Nico Schimmel op lijst Hart voor BNM

22 nov.- Dat Ma­rie­ke Mun­ne­ke-Smeets de lijst voor Hart voor BNM ( Hart voor Bussum, Naarden en Muiden/Muiderberg) aan­voert is geen ver­ras­sing. Des te op­val­len­der is de num­mer twee op de lijst: Nico Schim­mel, ar­tis­tiek di­rec­teur van de Gooi­sche Mu­ziek­school.
Ook de num­mer drie op de lijst is een nieu­we­ling: Ma­rie­ke le No­ble-Vis­ser. En hoe­wel ze nieuw is in de po­li­tiek, heeft ze al wel met het klap­pen van de zweep te ma­ken ge­had. Zij is een van de om­wo­nen­den van de spoor­over­gang van de Co­me­ni­u­s­laan, die met de ge­meen­te in de slag zijn om de over­weg en hun straat vei­lig te hou­den. De top-5 wordt ge­com­ple­teerd door de hui­di­ge twee steun­frac­tie­le­den Ri­chard de Rooy en Bar­bro van der Ham.

Mun­ne­ke-Smeets was in sep­tem­ber al una­niem door de le­den ver­ko­zen om Hart voor BNM een goe­de ver­kie­zings­uit­slag te be­zor­gen. Zij heeft er alle ver­trou­wen in dat dit met de nieu­we lijst gaat luk­ken. Ster­ker, bij de be­kend­ma­king van het 'team' van Hart voor BNM sor­teert ze al voor op een mo­ge­lij­ke deel­na­me aan een nieuw col­le­ge. ,,Hart voor BNM wil met deze groep kan­di­da­ten haar be­stuur­lij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid ne­men na de ver­kie­zin­gen van maart vol­gend jaar.’’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 22-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cza
4°Czo
4,5°Cma
4,5°Cdi

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]