Pieter Broertjes opent jacht op wodkakoeriers in het Gooi

25 nov.-De ge­meen­te Hil­ver­sum en de po­li­tie heb­ben de jacht ge­o­pend op de on­der jon­ge­ren erg po­pu­lai­re wod­ka­koe­riers. Deze week kreeg een be­trap­te koe­rier een boe­te van 1360 euro.
Na een be­stel­ling via Whats­app ver­kocht de man ster­ke­drank van­uit de kof­fer­bak van zijn auto. Hij bleek niet te be­schik­ken over de ver­eis­te ver­gun­ning voor ver­koop van ster­ke­drank op be­stel­ling en over­trad dus de Drank- en ho­re­ca­wet. Broer­tjes: ,,Deze ge­za­men­lij­ke ac­tie van ge­meen­te en po­li­tie is de start van een stren­ge aan­pak van deze drank­koe­riers''.

Vol­gens Broer­tjes zijn wod­ka­koe­riers mede de­bet aan het zorg­wek­ken­de al­co­hol­ge­bruik van jon­ge­ren in de re­gio Gooi en Vecht­streek. Voor jon­ge­ren on­der de acht­tien jaar is het een koud kunst­je om via so­ci­a­le me­dia toch aan drank te ko­men. ,,Dat een koe­rier in de avond­uren in de open­ba­re ruim­te al­co­hol af­le­vert aan min­der­ja­ri­gen is ab­so­luut on­toe­laat­baar'', stelt Broer­tjes. Hil­ver­sum en de po­li­tie be­trek­ken ook de an­de­re ge­meen­ten in de re­gio bij ac­ties te­gen drank­koe­riers.

Af­ge­lo­pen zo­mer kwa­men via deze krant ver­ha­len naar bui­ten van Gooi­se jon­ge­ren die door over­ma­tig drank­ge­bruik in het zie­ken­huis be­land­den. Ze ble­ken te zijn be­voor­raad door een of meer wod­ka­koe­riers. De ge­meen­te Hil­ver­sum en de po­li­tie ach­ter­haal­den het te­le­foon­num­mer van de nu be­trap­te il­le­ga­le le­ve­ran­cier van ster­ke­drank. Het gaat om een po­pu­lai­re koe­rier in het Gooi. ,,Zijn te­le­foon­num­mer kwam in het on­der­zoek meer dan eens naar vo­ren.’’ Po­li­tie en ge­meen­te waar­schu­wen dat min­der­ja­ri­gen die met drank wor­den be­trapt ook een boe­te ris­ke­ren. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 25-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

17°Czo
19°Cma
24°Cdi
27°Cwo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]