders die zich in deze doelstelling kunnen vinden deze gesprekken te laten voeren’.

Ferme commotie ontstond over een motie die D66, CDA, De Lokale Partij (DLP) en DorpsBelangen (DB) ’s ochtends hadden rondgestuurd. Die droeg burgemeester, wethouders en ambtenaren op ’onder de voorwaarden zoals beschreven in het Plan van Aanpak geen gesprekken met bureau Berenschot aan te gaan’.

Het spel ging op de wagen toen CDA-voorman Jan Verbruggen liet weten dat zijn fractie zich daarin toch niet kon vinden. Op de vraag van Robby Israel (O-Lib) wat het CDA tot die draai had gebracht, antwoordde Verbruggen: „Voortschrijdend inzicht.”

Toen Israel doorvroeg en Vermeulen verdeeldheid bij het CDA veronderstelde, zei Verbruggen dat ’we altijd goede discussie in de fractie hebben en dat daar een ander standpunt uit is gekomen’. Na vervolgvragen viel hij even helemaal stil.

Wat was er nu echt gebeurd? Joost Boermans (D66) vertelde dat burgemeester Ossel een ’signaal’ had afgegeven dat hij de motie van die ochtend als een ’spreekverbod’ zag.

Zo was het niet bedoeld, zei Boermans - al stond het er wel. In de wandelgangen werd verondersteld dat wethouder Reijn (CDA) zijn partijgenoten onder druk had gezet. In diezelfde wandelgangen vernam deze krant iets anders.

De CDA’er die aanvankelijk instemming met de motie had betuigd had ’niet goed opgelet’. Toen anderen dat later wel deden, trok het CDA zijn steun in.

Na langdurige schorsing lagen er twee nieuwe moties. De stevigste was van D66, DLP en DB: ’vóór bestuurlijke zelfstandigheid van Wijdemeren’ en tegen gesprekken met Berenschot ’onder de voorwaarden zoals beschreven in het Plan van Aanpak’.

Naast Vermeulen en Israel trok ook Stan Poels (PvdA/GroenLinks) daartegen van leer. Poels wees erop dat DLP en DB in november vonden dat ambtelijk moet worden gefuseerd met Gooise Meren en Hilversum en later bestuurlijk tot één gemeente Gooi en Vecht, terwijl ze ’nu hun keutel intrekken’ en in hun verkiezingsprogramma’s pleiten voor zelfstandigheid van Wijdemeren. De motie sneuvelde met alleen de indieners voor.

Een motie van D66 en DB stelde voor de voorwaarden niet te accepteren indien toch met Berenschot wordt gepraat. Ook deze werd verworpen, nu met de indieners en CDA’er Jan Willem Nienhuis voor. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 11-3-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

18°Czo
16,5°Cma
15°Cdi
15°Cwo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]