Landschappelijk hoort Weesp bij Gooi

3 nov.- Hij raakt er maar niet over uit­ge­praat. Land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen kan het niet be­grij­pen dat zijn woon­plaats Weesp mo­ge­lijk bij Am­ster­dam wordt ge­voegd. "Land­schap­pe­lijk ge­zien hoort Weesp bij de Re­gio Gooi en Vecht­streek.”
Hij wijst op de plat­te­grond die hij heeft ge­maakt voor de bij­dra­ge van deze streek aan de Flo­ri­a­de 2022 in Al­me­re. „Als je naar ri­vier de Vecht kijkt van bo­ven naar be­ne­den, dan zie je dat het met de ge­meen­ten vrij or­ga­nisch langs de oe­vers ver­loopt.”

Sen­ti­men­ten

„En dan ga je daar nu een stuk uit­hak­ken", roept de land­schaps­ar­chi­tect, ter­wijl hij met zijn twee han­den op de kaart er een stuk uit­haalt.

De Weesper be­seft dat er sen­ti­men­ten in zijn woon­stad be­staan en dat som­mi­ge in­wo­ners zich meer ver­want voe­len met Am­ster­dam dan met Gooi­se Me­ren.

"Maar sen­ti­men­ten zijn van tij­de­lij­ke aard. Weesp maakt al meer dan vijf­hon­derd jaar deel uit van een in de we­reld uniek land­schap. Men­sen kwa­men hier langs de ri­vier wo­nen, stad­jes ont­ston­den. In mijn be­le­ving kun je dat niet zo maar op­zij zet­ten.”
Ga terug

Publicatie datum: 3-11-2017

[Laren in beeld]

[Column]

Fusieleed: een dossier waarin alles misging wat mis kon gaan

20 juni.- Huizen, Blaricum en Laren schrijven in een brief aan de provincie Noord-Holland dat ze gezamenlijk verzoeken de ARHI-procedure te stoppen. Een even terecht als begrijpelijk verzoek; alledrie hebben een zelfstandig voortbestaan in de coa  Lees verder

[Activiteiten agenda Laren]

[Kijk op Laren]

Jong in de gemeenteraad

22 juni.- Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Hoe het nou is om gemeenteraadslid te zijn?’ Nou, het heeft voor mij vele aspecten. Het is sowieso super interessesant en erg leerzaam, soms is het spannend, soms een tikkeltje saai  Lees verder

[Het weer in Laren]

19°Cma
14,5°Cdi
12°Cwo
10°Cdo

[Opinie]

Vechten voor zelfstandigheid. Juist nu !!

8 juni.- Het wordt er allemaal niet duidelijker op. De minister vertraagt de besluitvorming over fusie. De een legt het uit dat dit vooral betekent dat de koers wordt verlegd naar het faciliteren van&  Lees verder

[Nieuws uitzendingen]

  • Bekijk video beelden van de NOS op nos.nl
  • Bekijk video beelden op RTV NH
  • Bekijk video beelden op de website van Radio 6 FM TV

[Schetsen van Laren]

Bol an (20)

20 juni.- Ik ben niet zo’n boerenzakdoeken-man die zijn neus snuit in het verleden.‘‘There is no past, no future, you have to live in the immediate now’, stelt  de hedonistische goeroe Bhagwan Shree Rajneesh,die dagelijks in Poona een ritje in één van zijn Rolls Royces maakte.Anderen beweren overigens dat deze ‘verlichte’ wijsheid afkomstig is van de   Lees verder

[Volg Larens Behoud op]