Meer bezoekers door marketing

30 aug.- De ge­meen­te Hil­ver­sum lan­ceert vol­gen­de week tij­dens Du­dok in con­cert een mar­ke­ting­cam­pag­ne die moet re­sul­te­ren in het aan­trek­ken van meer be­zoe­kers die bo­ven­dien meer be­ste­den.
Daar­bij moet het nieu­we merk Hil­ver­sum­mers trot­ser ma­ken op hun ei­gen woon­plaats. Na maan­den over­leg tus­sen on­der­ne­mers, ge­meen­te en in­wo­ners moet beeld­merk 'H­li­ver­sum' de pij­ler wor­den on­der de mar­ke­ting­cam­pag­ne. Het on­der­deel 'li­ve' in het woord is een knip­oog naar wat vol­gens ont­wik­ke­laars OOQ, SOS en Hol­land Cen­traal de drij­ven­de kracht ach­ter Hil­ver­sum is: me­dia. Hil­ver­sum als ver­ha­len­fa­briek. Dat on­der­deel vormt ech­ter ook de zin ’we live he­re'. Die re­gel moet dui­de­lijk ma­ken dat trot­se Hil­ver­sum­mers de ba­sis vor­men van de me­dia­stad.

Leuk zo’n nieuw merk en de daar­bij ho­ren­de mar­ke­ting­cam­pag­ne, maar wat le­vert het de 'ge­wo­ne Hil­ver­sum­mer' op? „De ci­ty­mar­ke­ting en het merk zor­gen voor een rode draad tus­sen alle on­der­de­len waar Hil­ver­sum zo trots op is. Bo­ven­dien is het uit­ein­de­lijk de be­doe­ling dat er meer be­zoe­kers ko­men en dat die be­zoe­kers meer uit­ge­ven", ver­telt wet­hou­der Wi­mar Jae­ger. Zo is het de be­doe­ling dat be­drij­ven op het Me­dia­park ge­bruik kun­nen ma­ken van de­zelf­de huis­stijl als ho­re­ca in het cen­trum. Die huis­stijl kan bij­voor­beeld te zien zijn op fly­ers, tas­jes en pos­ters. „Als het Hil­verts­hof com­mu­ni­ceert, moet dat ook een ver­ster­king zijn voor Beeld en Ge­luid. Zelfs Zwar­te Pie­ten kun­nen zo­maar de kleu­ren van een test­beeld krij­gen", al­dus Jae­ger. Wat dat con­creet moet be­te­ke­nen voor op­breng­sten en het aan­tal be­zoe­kers is nog niet vast­ge­steld. Vol­gens de wet­hou­der kost de cam­pag­ne 'en­ke­le tien­dui­zen­den eu­ro's'.

De stich­ting Mar­ke­ting Hil­ver­sum moet de cam­pag­ne ver­der voe­ren. Cen­trum­ma­na­ger Kjeld Vosjan zegt dat on­der­ne­mers en­thou­si­ast zijn.  Bron: Gooi en eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 30-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

De Commissaris vertelt.......

13 jan.- De Nieuwjaarsspeech van de Commissaris der Koning van Noord Holland kan ik u zeer aanbevelen, en is een bevlogen geïnspireerde speech, in z’n geheel na te lezen op de website van de Provincie. Remkes staat stil bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, en zegt daarover het volgende  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Nu of nooit

9 jan.- Vier jaar geleden schreef ik als lijstduwer van Larens Behoud in het campagneboekje. ‘Het is voor mij een vreemd en onbestemd gevoel dat mijn directe betrokkenheid bij de Larense politiek voorbij is. Ik heb het niet echt gewild, maar een chronische ziekte maakte het ondoenlijk.’ Nu vier ja  Lees verder

[Het weer in Laren]

8°Cdo
9°Cvr
6,5°Cza
6°Czo

[Opinie]

Laren NH wil het nu wel eens weten (van NH)

17 jan.- Klopt het nu wel of niet dat Gedeputeerde Staten een voorstel kreeg voorgelegd waarin de lichte gemeenschappelijke regeling voor de HBEL-dorpen twee jaar langs de kans zou krijgen zichzelf te bewijzen? Eerst vroeg Larens Behoud of dat voorstel van openbaar gemaakt kon worden. Dat weigerde de provincie. Dan weet je natuurlijk het antwoord op de bovenstaande vraag al wel: j  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Het was zo vertrouwd!

16 dec.- Mijn duifje is weggevlogenDoor een gat in het dakWaar vele jaren er voorHet stenen duifje bleef kijkenNaar mensen die er langs liepenZomaar kijkend naar zomaar een oud boerderijtjeNaar een gekromd dakDat was het gebruikEen boom deed daar zijn bestEn hield het dak en riet op zijn plekVerbouwen maar, de container is nog niet volMet de restanten van jarenlang woongenotLangs lopen kijken naar een nieuw te bouwen huisIn een straat zonder mestgeurEen huis met een andere grandeurTekening en tekst : Hans Houtkamphanshoutkamp@live.nl  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]