Minder belasting dan bedoeld

1 nov.- De ge­meen­te Eem­nes heeft per ver­gis­sing haar in­wo­ners min­der ozb la­ten be­ta­len dan ei­gen­lijk be­doe­ling was. Een in­haal­slag is niet ge­pland, bleek tij­dens de be­gro­tings­raad 2018. Eem­nes heeft het geld sim­pel­weg niet echt no­dig.
"Fr­ap­pant", vond Henk Zun­ne­beld van op­po­si­tie­par­tij VVD. Bur­ge­mees­ter Ro­land van Ben­them die fi­nan­ciën voor zijn re­ke­ning neemt in het Eem­nes­ser col­le­ge leg­de uit dat er in­tern een in­schat­tings­fout is ge­maakt.

„Het was de be­doe­ling van deze co­a­li­tie, in wis­se­len­de sa­men­stel­ling, om de ozb niet te ver­ho­gen. Maar uit cij­fers van het Coe­lo, de or­ga­ni­sa­tie die de lo­ka­le las­ten in de ga­ten houdt, blijkt dat we in 2016 per on­ge­luk de ozb met 4 pro­cent ver­laag­den", schets­te Van Ben­them. „Als we dat voor­af had­den ge­we­ten, had­den we daar een heel vet pers­be­richt over doen uit­gaan.” Het 'ga­t' is blij­vend. „Het voor­stel is dat niet te cor­ri­ge­ren.” Ie­der­een (huis­ei­ge­na­ren/­ver­huur­ders) be­taalt - ge­mid­deld - 4 pro­cent ozb min­der ten op­zich­te van 2015 dan was be­doeld. „Dat is nie­mand op­ge­val­len. Ook geen be­dank­te­le­foon­tjes ge­had. De meer­ja­ren­be­gro­ting is slui­tend, dus dat was aan­lei­ding om te zeg­gen dat als we het geld niet no­dig heb­ben, dan la­ten we het hier maar bij. Het voor­deel is voor onze in­wo­ners. Tot­dat ie­mand zegt dat we dit moe­ten in­lo­pen.” Dat deed ei­gen­lijk al­leen de VVD. D66-frac­tie­voor­zit­ter Mar­tijn Geb­bink pla­gend: „Een uni­cum dat de VVD voor be­las­ting­ver­ho­ging pleit ter­wijl we het niet no­dig heb­ben. Ik hoop dat u hier­voor niet uit de VVD ge­zet wordt , dan heb­ben we (in Eem­nes, red.) geen frac­tie­lid meer over, maar het is apart.”

Henk Zun­ne­beld (VVD): „Je moet de za­ken re­ge­len zo­als ze ge­re­geld moe­ten wor­den. Het is on­juist dat de co­a­li­tie de pro­ble­men naar een vol­gen­de pe­ri­o­de schuift.” Geb­bink (D66): "Maar de ko­men­de 4 jaar heb­ben we ook een slui­ten­de be­gro­ting dat kunt u niet op ons con­to schui­ven.” Bron: Gooi en Eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 1-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

4°Cza
4°Czo
4,5°Cma
4,5°Cdi

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]