Provincie betaalt niks aan ontvlechting BEL Combinatie

18 jan.- De pro­vin­cie Noord-Hol­land be­taalt geen cent mee aan de kos­ten van het ont­vlech­ten van de BEL Com­bi­na­tie. Dat schrij­ven Ge­de­pu­teer­de Sta­ten in ant­woord op vra­gen die de ge­meen­te­raad van La­ren vo­ri­ge maand stel­de over de be­stuur­lij­ke toe­komst.
Als La­ren en Bla­ri­cum gaan fu­se­ren met Hui­zen kan de amb­te­lij­ke or­ga­ni­sa­tie BEL Com­bi­na­tie uit el­kaar wor­den ge­haald. Eem­nes blijft dan ach­ter in de pro­vin­cie Utrecht. Vol­gens GS van Noord-Hol­land zijn er 'di­ver­se mo­ge­lijk­he­den' om de fu­sie­ge­meen­te Hui­zen/La­ren/Bla­ri­cum te la­ten sa­men­wer­ken met Eem­nes. En als nu be­staan­de ge­meen­ten de BEL Com­bi­na­tie ver­la­ten, moe­ten daar­over fi­nan­ciële af­spra­ken wor­den ge­maakt, al­dus GS. Maar de pro­vin­cie is 'niet ver­ant­woor­de­lijk of aan­spra­ke­lijk voor de ge­he­le of ge­deel­te­lij­ke fi­nan­ciële ge­vol­gen' van her­in­de­ling. Een fu­sie im­mers wordt ge­go­ten in de vorm van een wet en niet van een pro­vin­ci­aal be­sluit.

In bij­na alle an­de­re ant­woor­den ver­wij­zen GS naar eer­de­re on­der­zoe­ken en brie­ven. De La­ren­se slot­vraag valt in vie­ren uit­een. Is de pro­vin­cie het er­mee eens dat fu­sie een de­mo­cra­tisch be­sluit van de ge­meen­te­ra­den be­hoeft? Is het pro­vin­cie het er­mee eens dat haar fu­sie­be­sluit niet uit­blinkt door ar­gu­men­ten? Is de pro­vin­cie het er­mee eens dat haar brief daar­over geen be­stuur­lij­ke vi­sie be­vat? Is de pro­vin­cie het er­mee eens dat zo’n vi­sie toch een ver­eis­te is? GS: Nee, nee, nee en nee. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 18-1-2018

[Laren in beeld]

[Column]

Wat veel mensen weten (maar niet mogen weten) over de provincie Noord-Holland en de fusies in het Gooi

23 apr.- Op 7 november 2017 lag de gevoelstemperatuur buiten maar net boven het vriespunt. Maar binnen, in de statige collegekamer in het provinciehuis van Noord-Holland steeg de temperatuur wellicht; in ieder geval zal er een verhitte discussie plaats hebben gevonden. In de iPads zat het voorstel van de portefeuillehouder herindeling Gooi, maar het kon niet op gen  Lees verder

[Kijk op Laren]

Karin en Peter en fractie van harte gefeliciteerd

10 mei. Gisterenavond zijn maar liefst twee wethouders van Larens Behoud voor het nieuwe college van B&W van Laren beëdigd. Voor de geschiedenis van Larens grootste politieke vereniging een historische avond. Nooit waren  Lees verder

[Het weer in Laren]

21°Cma
19,5°Cdi
21°Cwo
26°Cdo

[Opinie]

Opinie: Akkoord Gooistad door HvH is regelrecht kiezersbedrog

5 mei.- Als Hart voor Hilversum, zoals het nu lijkt, definitief akkoord gaat met het opgaan van Hilversum in één regiogemeente, is dat niets minder dan kiezersbedrog. Bronnen die direct betrokken zijn bij formatiegesprekken in de mediastad melden dat HvH, D  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (16)

24 mei.- In de zomermaanden van 1887 zag het huidige Museumplein er uit als de sprookjeswereld van Anton Pieck.  In Amsterdam werd de Internationale tentoonstelling van Voedingsmiddelen gehouden. All  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]