Nico Schimmel op lijst Hart voor BNM

22 nov.- Dat Ma­rie­ke Mun­ne­ke-Smeets de lijst voor Hart voor BNM ( Hart voor Bussum, Naarden en Muiden/Muiderberg) aan­voert is geen ver­ras­sing. Des te op­val­len­der is de num­mer twee op de lijst: Nico Schim­mel, ar­tis­tiek di­rec­teur van de Gooi­sche Mu­ziek­school.
Ook de num­mer drie op de lijst is een nieu­we­ling: Ma­rie­ke le No­ble-Vis­ser. En hoe­wel ze nieuw is in de po­li­tiek, heeft ze al wel met het klap­pen van de zweep te ma­ken ge­had. Zij is een van de om­wo­nen­den van de spoor­over­gang van de Co­me­ni­u­s­laan, die met de ge­meen­te in de slag zijn om de over­weg en hun straat vei­lig te hou­den. De top-5 wordt ge­com­ple­teerd door de hui­di­ge twee steun­frac­tie­le­den Ri­chard de Rooy en Bar­bro van der Ham.

Mun­ne­ke-Smeets was in sep­tem­ber al una­niem door de le­den ver­ko­zen om Hart voor BNM een goe­de ver­kie­zings­uit­slag te be­zor­gen. Zij heeft er alle ver­trou­wen in dat dit met de nieu­we lijst gaat luk­ken. Ster­ker, bij de be­kend­ma­king van het 'team' van Hart voor BNM sor­teert ze al voor op een mo­ge­lij­ke deel­na­me aan een nieuw col­le­ge. ,,Hart voor BNM wil met deze groep kan­di­da­ten haar be­stuur­lij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid ne­men na de ver­kie­zin­gen van maart vol­gend jaar.’’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 22-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Geen coalitie Larens Behoud met Liberaal Laren

11 apr.-Het zou ook wel een huzarenstuk geweest zijn!  Direct na de verkiezingswinst van beide partijen schreef ik al in mijn column op deze site (“Succes informateur Leo”) dat de kiezer met die winst het draagvlak vóór zelfstandigheid overduidelijk heeft vastgelegd.  Maar ook schreef ik toen al dat het toch wel heel moeilijk, welhaast ongeloofwaardig , zou  Lees verder

[Kijk op Laren]

Wegwezen...!!!

6 apr.- Enkele weken geleden was er een informeel gesprek tussen de fractievoorzitters van de Larense partijen en burgemeester Rinske Kruisinga om terug te blikken op haar eerste halfjaar als burgemeester. Ik heb toen de wens uitgespreken dat ze zo snel mogelijk vertrokken zou zijn. Zeker niet vanwege  Lees verder

[Het weer in Laren]

21,5°Cza
20°Czo
16°Cma
14°Cdi

[Opinie]

Biodiversiteit.

9 apr.- Bij het algemene adres van Larens Behoud (info@larensbehoud.nl) kwam er een warm pleidooi binnen voor voortzetting van het vorig jaar gestarte plan “(N)Iets doen.   En inwoonster schreef ons:   Een tuin vol biodiversiteit is een prachtig idee, al  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (12)

19 apr.- Dorpskarakters kleuren het dorp. De 77-jarige Harry Ligter ,“ Bonjour, monsieur”, die  samen met zijn  vrouw Meity woont in dat monumentje van een  arbeidershuisje (1771) op de hoek  van het Wagenpad en het Zevenend, is er zo een.  Of je Harry nu tegenkomt op de weekmarkt met zijn 14-jarige keffende Moos óf he  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]