Nico Schimmel op lijst Hart voor BNM

22 nov.- Dat Ma­rie­ke Mun­ne­ke-Smeets de lijst voor Hart voor BNM ( Hart voor Bussum, Naarden en Muiden/Muiderberg) aan­voert is geen ver­ras­sing. Des te op­val­len­der is de num­mer twee op de lijst: Nico Schim­mel, ar­tis­tiek di­rec­teur van de Gooi­sche Mu­ziek­school.
Ook de num­mer drie op de lijst is een nieu­we­ling: Ma­rie­ke le No­ble-Vis­ser. En hoe­wel ze nieuw is in de po­li­tiek, heeft ze al wel met het klap­pen van de zweep te ma­ken ge­had. Zij is een van de om­wo­nen­den van de spoor­over­gang van de Co­me­ni­u­s­laan, die met de ge­meen­te in de slag zijn om de over­weg en hun straat vei­lig te hou­den. De top-5 wordt ge­com­ple­teerd door de hui­di­ge twee steun­frac­tie­le­den Ri­chard de Rooy en Bar­bro van der Ham.

Mun­ne­ke-Smeets was in sep­tem­ber al una­niem door de le­den ver­ko­zen om Hart voor BNM een goe­de ver­kie­zings­uit­slag te be­zor­gen. Zij heeft er alle ver­trou­wen in dat dit met de nieu­we lijst gaat luk­ken. Ster­ker, bij de be­kend­ma­king van het 'team' van Hart voor BNM sor­teert ze al voor op een mo­ge­lij­ke deel­na­me aan een nieuw col­le­ge. ,,Hart voor BNM wil met deze groep kan­di­da­ten haar be­stuur­lij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid ne­men na de ver­kie­zin­gen van maart vol­gend jaar.’’ Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 22-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

12 juli.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Een mooie start

8 juli.- Dit is niet mijn eerste column in het Larens Journaal, maar wel als nieuwbakken wethouder. “Ik ben blij, trots en nederig”, zei Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amster  Lees verder

[Het weer in Laren]

29,5°Cma
30°Cdi
28,5°Cwo
22°Cdo

[Opinie]

Opinie Gooi en Eemlander: Provincie moet knip blijven trekken

12 juli.- Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om uit het Goois Natuurreservaat te stappen kwam, zo lijkt het, voor het Gooi als een donderslag bij heldere hemel. Dat is vreemd. Hebben rentmeester-directeur Karen Heerschop en voorzitter Kees-Jan Doske  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

bol an 24

19 juli.- Een van de meest bijzondere monumenten van Laren is de Mauvepomp. Een eerbetoon aan de meesterschilder  Anton Mauve (1838-1888)die de laatste vier jaar van zijn leven in de villa Ariette woonde  aan de Naarderstraat, tegenover het huidige Singermuseum.Hij was beroemd en geliefd bij kunstverzamelaars in binnen- en buitenland. In Amerika waren vooral  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]