Meer bezoekers door marketing

30 aug.- De ge­meen­te Hil­ver­sum lan­ceert vol­gen­de week tij­dens Du­dok in con­cert een mar­ke­ting­cam­pag­ne die moet re­sul­te­ren in het aan­trek­ken van meer be­zoe­kers die bo­ven­dien meer be­ste­den.
Daar­bij moet het nieu­we merk Hil­ver­sum­mers trot­ser ma­ken op hun ei­gen woon­plaats. Na maan­den over­leg tus­sen on­der­ne­mers, ge­meen­te en in­wo­ners moet beeld­merk 'H­li­ver­sum' de pij­ler wor­den on­der de mar­ke­ting­cam­pag­ne. Het on­der­deel 'li­ve' in het woord is een knip­oog naar wat vol­gens ont­wik­ke­laars OOQ, SOS en Hol­land Cen­traal de drij­ven­de kracht ach­ter Hil­ver­sum is: me­dia. Hil­ver­sum als ver­ha­len­fa­briek. Dat on­der­deel vormt ech­ter ook de zin ’we live he­re'. Die re­gel moet dui­de­lijk ma­ken dat trot­se Hil­ver­sum­mers de ba­sis vor­men van de me­dia­stad.

Leuk zo’n nieuw merk en de daar­bij ho­ren­de mar­ke­ting­cam­pag­ne, maar wat le­vert het de 'ge­wo­ne Hil­ver­sum­mer' op? „De ci­ty­mar­ke­ting en het merk zor­gen voor een rode draad tus­sen alle on­der­de­len waar Hil­ver­sum zo trots op is. Bo­ven­dien is het uit­ein­de­lijk de be­doe­ling dat er meer be­zoe­kers ko­men en dat die be­zoe­kers meer uit­ge­ven", ver­telt wet­hou­der Wi­mar Jae­ger. Zo is het de be­doe­ling dat be­drij­ven op het Me­dia­park ge­bruik kun­nen ma­ken van de­zelf­de huis­stijl als ho­re­ca in het cen­trum. Die huis­stijl kan bij­voor­beeld te zien zijn op fly­ers, tas­jes en pos­ters. „Als het Hil­verts­hof com­mu­ni­ceert, moet dat ook een ver­ster­king zijn voor Beeld en Ge­luid. Zelfs Zwar­te Pie­ten kun­nen zo­maar de kleu­ren van een test­beeld krij­gen", al­dus Jae­ger. Wat dat con­creet moet be­te­ke­nen voor op­breng­sten en het aan­tal be­zoe­kers is nog niet vast­ge­steld. Vol­gens de wet­hou­der kost de cam­pag­ne 'en­ke­le tien­dui­zen­den eu­ro's'.

De stich­ting Mar­ke­ting Hil­ver­sum moet de cam­pag­ne ver­der voe­ren. Cen­trum­ma­na­ger Kjeld Vosjan zegt dat on­der­ne­mers en­thou­si­ast zijn.  Bron: Gooi en eemlander
Ga terug

Publicatie datum: 30-8-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Larens Behoud: Handen af van de Gooise hei

14 sept.- Larens Behoud heeft met afschuw kennis genomen van de in Hilversum gepresenteerde toekomstvisie waar de gemeente Hilversum aan heeft meegewerkt. Een weg over de hei van de A1 bij Bussum naar het Mediapark in Hilversum , al of niet met kabelba  Lees verder

[Kijk op Laren]

Bedankspeech Sean Bogaers aan vrijwilligers

Larens Behoud-gemeenteraadslid en jongerenwerker  Sean William Bogaers (29)hield  vrijdagavond 7 september 2018 in het Larense Brinkhuis  op jaarlijkse vrijwilligersavond een monumentale blikopener./speechvrijwilligersavond 2018ode aan de vrijwilligerswerk (de Warrekam)   goedenavond dame  Lees verder

[Het weer in Laren]

13°Cvr
13,5°Cza
13°Czo
15°Cma

[Opinie]

Gooi en Eemlander: Moeder Jaeger verdient Gooise dank

17 sept.- Denken plannenmakers er nu wel of niet aan om asfaltmachines de Westerheide op te sturen om het Mediapark beter bereikbaar te maken voor auto’s? Sinds maandag beroert die vraag de Gooise gemoederen. De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ( zie foto)  verantwoordelijk voor media, en economie,  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (33)

19 sept.-  Toen ik in het najaar van 2001 werd gevraagd de politieke arena van Laren te betreden, vroeg ik mij af of ik het wel kon. Een afweging die altijd mijn drijfveer is geweest.  Ik begon na te denken hoe ik de Laa  Lees verder

[Volg Larens Behoud op]