Pieter Broertjes opent jacht op wodkakoeriers in het Gooi

25 nov.-De ge­meen­te Hil­ver­sum en de po­li­tie heb­ben de jacht ge­o­pend op de on­der jon­ge­ren erg po­pu­lai­re wod­ka­koe­riers. Deze week kreeg een be­trap­te koe­rier een boe­te van 1360 euro.
Na een be­stel­ling via Whats­app ver­kocht de man ster­ke­drank van­uit de kof­fer­bak van zijn auto. Hij bleek niet te be­schik­ken over de ver­eis­te ver­gun­ning voor ver­koop van ster­ke­drank op be­stel­ling en over­trad dus de Drank- en ho­re­ca­wet. Broer­tjes: ,,Deze ge­za­men­lij­ke ac­tie van ge­meen­te en po­li­tie is de start van een stren­ge aan­pak van deze drank­koe­riers''.

Vol­gens Broer­tjes zijn wod­ka­koe­riers mede de­bet aan het zorg­wek­ken­de al­co­hol­ge­bruik van jon­ge­ren in de re­gio Gooi en Vecht­streek. Voor jon­ge­ren on­der de acht­tien jaar is het een koud kunst­je om via so­ci­a­le me­dia toch aan drank te ko­men. ,,Dat een koe­rier in de avond­uren in de open­ba­re ruim­te al­co­hol af­le­vert aan min­der­ja­ri­gen is ab­so­luut on­toe­laat­baar'', stelt Broer­tjes. Hil­ver­sum en de po­li­tie be­trek­ken ook de an­de­re ge­meen­ten in de re­gio bij ac­ties te­gen drank­koe­riers.

Af­ge­lo­pen zo­mer kwa­men via deze krant ver­ha­len naar bui­ten van Gooi­se jon­ge­ren die door over­ma­tig drank­ge­bruik in het zie­ken­huis be­land­den. Ze ble­ken te zijn be­voor­raad door een of meer wod­ka­koe­riers. De ge­meen­te Hil­ver­sum en de po­li­tie ach­ter­haal­den het te­le­foon­num­mer van de nu be­trap­te il­le­ga­le le­ve­ran­cier van ster­ke­drank. Het gaat om een po­pu­lai­re koe­rier in het Gooi. ,,Zijn te­le­foon­num­mer kwam in het on­der­zoek meer dan eens naar vo­ren.’’ Po­li­tie en ge­meen­te waar­schu­wen dat min­der­ja­ri­gen die met drank wor­den be­trapt ook een boe­te ris­ke­ren. Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 25-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Laren heeft gesproken. Overduidelijk!

22 mrt.- Bijna 85% van alle inwoners hebben gestemd vóór zelfstandigheid van ons mooie Laren. De partijen die voor fusie waren werden gehalveerd. Of haalde de raad niet. Larens Beho  Lees verder

[Kijk op Laren]

Een woord van dank

22 mrt.- Op de eerste plaats mijn hele grote dank aan alle kiezers die op Larens Behoud hebben gestemd. Grote dank ook aan alle leden van Larens Behoud voor hun inzet in de campagne: het is niet voor n  Lees verder

[Het weer in Laren]

8,5°Cza
5,5°Czo
4,5°Cma
4,5°Cdi

[Opinie]

Een overduidelijke uitslag!

22 mrt.- Lokale politiek leeft. Zoveel is duidelijk uit de voorlopige cijfers die gisteravond bekend werden gemaakt door Burgemeester Rinske Kruisinga. Na alhet werk dat is gedaan door de vele partijgenoten sta je ook even te kijken:6 zetels! Wat ga  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (7)

22 mrt.- Mijn vrouw Annemarie en ik zijn gelukkige mensen omdat we in zo’n romantisch boerderijtje op het Mauvezand, het vroegere Zandgat, mogen wonen. Ons huis dateert uit eind 18e eeuw, en toen wij het een kleine 25 jaar geleden kochten, vertelde  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]